Page 1 of 1

Wisc test igjen og resultater

Posted: Tue 01. May, 2012 3:57
by Snoopy
Jeg lurer bare på om noen kan forklare meg hva resultatene på wisc testen er og hvor høyt man må være for å være begavet.

I forhold til svensk norm (ved 6,5 år) har hun score på 136

Hva er VIQ, PIQ, TIQ?

Vår jente scoret høyest på kodi testen - 19, hva slags test er det?

Re: Wisc test igjen og resultater

Posted: Wed 02. May, 2012 8:25
by mortenoslash
Det er score oppgitt på først dei to hovudgruppene av deltestane ho har vore gjennom, og så totalen på alt samla:
Verbal IQ (VIQ)
Performance IQ (PIQ)
Total IQ (TIQ)

Om ho har ein total IQ på 136 er det godt innanfor medlemskravet i Mensa, om ho skulle vere interessert.

(Eg hugsar ikkje kva Kodi-test er, så det må andre svare på.)

Re: Wisc test igjen og resultater

Posted: Tue 09. Sep, 2014 4:59
by Snoopy
En ting til ang testen. Hva vil det si at man på Ravens Farge Matrise presterer over 95 persentil på norm opp til 9 års alder da man var 6 år?

Re: Wisc test igjen og resultater

Posted: Tue 09. Sep, 2014 6:29
by mortenoslash
Prosentil er i den her samanhengen litt forenkla sagt kor mange prosent av befolkninga som ville scora lågare på testen.

Når seksåringen scorar 95 prosentil vil det seie at 95 % av andre som tek testen vil score lågare.

Litt ullen formulering «norm opp til 9 års alder» når eg ikkje forstår heilt samanhengen for formuleringa. Eg vil gjette det betyr at 95 % av alderstrinnet som ikkje er oppgitt nedre alder på, men øvre alder er 9 år ville scora lågare på den testen.

Eg trudde det var ein norm for kvart årstrinn på Raven-testane, og ikkje at dei slo saman fleire alderstrinn?

Re: Wisc test igjen og resultater

Posted: Sun 28. Sep, 2014 10:17
by roffe
Det virker som om det er WISC-III det her er snakk om.

Den er for streng etter norske forhold (se artikkelføljetong i Tidsskrift for Norsk Psykologforening fra for noen år siden), hvis det er utgaven med svensk norm som er brukt. Jeg vil på det sterkeste fraråde WISC-III. Bruk WISC-IV, der er det gjort mye bedre jobb.

TIQ er såvidt jeg husker IQ inkludert executive funksjoner (altså tallhukommelse og prosesseringshastighet). Kodi er vel gjerne koding, det er en av testene høybegavede barn ser ut til å slite med. Høy skår her er veldig bra, det tyder på at barnet er flink til å bruke intelligensen sin.

Jeg kjenner ikke Ravens fargematriser så godt, men antar det er normering for hvert år eller så. Det er mange forskjellige Raven-tester. Jeg vet ikke om jeg ville spekulert så mye i hva skåren ville vært dersom den var normert ned til riktig aldersgruppe, men man kan anta at den «sanne» skåren er høyere en 95. prosentil.

Re: Wisc test igjen og resultater

Posted: Mon 17. Nov, 2014 11:33
by thomasjohannessen
Hvor finner man slik test?

Re: Wisc test igjen og resultater

Posted: Mon 17. Nov, 2014 2:23
by Kariel
Slike tester (evnetester) gjøres f.eks. i PP-tjenesten som en del av en utredning rundt et barn som skolen er bekymret for.
Ellers utfører psykologer slike tester.

Lykkelige barn krever ingen testing ifm. at familier blir medlem hos oss. Vi gjennomfører kun en medlemssamtale med en av våre foreldrekontakter. (Se nettsiden for mer info. http://www.lykkeligebarn.no/portal/publ ... o?id=22019)

For voksne arrangerer Mensa testing.