Page 1 of 1

Lykkelige barn inviterer til konferanse

Posted: Wed 19. Jun, 2013 5:48
by ieva
Foreningen Lykkelige barn - nettverk for foreldre med høyt begavede barn - inviterer til sin andre fagkonferanse:
Evnerike barn: Gjenkjenne. Ivareta. Anerkjenne

18. oktober 9:00 - 16:00 på Rica Helsfyr i Oslo

Tema for dagen:

Pedagogiske utfordringer knyttet til gjenkjennelse og undervisning av evnerike barn.
Tilpasset opplæring for evnerike elever. Hvorfor og hvordan?
Evnerike barns sosioemosjonelle behov.
Paneldebatt med fagpersoner, politikere og flere med engasjement for emnet.

Hovedforedragsholderne: professor i pedagogikk Thomas Nordahl og professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk Kjell Skogen. Les mer om foredragsholdere i den vedlagte invitasjonen!

Påmelding sendes til lbkonferansen2013@gmail.com og skal inneholde Navn og organisasjonstilhørighet/ arbeidsplass, samt epostadresse. Påmeldingsfrist: 18. september. Pris: 850,-

Se vedlegg for mer informasjon!

Re: Lykkelige barn inviterer til konferanse

Posted: Mon 24. Jun, 2013 8:11
by Kariel
Alt av info. skal nå også ligge på nettsiden vår
http://www.lykkeligebarn.no/portal/publ ... o?id=24416