Page 1 of 1

PPT med god kompetanse på 2E

Posted: Mon 28. May, 2018 8:02
by Dragonoid
Kommunen har gått med på å benytte seg av ekstern PPT etter at deres egen har vist seg å ikke ville kartlegge min 15 åring(lang og komplisert historie).
Kommunen har henvendt seg til en PPT i Oslo(avd. 3 el), men det foreligger pt ingen tilbakemelding. 15-åringen har nå mistet hele 9. klasse og det haster, haster å få dette på plass. Vi ønsker derfor å ha søke-alternativer klare.

Vi bor i Østfold så jeg tenker slik at det er mest relevant å henvende seg innenfor fylket eller Akershus, Oslo og Vestfold.

Om noen kjenner til andre alternativer, så tar vi gjerne imot det også.