Et begavet barn?

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
Hvitveis
Posts: 2
Joined: Sat 29. Sep, 2012 7:31

Et begavet barn?

Post by Hvitveis »

Hei!

Vi har en gutt som nettopp har fylt 5 år. Da han var 18 måneder, hadde han et ordforråd på nesten 300 ord. Før han fylte to kunne han alle bokstavene, og han knekte lesekoden da han var 3 1/2. Nå skriver han korte historier på Word. Jeg opplever at han har en sterk språklig kreativitet: Han anvender egne språklige bilder, assosierer, har et stort ordforråd og en språklig fintfølelse. Han lager egne "språkvitser", vrir og vrenger på ord og talemåter og synes dette er veldig morsomt. Han er høysensitiv, og legger merke til hver minste detalj, og husker den.

Han kan veldig mye om de tingene han interesserer seg for; verdensrommet, romferd og månelanding, gravemaskiner, traktorer og diverse jordbruksredskaper og insekter, dyr og ting i naturen. Han er også interessert i litt særere ting som kirker og kirkeklokker. Han liker å lese i barneleksikon og Guinnes Rekordbok, og er ellers glad i bli lest for (diverse skjønnlitteratur). Der legger han ekstra merke til språklige bilder som blir brukt, og kommenterer disse.

Han liker å søke etter ting på You tube (for eksempel romferd eller gravemaskiner), og ser gjerne filmer om disse tingene der. Etter å ha sett en film om en gravemaskin som arbeidet, kopierte han denne gravemaskinens bevegelser da han lekte med en gravemaskin i sofaen. Nesten litt skremmende at han husket gravemaskinens bevegelser til minste detalj.

Han er veldig aktiv, og kan være krevende hjemme. I barnehagen og på besøk hos andre er han bare "grei". Han gjør seg også "dummere", ved å late som om han ikke kan og vet ting.

Han fungerer ok sosialt, men han er "annerledes" på et vis, noe jeg tror vil komme tydeligere frem etterhvert som han blir eldre. Han har mange litt "rare", kreative og annerledes påfunn, noe de andre femåringene fremdeles synes er morsomt, men som kanskje ikke faller i like god jord etterhvert. Jeg håper inderlig at jeg tar feil med dette, altså, men det er en følelse jeg har.

Men - når det kommer til IQ og intelligenstesting, så er det jo en hovedvekt på logikk og matematisk forståelse. På det området opplever jeg han som rimelig gjennomsnittlig, han er ikke spesielt opptatt av verken puslespill eller regning. For å bli regnet som spesiselt begavet, så er det kanskje den logiske delen som anses som viktigst?

Det er ikke så viktig å klassifisere han som noe som helst, men jeg ser endel utfordringer komme, og vil gjerne høre noen synspunkter her. :)

På forhånd takk! :)

User avatar
mortenoslash
Medlem
Posts: 512
Joined: Mon 24. Sep, 2007 5:17
Location: Oslo
Contact:

Re: Et begavet barn?

Post by mortenoslash »

Hvitveis wrote:Men - når det kommer til IQ og intelligenstesting, så er det jo en hovedvekt på logikk og matematisk forståelse. På det området opplever jeg han som rimelig gjennomsnittlig, han er ikke spesielt opptatt av verken puslespill eller regning. For å bli regnet som spesiselt begavet, så er det kanskje den logiske delen som anses som viktigst?
Det er ei veldig utbreidd misforståing at det er ein automatisk samanheng mellom IQ og matematiske interesser. Intelligenstestar er delt i to hovudgrupper. Den eine er dei som prøver å måle dei logiske evnene gjennom figuroppgåver. Den andre er dei som måler litt av alle typar evner, som språk, abstraksjon, mønster, oppfatningsevne, korttidsminne osv., for å gi eit så heilskapleg bilete som råd. Normalt gir dei to typane overraskande like resultat, trass i så ulike vinklingar.

