Search found 9 matches

by MortenHa
Tue 24. Oct, 2017 10:03
Forum: Åpent forum
Topic: BUP nekter å gi resultater fra WISC-IV
Replies: 4
Views: 7035

Re: BUP nekter å gi resultater fra WISC-IV

Siden vi snakker om BUP er vi innenfor helse- og omsorgstjenesten (motsatt PPT), og da er det enkleste å påberope seg innsyn etter pasientrettighetsloven § 5-1. - https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/§5-1
by MortenHa
Thu 09. Jun, 2016 11:45
Forum: Åpent forum
Topic: "Et krevende barn"
Replies: 12
Views: 13701

Re: "Et krevende barn"

Fra et medlem som (av litt uklare årsaker) ikke kommer seg inn på forumet: Hei Godt å høre at du kan gå hit for å lufte tanker med andre, her deler mange erfaringer. Du sier gutten er spesiell. Klart han er, unik som person med sine styrker og begrensninger. Du skriver at 10 åringen har dårlig selvt...
by MortenHa
Thu 09. Jun, 2016 8:42
Forum: Åpent forum
Topic: "Et krevende barn"
Replies: 12
Views: 13701

Re: "Et krevende barn"

Stort sprik på WISC-test er vanlig for evnerike barn. Junior (10 år) hadde sprik fra 6 til 16+ år i tabellen som heter aldersekvivalenter ...

Det kan tyde på at de ikke helt skjønte resultatene.

Har du fortatt testen?
by MortenHa
Thu 09. Jun, 2016 11:08
Forum: Åpent forum
Topic: "Et krevende barn"
Replies: 12
Views: 13701

Re: "Et krevende barn"

Det er mye kjent her. Hvorfor kan ikke BUP kjøre en WISC-test? Da får man kartlagt et bredt spekter, og ser intelligensen. Jeg er lutt skeptisk til at BUP forsøker å sjekke ut alt annet. Når det er sagt; enkelte er fornøyd med sin lokale BUP, andre er grunnleggende misfornøyd. Det hele er avhengig a...
by MortenHa
Tue 27. Oct, 2015 3:34
Forum: Åpent forum
Topic: Hva bør jeg "ha med meg" på møtet med skolen? *oppdatert*
Replies: 15
Views: 10366

Re: Hva bør jeg "ha med meg" på møtet med skolen?

Hva synes gutten om skolen? Er problemet at han opplever skolen som kjedelig og lite utfordrende? Hvis svaret er ja må dette flagges sterkt og klart. Det kan være aktuelt med en henvisning til PPT. Dette krever samtykke fra deg (som verge). Sørg for at manglende stimuli/stimulans av gutten også skal...
by MortenHa
Wed 14. Oct, 2015 2:41
Forum: Åpent forum
Topic: ADHD eller skoleflink/begavet?
Replies: 6
Views: 6044

Re: ADHD eller skoleflink/begavet?

Det at lærer er nyutdannet er ikke nødvendigvis et pluss. De lærer intet om evnerikt barn i utdannelsen, så vi er avhengig av at lærere - mer eller mindre - på egen hånd setter seg inn i problemområdet. Når det er sagt, jeg synes å se at flere skaffer seg slik kunnskap. Men, her får man nesten se de...
by MortenHa
Mon 12. Oct, 2015 1:28
Forum: Åpent forum
Topic: ADHD eller skoleflink/begavet?
Replies: 6
Views: 6044

Re: ADHD eller skoleflink/begavet?

I forlengelsen av det Norun er inne på - hvorfor i all verden skal gutten gjøre de oppgavene han oppfatter som lette og lite utfordrende? Det er antagelig en eller annen tanke bak; men jeg tror ikke han ser at det er lite utfordrende og demotiverende for ham. Det er ikke nødvendigvis lett å komme ru...
by MortenHa
Mon 12. Oct, 2015 1:20
Forum: Åpent forum
Topic: Skolevegring
Replies: 6
Views: 5028

Re: Skolevegring

Utfordringen er å finne noe som interesserer og motiverer. Det er ikke nødvendigvis enkelt. Jeg har selv en syvende klassing, og vi har hatt et par runder med skolevegring tidligere. Ny skole i år, han er på skolen, men han ser på skolen som et sted å være, ikke et sted han lærer. Jeg tror ikke vi k...