LB<->FUG

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

LB<->FUG

Post by Erik Syring »

Har Styret i LB løpende kontakt med FUG-utvalgsmedlemmene om FUG-fronting av spesifikke saker?


========================================================================================
Fra 2009/oktober:

Min melding: Tilpasset opplæring får en stadig sterkere jurdisk basis

"Hei Erik,
Jeg er opptatt av det samme som dere er, tilpasset opplæring, og jobber for å få det til. Det er så langt mellom intensjon (lover, forskrifter og forskningsresultater) og virkeligheten på den enkelte skole. (Som ofte avhenger av skoleleder, rammebetingelser, lærertetthet, organisering, kvalifiserte lærere, ufaglærte lærere osv...) IKKE MINST ELEVSYN, MENNESKEVERD, LIKEVERD og BARNERETTIGHETER. Jeg har et sterkt fokus på å få synliggjort at tilpasset opplæring handler om at undervisningen og opplæringen skal tilpasses eleven, ikke at eleven skal tilpasse seg læreren, kommuneøkonomien eller skolelederes lederstil.
Loveleen Rihel Brenna"

sigrid
Posts: 41
Joined: Tue 27. May, 2008 10:01
Location: Sunnhordland

Re: LB<->FUG

Post by sigrid »

Hei Erik!
Det hadde vært interessant å lese meldingen du sendte FUG, og ikke bare svaret fra Brenna. Hvem er "dere" som Brenna referer til i denne sammenhengen?

Post Reply