Når du på den eine sida ramsar opp at barnet ditt har eigenskapar som krev at det har ein uvanleg god logisk sans for alderen (språksans, lesing, ordspel, assosiasjon forståing for maskiner), og så på andre sida nesten konkluderer at barnet neppe har logisk sans sidan det ikkje har vist interesse for matematikk og puslespel, og difor neppe er særleg intelligent slik det målast i IQ, trur eg du har blitt litt lurt av desse vanlege misoppfatningane om IQ og intelligens.

Når dét er sagt er det ingen krav om IQ-test for å bli medlem av organisasjonen. Det er ein vurdering som blir gjort i samarbeid mellom foreldra til barnet og ein av foreldrekontaktene til Lykkelige Barn gjennom ei uformell samtale. Det er altså ingenting å tape på å ta kontakt med foreldrekontaktene til Lykkelige Barn for ei samtale.
Morten Øen

Mine postingar er ut frå mine eigne meiningar, og ikkje på vegne av organisasjonar eg er eller har vore medlem av eller arbeidsgjevarar eg har eller har hatt.

Hvitveis
Posts: 2
Joined: Sat 29. Sep, 2012 7:31

Re: Et begavet barn?

Post by Hvitveis »

Tusen takk for svar! Du har rett, jeg har ikke mye kunnskap om IQ-tester, og har nok en stereotyp oppfatning. Tusen takk for oppklaring! I min manns familie er nettopp mattevansker ( dyskalkuli) kombinert med formidable evner på det språklige området. Jeg har selv påpekt det samme som du- at også lesing/ grammatisk forståelse bygger på logikk, men flere av disse har altså denne kombinasjonen. For sønnen min er det fremdeles ikke helt logisk at brikkene i puslespillet ikke kan plasseres en annen vei enn den riktige, og at hjørnene ikke kan stå for eksempel midt i spillet, mens han da samtidig skriver fortellinger med tydelig klimaks og avslutning på dataen. :)

User avatar
mortenoslash
Medlem
Posts: 512
Joined: Mon 24. Sep, 2007 5:17
Location: Oslo
Contact:

Re: Et begavet barn?

Post by mortenoslash »

Apropos dyskalkuli, så er det ikkje mindre utbreidd blant høgt intelligente enn elles. Snarare er det visst teikn som tvert om kan tyde på at det er hyppigare, men det finnast diverre så lite god forsking på feltet dyskalkuli at det ikkje er råd å konkludere.

Mitt råd er i alle høve at du sender ein epost til foreldrekontakt@lykkeligebarn.no og får ei god og uformell samtale med ein av dei, og så ser om medlemskap er noko som kan vere til hjelp eller om du vil vente litt og sjå.

Det skadar neppe å vere passiv medlem heller, om samtala skulle konkludere med at medlemskap er på sin plass. Du får tilgang på den lukka delen av forum og på Facebook-gruppa, og kan dermed dra på resursane som finnast der, eller bidra sjølv, om det brått skulle vise seg at du har eit behov eller noko å bidra med.
Morten Øen

Mine postingar er ut frå mine eigne meiningar, og ikkje på vegne av organisasjonar eg er eller har vore medlem av eller arbeidsgjevarar eg har eller har hatt.

User avatar
roffe
Medlem
Posts: 262
Joined: Wed 17. Oct, 2007 6:41
Location: Levanger
Contact:

Re: Et begavet barn?

Post by roffe »

Jeg er medlem av Mensa. Jeg hater sjakk, spill, konkurranser av enhver art. Liker å pusle og finne ut av ting.

At det er ting han ikke gjør behøver ikke bety annet enn at han ikke vil. Det kan likevel godt tenkes at han kan.
Rolf Lindgren
rolf.m.b.lindgren@gmail.com
Psykolog. Sertifisert på WISC.
Medarbeider i Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn.

User avatar
Kariel
Medlem
Posts: 679
Joined: Mon 16. Nov, 2009 9:19
Contact:

Re: Et begavet barn?

Post by Kariel »

Slutter meg til tidligere svar og synes du bør ta kontakt med foreldrekontaktene. Godt å ha et sted å gå for å snakke om både dette og hint, kanskje særlig når du får en skolegutt i hus etter hvert.

Lykke til :D
Kariel
Lærer/master i TPO. Blogger om evnerike barn på http://www.krumelurebloggen.no

Post Reply