Search found 159 matches

by mortenoslash
Tue 01. Apr, 2014 8:17
Forum: Åpent forum
Topic: trenger gode råd!
Replies: 6
Views: 3279

Re: trenger gode råd!

For det første trengst det vanlegvis ikkje å bruke IQ-testar for å finne ut om eit barn er høgt begava, berre ein veit kva ein skal sjå etter. Organisasjonen Lykkelige Barn har mellom anna av den grunn heller ikkje noko krav om IQ-test for å bli medlem. Det viktige for organisasjonen er at nettverke...
by mortenoslash
Tue 01. Apr, 2014 7:39
Forum: Åpent forum
Topic: Lærere som nekter elever fremgang hva er mekanismene bakom
Replies: 3
Views: 1899

Re: Lærere som nekter elever fremgang hva er mekanismene bak

Det er lett å hisse seg opp over slikt, men det er ein meir normal reaksjon enn me likar å tenkje på. Ein kvar person vurderer sine medmenneske ut frå sin eigen forståing av seg sjølv og av kva dei har lært om omverda. Har ein lært at barn blir født med like evner, og sjølv ikkje har erfaring med å ...
by mortenoslash
Mon 24. Mar, 2014 10:18
Forum: Åpent forum
Topic: Kan noen dele erfaringene sine?
Replies: 3
Views: 2505

Re: Kan noen dele erfaringene sine?

Det er slett ikkje uvanleg å bli overraska over at barnet sitt er høgt intelligent. Det er fleire grunnar til det. Ein del har som ditt barn eit høgt energinivå, og når dei ikkje får mentale utfordringar nok, går energien over i høg aktivitet generelt. Då kan det høge aktivitetsnivået ta fokus frå d...
by mortenoslash
Tue 11. Mar, 2014 8:38
Forum: Åpent forum
Topic: møte andre begavede barn
Replies: 4
Views: 1911

Re: møte andre begavede barn

Det er så enkelt som at forumsadministratorane må få vite at din forumsprofil tilhøyrer eit medlem, slik at du blir flytta over i tilgangsgruppa for LB-medlemmar. Då dukkar det enkelt og greit opp den delen av forum som berre medlemmane skal få sjå.
by mortenoslash
Wed 29. Jan, 2014 7:28
Forum: Åpent forum
Topic: Utredning i barnehagen
Replies: 1
Views: 1334

Re: Utredning i barnehagen

ADHD er ein bås som i lang tid har vore alt for lett å ta i bruk for å «parkere problemet» av ein del fagfolk, mellom anna av pedagogisk utdanna folk som møter barn som ikkje passar inn i dei generelle pedagogiske teoriane dei sjølv likar å tru på. Fordelen for alle er at ei diagnose utløyser resurs...
by mortenoslash
Thu 05. Dec, 2013 10:47
Forum: Åpent forum
Topic: Ravens test Vestlandet
Replies: 1
Views: 1163

Re: Ravens test Vestlandet

Det er vel du som stilte spørsmålet på Facebook-sida òg. Der fekk du tipset om å sende personleg melding til Facebook-sida, og det ser eg du har gjort. Svar kjem med tid og stunder.
by mortenoslash
Mon 25. Nov, 2013 1:29
Forum: Åpent forum
Topic: Fem saker på nrk.no om evnerike
Replies: 2
Views: 1642

Re: Fem saker på nrk.no om evnerike

Utan å dømme kva som er meir rett enn andre, så er det faktisk mange i SV som meiner dei har dei beste løysingane for høgt begava barn òg. Når dét er sagt, så er det ikkje dermed sagt at alle i SV er heilt einige om dei same verkemidla.
by mortenoslash
Sun 03. Nov, 2013 10:21
Forum: Åpent forum
Topic: Sommartider, hej, hej! Sommartider! (Eller vintertider?)
Replies: 3
Views: 2069

Re: Sommartider, hej, hej! Sommartider! (Eller vintertider?)

Og så var det å stille attende til vintertid att, då.

Minner om at du må gå inn å gjere det manuelt i ditt brukarkontrollpanel.
by mortenoslash
Tue 29. Oct, 2013 1:46
Forum: Åpent forum
Topic: Trenger tips som forelder
Replies: 2
Views: 1868

Re: Trenger tips som forelder

Som du tydeleg er klar over er det skilnad mellom flink og begava. Flinke barn brukar tid på leksene sine men kan sjeldan meir enn det som står i pensum. Det verkar som, som du òg skriv, at han både manglar utfordringar på sitt nivå, og at han har ein perfeksjonisme som er så høg at det endar med pr...
by mortenoslash
Wed 11. Sep, 2013 9:36
Forum: Åpent forum
Topic: Hello - first time here
Replies: 3
Views: 1894

Re: Hello - first time here

Full access is for member families of Lykkelige Barn. If you are members already, and still have no access to the rest of the web forum, please notify webmaster@lykkeligebarn.no about your status as members.
by mortenoslash
Mon 26. Aug, 2013 9:03
Forum: Åpent forum
Topic: Konfliktløsning for toåringen?
Replies: 3
Views: 1880

Re: Konfliktløsning for toåringen?

