Search found 159 matches

by mortenoslash
Sat 03. Nov, 2012 10:49
Forum: Åpent forum
Topic: Er det noe vits å IQ-teste?
Replies: 2
Views: 1722

Re: Er det noe vits å IQ-teste?

Som du ser er barnet allereie heilt klart over vanleg nivå, test eller ikkje. Problemet vil eventuelt vere om andre trur på det. Ein IQ-test kan då gi eit objektivt svar som kan brukast overfor andre. Ein ting er at eg tvilar på at det finnast gode testar for aldersgrupper under 2 ½ år. Diverre er d...
by mortenoslash
Mon 29. Oct, 2012 10:41
Forum: Åpent forum
Topic: Sommartider, hej, hej! Sommartider! (Eller vintertider?)
Replies: 3
Views: 2068

Sommartider, hej, hej! Sommartider! (Eller vintertider?)

Det her er ei liten påminning til alle forumsbrukarane at forumet ikkje byttar mellom sommartid og normaltid av seg sjølv. Du må som brukar gjere det manuelt. Du må gå inn «Brukerkontrollpanel» (oppe til venstre, line nr 2 under logoen). Der vel du fana «Innstillinger». Under den får du fram val for...
by mortenoslash
Sun 30. Sep, 2012 8:27
Forum: Åpent forum
Topic: Et begavet barn?
Replies: 5
Views: 2590

Re: Et begavet barn?

Apropos dyskalkuli, så er det ikkje mindre utbreidd blant høgt intelligente enn elles. Snarare er det visst teikn som tvert om kan tyde på at det er hyppigare, men det finnast diverre så lite god forsking på feltet dyskalkuli at det ikkje er råd å konkludere. Mitt råd er i alle høve at du sender ein...
by mortenoslash
Sat 29. Sep, 2012 8:53
Forum: Åpent forum
Topic: Et begavet barn?
Replies: 5
Views: 2590

Re: Et begavet barn?

Men - når det kommer til IQ og intelligenstesting, så er det jo en hovedvekt på logikk og matematisk forståelse. På det området opplever jeg han som rimelig gjennomsnittlig, han er ikke spesielt opptatt av verken puslespill eller regning. For å bli regnet som spesiselt begavet, så er det kanskje de...
by mortenoslash
Wed 05. Sep, 2012 9:30
Forum: Åpent forum
Topic: Og kurs for lærere på Sørlandet
Replies: 3
Views: 1886

Re: Og kurs for lærere på Sørlandet

NB! Påmeldingsfristen er i dag! (5. september)
by mortenoslash
Sat 01. Sep, 2012 7:40
Forum: Åpent forum
Topic: Savner likesinnende
Replies: 1
Views: 1191

Re: Savner likesinnende

Vanskeleg å seie sikkert om det er rette plassen, men om du kvalifiserer for medlemskap i Mensa, skal du ikkje sjå bort frå at det er ein og annan der som kan ha noko til felles med deg.
by mortenoslash
Thu 02. Aug, 2012 6:03
Forum: Åpent forum
Topic: når eller hvordan definere som smarte barn?
Replies: 1
Views: 1230

Re: når eller hvordan definere som smarte barn?

Medan me ventar på at ferietida går over, slik at det kjem fleire med meir kunnskap om temaet kjem online og kan svare, har du sett på denne lista her på nettsidene?
http://www.lykkeligebarn.no/index-2.htm
by mortenoslash
Thu 19. Jul, 2012 6:00
Forum: Åpent forum
Topic: Er barna mine intelligente?
Replies: 1
Views: 1385

Re: Er barna mine intelligente?

Det er så godt som ingen høgt begava barn som har alle teikn på at dei er det, og ingen to barn, sjølv ikkje i same søskenflokk (utanom eventuelt einegga tvillingar), er like. Det er altså ikkje ei enkel sjekkliste som kan seie noko om kvar kvart av barna dine ligg, men heilskapen. IQ-testar er ikkj...
by mortenoslash
Sat 19. May, 2012 3:51
Forum: Åpent forum
Topic: Følg med på spørretimen i morgen, onsdag 16. mai kl. 10
Replies: 7
Views: 2561

Re: Følg med på spørretimen i morgen, onsdag 16. mai kl. 10

Næmmen. Eg blanda saman med det som var tidlegare, der det var sånn muntleg spørjetime, og då var det noko heilt anna der om skule og utdanning.
by mortenoslash
Wed 16. May, 2012 10:06
Forum: Åpent forum
Topic: Følg med på spørretimen i morgen, onsdag 16. mai kl. 10
Replies: 7
Views: 2561

