Krav i fht til skolen.. begavet med asperger..

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
Kia
Posts: 25
Joined: Mon 09. Mar, 2009 10:29

Krav i fht til skolen.. begavet med asperger..

Post by Kia »

Trenger noen råd ifht hvordan vi bør henvende oss til skolen, evt hvilke rettigheter man har.

Vår sønn går nå i 3. klasse. Da han var 5 ble han testet til å være begavet.
Da han var 7 fikk han asperger som tilleggs"diagnose", dog meget høytfungerende.
Skolen mener de gir han tilpasset opplæring siden han har assistent (ufaglært) i skoletiden og nå har tenkt å gi ham timer med spesiallærer for å trene på sosial kompetanse.
Læreren mener hun bruker nok tid på ham (ifht hva hver enkelt elev i klassen får av tid når det gjelder planlegging og tilrettelegging) når hun utarbeider dagsplanene og går på samarbeidsmøter om ham med BUP og PPT. Men hun poengterer også at han ikke er hennes ansvar siden han har assistent på seg og hun ikke har kompetanse med diagnosen asperger. Læreren ser en gutt som er urolig og ikke gjør det samme som klassen og kan bli bråkete og forstyrre undervisningen. At han er begavet prøver vi å si om og om igjen, men hun avfeier det med "Han er flink, men... Det viktigste er at han ikke forstyrrer andre og at han trives." Vi har informert og fortalt at han ikke er vanlig skoleflink, hva som er forskjellen på det og å være begavet og hvordan det at han får tilpasset oppgaver til sitt intelligensnivå kan hjelpe med urolighetene og det at han sier han kjeder seg på skolen, samt gi ham positiv selvfølelse osv osv..

Vi mener læreren har ansvaret for ham, at hun bør sette seg inn i både diagnosen asperger samt undervisning av begavete barn (Vi har levert og skrevet ut info og gitt linker til internettsider med info) og at han i tillegg har krav på å få tilpasset undervisning i f.eks. matte, hvor han høsten i 2. klasse ble testet til å være 15+ år på flere områder på WISC2. Hun er rett og slett ikke interessert, virker det som.
Dessverre er det ingen alternativer ifht skole i nærheten..

cecilie
Medlem
Posts: 119
Joined: Sun 23. Aug, 2009 8:26
Location: Florø
Contact:

Re: Krav i fht til skolen.. begavet med asperger..

Post by cecilie »

For det første, og kanskje det viktigste, så er det bare tull at hun ikke har ansvaret bare pga. at han har assistent på seg! Selv med en fagutdannet assistent har kontaktlærer hovedansvar for opplæringen, det kan dog gjøres unntak ETTER AVTALE!!! Er assistenten ufaglært (det er jo helt fantastisk at de klarer å sette et ufaglært menneske på et dobbeltdiagnostisert barn, er det mulig?) burde det være åpenbart for enhver idiot (unnskyld språket, men jeg hisser meg opp over sånt) at kontaktlæreren har ABSOLUTT ANSVAR!! :!: Assistentens oppgave er å utføre det pedagogisk individuelt tilpassede opplegget kontaktlæreren har utarbeidet! Det er også kontaktlærers oppgave og moralske plikt på eget initiativ å skaffe seg kunnskap om diagnosene hans (mener nå jeg), men skolen og PPT skal gi kontaktlærer informasjon og hjelp til å lage opplegg, det er en rettighet!

Det høres ut som om dere har gjort det dere kan, og hovedproblemet ligner på det vi har, nemlig at læreren ikke "ser" at barnet er begavet, og rett og slett ikke forstår hva det innebærer. Men med en Asbergerdiagnose er det kanskje mulighet for å krangle til seg et vedtak om alenetid? Så kan han iallefall få litt avansert matte der? Det er synd å måtte "misbruke" systemet slik, men det er av og til eneste mulighet. (kan ikke tro jeg sier dette, jeg som er lærer....)

Mette
Medlem
Posts: 440
Joined: Mon 05. May, 2008 8:39

Re: Krav i fht til skolen.. begavet med asperger..

Post by Mette »

Jeg ville vært forsiktig med å hevde rettigheter. Det skyldes egne opplevelser på barneskolen, i 6. klasse fikk klassen ny lærer. Da gikk vi fra en lærer som hele tiden var opptatt av om utfordringene var store nok til en lærer som ikke kunne se noe behov for ekstra utfordringer (jeg ser ikke bort fra at hun hadde minst 20 års erfaring som lærer og aldri hadde sett et begavet barn). Hos skoleledelsen var det ingenting å hente. Den som stod igjen med opplevelsen av at det var jeg som tok feil, det var jeg... (Sjakk matt, rett og slett.)

Jeg syns vi ser det gang på gang i foreningen, utrolig mye er avhengig av innstillingen til den enkelte læreren. Prøv å få læreren på din side. Bruk de anledningene du har til å vise det han kan. Jeg vet om barn som er blitt "oppdaget" på nasjonale prøver eller kartleggingsprøver. Gode prosjekter der mye av jobben er gjort hjemme kan hjelpe (jeg har tidligere brukt mye tid på å strukturere slike, nå er han stort sett selvgående). Se om du ikke kan få vist frem noe av det han kan, det kan være nøkkelen til bedre tilpasset opplæring. I tillegg så kan det være med å gi status hos de andre elevene.

Selv om jeg ikke ville hevdet min rett i forhold til skolen så ville jeg spurt PPT om råd. Prøv om du kan få noen andre til å ta litt av støyten for deg. Jeg vet av erfaring hvor slitsomt dette er.

Gjør deg opp din egen mening om hvor nyttig tiden med assistenten er. Er assistenten nyttig eller i veien? Har kanskje assistenten spesielle kvalifikasjoner eller interesser som kan være til glede for sønnen din?

Skolehverdagen handler en del om å tilpasse seg. Kan du og gutten din danne en allianse som gjør at han finner det nyttig å oppføre seg slik skolen forventer? Og derigjennom oppnå en bedre skolehverdag? (Det er en balansegang, for mye tilpasning er rett og slett utmattende.) Der merker jeg at jeg selv har forandret meg, tidligere var jeg ikke mye for tilpasning, men nå tenker jeg at det av og til kan være lurt å velge minste motstands vei.

Til slutt vil jeg si at noen ganger så blir ting mye bedre. I vårt tilfelle så er ungdomsskolen mye bedre enn barneskolen (på forhånd har mange advart og sagt at ungdomsskolen er den tøffeste perioden).

HANNE_S
Medlem
Posts: 117
Joined: Wed 28. May, 2008 8:10
Location: Asker

Re: Krav i fht til skolen.. begavet med asperger..

Post by HANNE_S »

Støtter Mette i mye av det hun sier, man er så veldig avhengig av lærer uansett hvilke rettigheter man har.

Kan du bruke argumenter som at hvis han får noe som fenger litt på skolen, så vil han også lage mye mindre uro i klassen? Dermed mindre 'jobb' for lærer.
Er det mulig å få lærer til a samarbeid litt med 'gulerøtte'r som f.eks at han kan lese en bok han liker eller gjøre andre ting han liker hvis han klarer sånn og slik?

Post Reply