Eg var nok ikkje like stø på det som din då eg var liten, men eg hadde ein sterkt utvikla rettferdssans, og det var nok både fordelar og ulemper med det i oppveksten.
by mortenoslash
Mon 12. Aug, 2013 12:03
Forum: Åpent forum
Topic: Et nytt skoleår står for døra...
Replies: 7
Views: 3633

Re: Et nytt skoleår står for døra...

Før om åra var det mange som gjerne skulle ha oppdaga ei slik nettside, men aldri fann nokon. Det var difor Lykkelige Barn vart stifta for seks år sidan. Eg er fascinert over kor mykje som har skjedd med organisasjonen på den korte tida. Særleg når ein tenkjer på at dei fleste foreldra som driv det ...
by mortenoslash
Thu 08. Aug, 2013 9:31
Forum: Åpent forum
Topic: Et nytt skoleår står for døra...
Replies: 7
Views: 3633

Re: Et nytt skoleår står for døra...

Du skriv om så mykje og vanskeleg. Eg startar med å prøve å gi litt svar på noko av det enklaste i det du skriv, nemleg testing: Eg reknar med at det er IQ-testing av barna det er referert til i dei innlegga du tenkjer på. Testane som blir brukte er vanlegvis ein av dei såkalla Wechsler-testane, eit...
by mortenoslash
Thu 04. Jul, 2013 11:58
Forum: Åpent forum
Topic: Begavet eller "skoleflink" 5-åring?
Replies: 4
Views: 2788

Re: Begavet eller "skoleflink" 5-åring?

To ting om korleis de som foreldre vurderer dykkar eigne evner: 1. Heller ikkje alle høgt begava barn (eller vaksne) likar og/eller er flinke med matematikk. Høgt begava menneske har ein variasjon i interesser og evner som på mange felt kan vere vel så stor som for gjennomsnittet. 2. Menneske som er...
by mortenoslash
Thu 04. Jul, 2013 9:37
Forum: Åpent forum
Topic: Begavet eller "skoleflink" 5-åring?
Replies: 4
Views: 2788

Re: Begavet eller "skoleflink" 5-åring?

Begava eller skuleflink? Når eg les det du skriv, så får eg ein mistanke om at du innast inne eigentleg veit svaret, men ikkje heilt tør tru på det. No er det slett ikkje slik at alle høgt begava barn lærer seg sjølv å rekne og lese føre dei kjem i skulen. Det er tvert om ikkje uvanleg at dei ikkje ...
by mortenoslash
Thu 27. Jun, 2013 2:00
Forum: Åpent forum
Topic: Hva burde jeg gjøre for min 4 åring?
Replies: 4
Views: 2614

Re: Hva burde jeg gjøre for min 4 åring?

Det er meir normalt å vere høgt begava enn mange trur. Litt avhengig av definisjonen så er det 2, 5 eller 10 % av kvart barnekull. (Det er ikkje alle høgt begava som er geni, men det har ikkje sjeldan like mykje med kva stimuli omgjevnadane gir som medfødde evner, men det er ein annan sak.) Tek me u...
by mortenoslash
Thu 20. Jun, 2013 7:54
Forum: Åpent forum
Topic: Skarp ettåring og søvnproblemer
Replies: 4
Views: 2260

Re: Skarp ettåring og søvnproblemer

Når eg les gjennom det att ser eg at eg oppfatta feil barn, ja. På andre sida gjeld akkurat det eg skriv minst like mykje for ein eittåring.
by mortenoslash
Wed 19. Jun, 2013 12:38
Forum: Åpent forum
Topic: Skarp ettåring og søvnproblemer
Replies: 4
Views: 2260

Re: Skarp ettåring og søvnproblemer

Det kan òg vere så enkelt som at din vesle treåring rett og slett ikkje treng så mykje søvn som før, og difor brått har teke til å vakne på feil tidspunkt. Her kan sommartider med lange dagar og lyse netter ha noko å seie for at det kom akkurat no. Eller så er det noko med menneske og minnet vårt nå...
by mortenoslash
Sat 11. May, 2013 8:41
Forum: Åpent forum
Topic: Asperger/autisme og høy intelligens
Replies: 4
Views: 6812

Re: Asperger/autisme og høy intelligens

Ironisk nok kan det ut frå det du skriv verke som du sjølv har større kompetanse på feltet enn dei fleste av oss som hører til i og rundt Lykkelige Barn. Dei fleste er foreldre som har lese seg opp for å lære å takle situasjonar dei og deira eigne barn er ute for, og er sjeldan fagfolk ut over det. ...
by mortenoslash
Thu 02. May, 2013 9:11
Forum: Åpent forum
Topic: Tidligere skolestart, eller privat skole?
Replies: 4
Views: 2719

Re: Tidligere skolestart, eller privat skole?

Det kjennast nesten litt feil å svare relativt kort på eit så langt og innhaldsrikt innlegg, men mykje av problemet med å svare er at det ikkje finnast berre éi oppskrift på kva som er rett løysing. Det er ikkje berre fordi det er store skilnader mellom barn i liknande situasjon, og det er heller ik...