Re: Følg med på spørretimen i morgen, onsdag 16. mai kl. 10

mortenoslash wrote:Så langt verkar det mest som saka om høgt begava barn berre blir brukt som ein bi-ting i ideologisk spelfekteri.
Ein av grunnane er vel at ikkje rette statsråden kunne møte i dag, då.
by mortenoslash
Wed 16. May, 2012 10:00
Forum: Åpent forum
Topic: Følg med på spørretimen i morgen, onsdag 16. mai kl. 10
Replies: 7
Views: 2561

Re: Følg med på spørretimen i morgen, onsdag 16. mai kl. 10

tld wrote:Spørretimen kan følges på Stortingets Nett-TV:

http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-p ... a/Nett-TV/
Så langt verkar det mest som saka om høgt begava barn berre blir brukt som ein bi-ting i ideologisk spelfekteri.
by mortenoslash
Wed 02. May, 2012 8:25
Forum: Åpent forum
Topic: Wisc test igjen og resultater
Replies: 6
Views: 6211

Re: Wisc test igjen og resultater

Det er score oppgitt på først dei to hovudgruppene av deltestane ho har vore gjennom, og så totalen på alt samla: Verbal IQ (VIQ) Performance IQ (PIQ) Total IQ (TIQ) Om ho har ein total IQ på 136 er det godt innanfor medlemskravet i Mensa, om ho skulle vere interessert. (Eg hugsar ikkje kva Kodi-tes...
by mortenoslash
Sat 31. Mar, 2012 7:39
Forum: Åpent forum
Topic: Lite empati
Replies: 2
Views: 1588

Re: Lite empati

Du tenkjer litt som i form av at ho meir rasjonaliserer vekk eller er det noko meir som at ho ikkje kjenner seg på bølgjelengde andre? Eller er det noko heilt anna?
by mortenoslash
Thu 22. Mar, 2012 6:31
Forum: Åpent forum
Topic: 13 år...
Replies: 3
Views: 1576

Re: 13 år...

monica72 wrote:Eller som jeg kan snakke med?
Foreldrekontaktene til Lykkelige Barn er her for at du skal kunne ta ei uforpliktande telefonsamtale.
by mortenoslash
Tue 20. Mar, 2012 9:56
Forum: Åpent forum
Topic: wisc-testing
Replies: 6
Views: 9308

Re: wisc-testing

Prosentil (som er den norske skrivmåten av det engelske ordet percentil) vil seie kor mange prosent av total (i det her tilfellet alle barn i same aldersgruppa) som scorar under den som blir målt. (I nokre andre samanhengar kan det vere prosent som er over, men berre om det er presisert at det er de...
by mortenoslash
Wed 14. Mar, 2012 10:53
Forum: Åpent forum
Topic: frustert mamma
Replies: 2
Views: 1464

Re: frustert mamma

Det som blir ein del av det vanskelege er at sjølv om slike evnenivå ikkje er så veldig sjeldne, er det sjeldan nok til at det nok berre finnast i noko slik som annankvar klasse eit barn med noko tilsvarande. Når ein veit kor sant det er at ingen er like, er det ikkje underleg at det ikkje er lett f...
by mortenoslash
Wed 22. Feb, 2012 9:13
Forum: Åpent forum
Topic: reservert eller utrygg?
Replies: 1
Views: 1342

Re: reservert eller utrygg?

Sjølv om eg ikkje eigentleg kjem til å svare på det du spør om, for det er det mange som kan meir om enn eg, fekk eg lyst til å oppmuntre litt: Den kjenner barnet best som er mykje saman med det, men å skulle måle barnet sitt opp mot kva som er normalt eller mot andre sine barn er, som du påpeiker, ...
by mortenoslash
Tue 20. Dec, 2011 6:58
Forum: Åpent forum
Topic: Tilpasset undervisning
Replies: 4
Views: 2191

Re: Tilpasset undervisning

Denne?

«Tilpassing, også for de flinkeste»
http://www.nyemeninger.no/alle_meninger ... ead224210/

Der står det, ja! :o)
by mortenoslash
Tue 20. Dec, 2011 2:00
Forum: Åpent forum
Topic: Tilpasset undervisning
Replies: 4
Views: 2191

Re: Tilpasset undervisning

Eg får berre søkt på nettutgåvene, og då er eit innlegg i papirutgåver ikkje med, men ho var inne på noko liknande i nettutgåva til Morgenbladet (og sikkert i papirutgåva òg) for ei tid sidan. Det var rett nok ikkje eigentleg eit utfall mot ein debattant som meinte at permanent nivådeling var det sa...
by mortenoslash
Wed 26. Oct, 2011 5:47
Forum: Åpent forum
Topic: "Begavet barn" og søskensjalusi
Replies: 5
Views: 3215

Re: "Begavet barn" og søskensjalusi

Kan det vere ein idé å fokusere skryt rundt innsats heller enn resultat? Litt slik at dersom noko blir oppnådd enkelt, sjølv om resultatet er uvanleg bra, så er det verd lite skryt, men om det er stor innsats er det verd mykje skryt sjølv om resultatet er moderat.