Er det noe vits å IQ-teste?

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
Duckling
Posts: 1
Joined: Fri 02. Nov, 2012 9:22

Er det noe vits å IQ-teste?

Post by Duckling »

Hei. Vi har en sønn som er to år og to måneder, og som viser tegn på høy intelligens. Han har mange av de vanlige kjennetegnene spm bl.a. høy aktivitet, lite søvnbehov, nysgjerrighet osv.. Han lærte seg alfabetet på norsk og engelsk da han var ca. 18 måneder, og kunne tallene opp til 100 før han var to. Han elsker å lese bokstaver og telle, og har nå såvidt begynt å lese. Han staver seg gjennom ordene før han sier de, og kan både store og små bokstaver. De siste ukene har han også hengt seg opp i geometriske figurer, og kan snart navnet på flere enn det jeg kan...

Men, så til poenget: flere i familien har ment at vi bør IQ-teste han, men jeg ser ikke helt hva slags fordeler det skulle medbringe. Har det noe å si for opplegg i barnehage/skole, eller er det bare for at man som foreldre skal bli gjort oppmerksomme på det?

User avatar
mortenoslash
Medlem
Posts: 512
Joined: Mon 24. Sep, 2007 5:17
Location: Oslo
Contact:

Re: Er det noe vits å IQ-teste?

Post by mortenoslash »

Som du ser er barnet allereie heilt klart over vanleg nivå, test eller ikkje. Problemet vil eventuelt vere om andre trur på det. Ein IQ-test kan då gi eit objektivt svar som kan brukast overfor andre.

Ein ting er at eg tvilar på at det finnast gode testar for aldersgrupper under 2 ½ år. Diverre er det heller ikkje alltid like lett å få eit barn til å ta ein test heilt seriøst, så det kan fort variere veldig med humør og dagsform, og eg veit ikkje kva testar. I tillegg er det både dyrt om du i det heile finn nokon som tek oppdraget for så små barn om du ikkje får henvisning i gjennom helsevesenet eller BUP.

Som ein start kan du nok heller ta det opp med barnehagen og sjå kvar du kjem. Ser dei det og er samarbeidsvillige kan mykje løyse seg berre med det. Om det stoppar opp og du treng råd, kan du komme her med spørsmål.

Same kva du elles gjer, kan du i alle høve ta ein kontakt med foreldrekontakt@lykkeligebarn.no. Der er det folk å snakke med som kan gi råd og rettleiing til deg.
Morten Øen

Mine postingar er ut frå mine eigne meiningar, og ikkje på vegne av organisasjonar eg er eller har vore medlem av eller arbeidsgjevarar eg har eller har hatt.

User avatar
roffe
Medlem
Posts: 262
Joined: Wed 17. Oct, 2007 6:41
Location: Levanger
Contact:

Re: Er det noe vits å IQ-teste?

Post by roffe »

Hei,

IQ-testen WPPSI finnes på norsk og er godkjent ned til 2 1/2 år. Selv om jeg teoretisk kunne tilbudt testing ved denne testen, vil jeg fraråde det.

Ganske enkelt fordi resultatet ikke vil være særlig nøyaktig. Vi har et dilemma, nemlig.

Både WPPSI og WISC, som da er de IQ-testene som skole/PPT kjenner, er utviklet først og fremst for å diagnostisere lærevansker. WISC kan identifisere høybegavelse dersom den som administrerer testen er god. Det *er* ikke uten videre slik at alle barn i alderen 6-18 er veldig lette å motivere. WPPSI er normert for barn i alderen 2 1/2 til ca. 7.

Jeg tror ikke hvem som helst kan klare å gi en test til en unge på 2 1/2 og få et resultat som er riktig. Man må være bortimot ekspert på å få ungen til ikke å bli distrahert og å faktisk konsentrere seg. Den er ikke særlig nøyaktig over ca. 115, heller. Resultatet kan vel ikke akkurat brukes til å få tilpasset undervisning. Det er litt poengløst dersom det ikke er en del av en utredning. Men utredning fra PPT vil være liten vits når det gjelder høybegavelse, fordi PPT sjelden har greie på det … 

Derimot: TRAS (språk, samspill, kommunikasjon), MIO (Logikk, regning), Alle med (alternativ til TRAS … ), som brukes i barnehage, og som barnehagepersonell forstår eller skal forstå, kan det være poeng i. Men dem bør man kunne få barnehagen til å ta.
Rolf Lindgren
rolf.m.b.lindgren@gmail.com
Psykolog. Sertifisert på WISC.
Medarbeider i Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn.

Post Reply