Search found 99 matches

by roffe
Wed 02. Oct, 2019 3:12
Forum: Kommersielle tilbud
Topic: Hvordan lese en WISC-rapport
Replies: 0
Views: 3165

Hvordan lese en WISC-rapport

Her er litt om hvordan lese de mystiske tallene som kommer ut av en WISC-rapport.
index.pdf
(900.29 KiB) Downloaded 234 times
by roffe
Tue 22. May, 2018 7:29
Forum: Åpent forum
Topic: WISC IV TEST ikke norsk
Replies: 6
Views: 6057

Re: WISC IV TEST ikke norsk

Ikke som jeg vet om. Men jeg kan prøve å undersøke litt.
by roffe
Sun 28. Jan, 2018 11:28
Forum: Åpent forum
Topic: WPPSI eller WISC?
Replies: 1
Views: 4014

Re: WPPSI eller WISC?

WISC er å foretrekke hvis det ikke er mistanke om lav IQ.
by roffe
Mon 30. Oct, 2017 5:25
Forum: Åpent forum
Topic: WISC IV TEST ikke norsk
Replies: 6
Views: 6057

Re: WISC IV TEST ikke norsk

Hei, beklager at jeg ikke har sett denne før nå. Dette er uansett av interesse for flere.

Flerspråklige skårer ofte lavere på VFI enn de burde. Dette også de som går på internasjonale skoler men begge foreldrene er norske.
by roffe
Sun 23. Apr, 2017 4:46
Forum: Åpent forum
Topic: WISC-IV med stor variasjon i resultat. Hvordan tolke dette?
Replies: 7
Views: 7366

Re: WISC-IV med stor variasjon i resultat. Hvordan tolke dette?

Akkurat nå er vel kanskje almentilstanden hans mer interessant enn intellektet.

Jeg vil foreslå at du tar kontakt med www.nkeb.no og ser om vi kan hjelpe deg.
by roffe
Sun 23. Apr, 2017 3:07
Forum: Åpent forum
Topic: WISC-IV med stor variasjon i resultat. Hvordan tolke dette?
Replies: 7
Views: 7366

Re: WISC-IV med stor variasjon i resultat. Hvordan tolke dette?

Det er fullstendig uforsvarlig å slå fast nonverbale lærevansker bare på bakgrunn av WISC. Det er flere kriterier som må oppfylles, i så fall. Det er i og for seg rimelig å be om utredning for nonverbale lærevansker. Det betyr jo ikke at man vet, men at man lurer. Det er imidlertid langtfra den enes...
by roffe
Sun 23. Apr, 2017 12:40
Forum: Åpent forum
Topic: WISC-IV med stor variasjon i resultat. Hvordan tolke dette?
Replies: 7
Views: 7366

Re: WISC-IV med stor variasjon i resultat. Hvordan tolke dette?

Dette er et svært vanlig resultat.

Klart testen lar seg påvirke av almentilstand. Noe annet skulle tatt seg ut.

Hva slags bakgrunn har vedkommende som gjorde testen?
by roffe
Thu 20. Apr, 2017 9:05
Forum: Åpent forum
Topic: WPPSI privat
Replies: 1
Views: 1750

Re: WPPSI privat

Prøv Dag Nilsen, www.psychol.net
by roffe
Sun 02. Apr, 2017 7:46
Forum: Åpent forum
Topic: Fremskutt skolestart
Replies: 6
Views: 3469

Re: Fremskutt skolestart

Kommunen kan naturligvis bestemme seg for å forholde seg til PPTs avgjørelse. Men kommunen behøver ikke bestemme det. Å bare forholde seg til IQ-testresultat (nå forutsetter jeg at din fremstilling av saken gir et korrekt bilde) er veldig tvilsomt. Det er testfaglig uholdbart å begrunne en avgjørels...
by roffe
Sat 01. Apr, 2017 8:35
Forum: Åpent forum
Topic: Fremskutt skolestart
Replies: 6
Views: 3469

Re: Fremskutt skolestart

Det er barnehagen som bestemmer, ikke PPT.
by roffe
Thu 09. Mar, 2017 12:44
Forum: Åpent forum
Topic: Enurese. Og Kan man skåre dårligere på evnetest dersom man er svært presset i testsituasjonen?
Replies: 2
Views: 2210

Re: Enurese. Og Kan man skåre dårligere på evnetest dersom man er svært presset i testsituasjonen?

Merkelig kommentar fra BUP.

