Search found 13 matches

by bokorm
Thu 19. Feb, 2015 11:37
Forum: Åpent forum
Topic: Filmer
Replies: 0
Views: 4809

Filmer

by bokorm
Thu 28. Aug, 2014 7:35
Forum: Åpent forum
Topic: evnerik i barnehagen
Replies: 12
Views: 7326

Re: evnerik i barnehagen

Kunnskap om evnerike barn har ikke hatt noen sentral plass i noen av de pedagogiske utdanningene, derfor kan det være vanskelig for barnehagepersonalet å forstå hva dette egentlig handler om. I noen barnehager blir det ikke så mange problemer eller så mye uro rundt de evnerike barna, antakelig fordi...
by bokorm
Thu 24. Apr, 2014 10:36
Forum: Åpent forum
Topic: Hospitering i høyere klasser
Replies: 12
Views: 7099

Re: Hospitering i høyere klasser

Noen evnerike barn finner seg godt til rette med hospitering, de tåler utfordringen med å gå ut av sin egen klasse og være den eneste utenfra i en annen klasse, kanskje på en annen skole. For noen evnerike barn kan det være tilstrekkelig å gå ett til to trinn opp, de kan oppleve at de får god utford...
by bokorm
Mon 31. Mar, 2014 3:15
Forum: Åpent forum
Topic: Lærere som nekter elever fremgang hva er mekanismene bakom
Replies: 3
Views: 2570

Re: Lærere som nekter elever fremgang hva er mekanismene bak

Lærere flest er velvillige og flittige. De gjør så godt de kan innenfor de rammene de blir gitt. Når de ikke imøtekommer evnerike barn kommer det av litt ulike årsaker. Gjennom sin utdannelse har de fleste av dem ikke lest ett eneste ord om hva det innebærer for et barn å være evnerikt, de har ikke ...
by bokorm
Thu 13. Feb, 2014 10:33
Forum: Åpent forum
Topic: Hospitering i høyere klasser
Replies: 12
Views: 7099

Re: Hospitering i høyere klasser

Vår sønn hospiterte i matte og engelsk både sporadisk og mer systematisk opp gjennom skoleløpet. Det var ikke før han gikk i 8. klasse at vi klarte å få noen struktur på dette. Deretter fikk han følge høyere trinn gjennom hele året og ta de avsluttende prøver, slik at han kunne fortsette direkte nes...
by bokorm
Sun 03. Nov, 2013 1:12
Forum: Åpent forum
Topic: Perfeksjonist
Replies: 1
Views: 1913

Re: Perfeksjonist

Hei! Du beskriver kjente problemstillinger for evnerike barn. Det er ikke uvanlig at de presterer høyt på prøver til tross for heller laber innsats i det daglige. Lite deltakelse i timene kan kanskje bero på at hodet er okkupert av dagdrømming, eller at han har sluttet å høre etter, fordi han ikke v...
by bokorm
Tue 24. Sep, 2013 5:05
Forum: Åpent forum
Topic: Passer sønnen vår inn her?
Replies: 2
Views: 2873

Re: Passer sønnen vår inn her?

Jeg synes også det ser ut til at gutten kan passe inn her. Mange evnerike barn strever med å passe inn i formene i barnehage og skole, de går i en annen takt. Det kan være krevende for både barnet og foreldrene - og de ansatte. Generelt har førskolelærere lav kompetanse om evnerike barn - det er ikk...
by bokorm
Mon 26. Aug, 2013 9:12
Forum: Åpent forum
Topic: Kurs på Østlandske lærerstevne i Oslo 2.11.2013
Replies: 1
Views: 1462

Kurs på Østlandske lærerstevne i Oslo 2.11.2013

"Evnerike barn i barnehagen" på Østlandske lærerstevne: http://www.ostlandsklarerstevne.no/inde ... evu&type=1
by bokorm
Tue 26. Jun, 2012 10:45
Forum: Åpent forum
Topic: Om å kjede seg og «det sosiale»
Replies: 6
Views: 4219

Re: Om å kjede seg og «det sosiale»

Jeg blir litt nysgjerrig på hva du egentlig mener med at det sosiale ikke er viktig for skolelærdom. Jeg tenker at hvordan man har det på skolen, hvordan man føler seg likt og forstått av medelever og lærere, har betydning for hva man lærer. Hvis man føler seg akseptert, tenker jeg at man har en ann...
by bokorm
Tue 13. Mar, 2012 7:37
Forum: Åpent forum
Topic: Motivering av underytere
Replies: 2
Views: 2077

Re: Motivering av underytere

Hei! Vanskelig og utfordrende dette. Jeg synes denne boka har god drøfting av temaet: Louise Porter (2005). Gifted young children 2nd edition. A guide for teachers and parents. England: Open university press. Skogen og Idsøe (2011) skriver en del om dette i "Våre evnerike barn. En utfordring for sko...
by bokorm
Sun 04. Sep, 2011 8:49
Forum: Åpent forum
Topic: Kjeder seg
Replies: 9
Views: 6043

Re: Kjeder seg

Hei! Jeg tror det er lurt å begynne litt forsiktig med å spørre læreren hva de tenker på skolen om at hun allerede kan en del av det de skal lære. Kanskje er dette en erfaren lærer med tanker rundt temaet, kanskje ikke - det finner dere fort ut. Hvis det ikke begynner å skje noe snart, må dere kansk...
by bokorm
Tue 23. Aug, 2011 9:23
Forum: Åpent forum
Topic: Tips til kompetanseheving hos lærere?
Replies: 2
Views: 1939

Re: Tips til kompetanseheving hos lærere?

Hei! Så fint å høre om lærere som tar tak i emnet! Det er nok forskjeller i hvordan amrikanske og nordiske tradisjoner håndterer de evnerike og det er ikke sikkert den amerikanske tenkemåten passer for oss, men hos oss er det jo ikke så mye å ta tak i av egen forskning og litteratur. Jeg kjenner til...
by bokorm
Thu 30. Jun, 2011 12:12
Forum: Åpent forum
Topic: O, mennesker med stor erfaring - what to do?
Replies: 3
Views: 2655

Re: O, mennesker med stor erfaring - what to do?

Foreldre kan henvise sine barn til PPT uten å involvere noen andre. Google PPT og kommunens navn, så kommer du til en side hvor du kan skrive ut henvisningsskjema, fyll ut og send i posten. PPT vil nok ta kontakt med skolen og hente inn informasjon fra dem i forbindelse med utredningen. Vår erfaring...