Page 1 of 1

Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Thu 26. Sep, 2013 9:15
by tamalum
Hei alle sammen!

Jeg har kommet meg inn på dette forumet fordi jeg er masterstudent i spesialpedagogikk ved NTNU i Trondheim. Til våren skal jeg skrive masteroppgave i spes.ped og har i forbindelse med dette fått øynene opp for evnerike/høyt begavede barn. Jeg mener dette er en gruppe med barn/ungdom som ikke har fått sin riktige plass i skolen og kunne tenke med og belyse dette på et slags vis i min masteroppgave. Siden dette er et ganske nytt tema innenfor pedagogikken og i hvert fall innenfor spesialpedagogikken trenger jeg innspill fra noen som vet hva de snakker om(foreldre og pedagoger med erfaring innen for området). Derfor spør jeg dere; er det noen områder innenfor skolen dere mener det er viktig og sette spørsmålstegn ved? Er det noen problemstillinger deres barn og dere møter på i skolen som det enkelt kunne vært gjort noe med? Slike ting ønsker jeg innspill på. Håper noen ønsker å dele noen synspunkter og komme med eventuelle tips, da hadde jeg blitt veldig glad!

- Tale K Mælum

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Thu 26. Sep, 2013 3:12
by Eirin M. O.
Jeg vet vi er flere som ønsker forskning på mobbing/utfrysning av evnerike barn. Det hadde vært veldig fint å få solide data på omfang og konsekvenser av dette, siden så mange tror at evnerike får alt servert gratis på et brett, uten noen negative konsekvenser. Se for øvrig dagens tema: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/al ... /#cxrecs_s

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Thu 26. Sep, 2013 4:52
by Lopi
Pedagogiske tiltak i skolen, hva gjør man, hva baserer man tiltakene på? , forståelse i skolen for at spesielle tiltak virkelig er nødvendig, jeg er dessuten enig med Eirin i at utfrying/mobbing er et viktig tema i kombinasjon med evnerike barn i skole, generelt evnerike barn (som per def. er asynkrone i sin utvikling, sosialt, erfaringsmessig og intellektuelt) i møte med jevnaldrede barn - hvordan forstår barna seg selv og sine medelever, hvordan er samspillet mellom et evnerikt barn og sine jevnaldrende, kontra samspillet evnerike barn og deres intellektuelt jamnstilte og evt. hvordan er sampillet mellom barna når evnerike barn er samlet? Et annet tema er evnerike barn og skolevegring - ut fra hva man ser av kompetanse her hos PPT og BUP, så er det lite kjent om skolevegring hos denne gruppen - hovedfokus synes å ligge på angst, manglende motivasjon og mobbing - for mange evnerike barn er mobbing en utfordring, men enda viktigere er det ofte med manglende utfordringer i skolen - skolehverdagen blir ofte en endeløs venting på bussen hjem - til egne bøker og en verden hvor de får lov å være seg selv, andre venter ikke på bussen, de sitter der og venter på å bli ferdige med skolen. For egen del startet den ventingen i det som den gang var fjerde klasse (nå 5. trinn) - etter det ventet jeg. Jeg følte at jeg rett og slett satt der og ventet på livet, på resten av livet og det tenkte jeg skulle ta til en gang da jeg slapp ut fra fengselet. Det var min egen opplevelse av det - endeløs venting fylt med endeløse repetisjoner. Når resten av livet kom var jeg ikke forberedt... Dette var min løse tanker. Håper de på sitt vis kan være med å få tankene i gang. Lykke til med masteren og trenger du informater, så ta kontakt.

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Thu 26. Sep, 2013 7:24
by tamalum
Tusen takk for så raske svar! Alt dere nevner er veldig interessant. Jeg skal møte veilederen min på mandag for å finne ut hva som er overkommelig å klare på den tiden og det sideantallet vi har til rådighet. Dere hører sikkert fra meg igjen, og det kan GODT være jeg vil trenge noen informanter :)

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Thu 26. Sep, 2013 9:34
by Mimmi
Kanskje noe om hvilke verktøy skolen har til rådighet. Flere og flere skoleledere og lærere er velvillige, men har de noe å hjelpe seg med?

Hva kan hjelpe lærerne å identifisere disse barna (kartleggingsprøver skal ikke hjelpe til med dette, hilsen Udir)

Hvilke hjelpemidler og instruksjoner kommer fra Udir til å gi tilpasset opplæring?

Hvor gode er lærererbøkene med tilbehør, er det mulig å gi differensiert undervisning med dem?