Klart man kan være så presset at man skårer bra i stedet for veldig bra.
by roffe
Thu 01. Dec, 2016 11:15
Forum: Åpent forum
Topic: Har jeg et evnerikt barn?
Replies: 5
Views: 3871

Re: Har jeg et evnerikt barn?

Det høres ut som et evnerikt barn.

Siden han er 5, ville jeg ventet et år til han er gammel nok til WISC, WPPSI er ikke nødvendigvis veldig nøyaktig.

Det greieste er egentlig å få informasjon fra LB, ikke ta sorgene på forskudd, og høre med skolen om hva slags tilbud han kan få.
by roffe
Tue 23. Aug, 2016 4:13
Forum: Åpent forum
Topic: Evnerik eller 'bare' over gjennomsnittet?
Replies: 2
Views: 2605

Re: Evnerik eller 'bare' over gjennomsnittet?

Dorris wrote: Iq ligger på 112. Men de brukte ikke ordet evnerik. Hvordan skiller man evnerike og 'smarte barn'?
IQ-skåren kan være meningsløs. Hva er verdien på delindeksene?
by roffe
Fri 20. May, 2016 6:27
Forum: Åpent forum
Topic: Hvordan forstå stort sprik på evnetest
Replies: 12
Views: 9511

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Kan vi ut i fra dette vite om hun er mer enn normalt intelligent og trenger ekstra utfordringer i skolen? Ja. Også i andre fag, blant annet engelsk som er lekende lett for henne? Ja. Vil BUP automatisk motta resultatet av testen? Vet ikke. Og uansett hva som er regelen/sedvanen, kan du ikke stole p...
by roffe
Wed 18. May, 2016 9:24
Forum: Åpent forum
Topic: Kan man unngå testing?
Replies: 4
Views: 3093

Re: Kan man unngå testing?

Torskedatter wrote:Vi mener nemlig at det å sette en slik "merkelapp" vil prege ham og oss og alle som ser ham. Vi har i hverfall ikke lyst til å definere hjernen hans med tall og testresultater!
Min erfaring, etter å ha testet over 70 barn:

Det skjer ikke og er helt unødvendig å engste seg for.
by roffe
Wed 18. May, 2016 9:21
Forum: Åpent forum
Topic: Hvordan forstå stort sprik på evnetest
Replies: 12
Views: 9511

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Hei, uten selv å ha vurdert henne kan jeg ikke si noe spesifikt om dette testresultatet. Men mer generelt: Høy IQ i seg selv kan ikke forklare mistrivsel på skolen. De fleste barn som skårer høyt klarer seg bra. En så lav verbal-skår (98) sammenlignet med svært høy utførelses-skår (133) må skyldes n...
by roffe
Tue 02. Feb, 2016 11:00
Forum: Åpent forum
Topic: Med fare for å bli veldig upopulær....
Replies: 2
Views: 2951

Re: Med fare for å bli veldig upopulær....

Jeg lurer litt på hvorfor du tror at dette ikke er ting vi har hørt før?
by roffe
Tue 04. Aug, 2015 6:22
Forum: Åpent forum
Topic: Hvordan bytte psykolog til en med kunnskap om begavede barn? COLON
Replies: 5
Views: 3214

Re: Hvordan bytte psykolog til en med kunnskap om begavede barn? COLON

I utgangspunktet skal psykologer kunne håndtere slike barn også. Imidlertid lærer vi ingenting om særbegavelse i løpet av studiet.

Innen det kommunale apparatet er det å bytte psykolog normalt svært vanskelig. De fleste offentlige psykologer, også barnepsykologer, har lang ventetid.
by roffe
Mon 22. Jun, 2015 10:27
Forum: Åpent forum
Topic: Hvem er kompetente til å utføre WISC-testing?
Replies: 0
Views: 5343

Hvem er kompetente til å utføre WISC-testing?

Det har vært noen diskusjoner her og der om hva som kvalifiserer til WISC-testing. Av og til forteller folk om resultater de ikke kjenner igjen eller i det minste virker merkelige. Det kan ha sammenheng med at det er mange som bruker WISC der ute som ikke egentlig kan det. Her har jeg skrevet litt o...
by roffe
Sun 12. Apr, 2015 10:48
Forum: Åpent forum
Topic: Evnerik 5-åring? Hvor skal vi begynne?
Replies: 13
Views: 6946

Re: Evnerik 5-åring? Hvor skal vi begynne?

WPPSI går under seks år men er ikke forferdelig nøyaktig. Det er alltid mulig å be om henvisning til PPT for utredning, eller henvise selv om skolen ikke vil.