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Thu 26. Sep, 2013 10:39
by jmriiber
Vi kan stille som informanter. Bor på Frøya i Sør-Trøndelag. Lykke til med master i viktig tema!

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Fri 27. Sep, 2013 12:51
by Bobli
Jeg synes det er viktig å belyse hvordan forholdene er for evnerike skolestartere. Utdanningsministeren vår er veldig fornøyd for at enkelte ungdomsskoleelever får muligheten til å ta fag på videregående nivå, men skal ungene våre vente SÅ lenge før de blir sett og møtt med utfordringer og tiltak. Jeg vil tro at temmelig mange faller av lasset lenge før de når så langt i skoleløpet.

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Fri 27. Sep, 2013 1:12
by jtbakler
Hei Tale.

Jeg er medlem i Lykkelige Barn fordi mine barn hadde det veldig vanskelig på skolen og vi måtte til slutt ta dem ut og flytte til en privat Montessoriskole.

I tillegg til å være medlem i Lykkelige Barn er jeg også koordinator for Mensa Norge sitt program for evnerike barn; Mensa Norway Gifted Children Programme. Du er velkommen til å kontakte meg på GCP-koordinator@mensa.no og telefon 40608677. Jeg er forøvrig i Trondheim nå og skal lalle rundt på NTNU hele fredag 27. september.

Hadde vært morsomt å møtes.

Mvh,
Jan Terje

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Fri 27. Sep, 2013 7:31
by britteva
Kanskje det også hadde vært en ide å ta med hva som skjer på de skolene hvor disse barna (og foreldrene) blir tatt på alvor. Hvordan er deres skolehverdag anderledes fra der hvor de ikke får nødvendig tilpasning. Hvilken forskjell gjør det når man blir tatt på alvor helt fra starten.

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Fri 27. Sep, 2013 9:15
by ieva
Kjempepositivt med mer forskning på dette feltet. Send gjerne en epost til leder@lykkeligebarn.no, så formidler jeg informasjonen om oppgaven til medlemmene i Trøndelag, mm. :-)

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Sat 28. Sep, 2013 10:29
by janne
Godt forslag fra Britteva over. :) Foreslås som hovedtema!
britteva wrote:Kanskje det også hadde vært en ide å ta med hva som skjer på de skolene hvor disse barna (og foreldrene) blir tatt på alvor. Hvordan er deres skolehverdag anderledes fra der hvor de ikke får nødvendig tilpasning. Hvilken forskjell gjør det når man blir tatt på alvor helt fra starten.
Hvordan ivaretas de begavede barna, faglig og ellers, når det lykkes, og de trivs?

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Mon 16. Dec, 2013 2:21
by gladekari
Hei, bare lurer på hvor langt du har kommet med masteroppgaven? Syns det er kjempe spennende og viktig emne å skrive om.

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Fri 27. Dec, 2013 2:55
by Kariel
Spennede med flere masteroppgaver! - I mange år var det helt stille på den fronten, men de seneste 6-7 årene har det virkelig skjedd ting. Hurra!

Håper du har kontaktet leder@lykkeligebarn.no

Vi i LykkeligeBarn bistår stadig med å finne informanter til masteropggaver rundtom i Norge, så det er bare å ta kontakt med oss :D

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Fri 03. Jan, 2014 10:25
by spegia
Takk!

Fint om du får noe publisitet på dette i ulike læremagasiner.
Kunnskap og oppmerksomhet om temaet må spres utover det langstrakte land! =)

Re: Masteroppgave om høyt begavede barn

Posted: Mon 17. Feb, 2014 2:50
by siljakh
Et spørsmål jeg tenker er viktig å belyse er hvorfor skolene først og fremst fokuserer på å ta seg av barnas problematferd (ved enda mer restriksjoner, regler osv, stikk motsatt av det som virker) istedenfor å gi dem kred for deres entusiasme, iver, forslag, energi, evner. Hadde man tatt dette først, ville problematferd minsket. Og om man i tillegg hadde lyttet og tatt barna på alvor, istedenfor å rakke ned på dem og kalle dem utilpassede og "umodne", så hadde man fått de svarene man hele tiden leter etter: Hvordan skal vi få disse barna til å yte :-) Jeg har lest og gått kurs i Ross Greenes metode for samarbeidende og proaktiv problemløsning (Se bøkene "Explosive kids" og "Lost at school" på fex Amazon, eller søk etter Ross Greene) Dette kan være et verktøy for alle typer lærere, i det å møte atferdsutfordrende elever. Så det vil møte deres behov for å "regulere" barnas atferd. Så må de være åpne for å gi barna de utfordringene de trenger til gjengjeld :-)