Hospitering i høyere klasser

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
Tjorven
Posts: 89
Joined: Sat 20. Jun, 2009 7:49

Hospitering i høyere klasser

Post by Tjorven »

Vi har en sønn som går i første klasse. Han har en alldeles fantastisk lærer som vi setter stor pris på. Han er svært flink i både matte og lesing, og hun har gitt ham bøker på hans nivå her. Skolen har også foretatt en test av mattekunnskapene hans, for å kartlegge nivået hans skikkelig.

Men nå har læreren tatt kontakt med oss. Hun kjenner at hun ikke strekker til. I en klasse med 25 elever er det ikke lett å drive undervisning av en elev som befinner seg "lysår" foran de andre (lærerens ord). Han kjeder seg visst noe voldsomt, og må ofte hentes frem fra under pulten når de skal gjøre oppgaver (selv om bøkene er på hans nivå). Nå lurer hun på om vi kan være interessert i å la ham hospitere i en 3. eller 4. klasse i matte slik at han faktisk kan få . Testen de foretok viser at han kan alt de skal lære i 3. klasse, men hun er også redd for at det sosiale spranget skal bli for stort.

Vi er skeptiske. Sosialt sett er han bare en liten gutt på 6 år. Han har fått gode venner i klassen sin. Han er ikke særlig selvstendig, så selv om det faglig er enkelt å gjøre lekser, så trenger han hjelp til å bli sittende på stolen og å fokusere. Det kan jo være at dette skjer fordi han synes oppgavene er drepende kjedelige og derfor ikke "gidder". Samtidig kan han godt finne på å skrive bokstaver og tall speilvendt. Ikke fordi han ikke vet hvordan de skal være, men fordi han synes det er mindre relevant hvilken vei de står. Altså, er han på alle felt, unntatt det faglige, for liten.

Er det noen her inne som har erfaring med tilsvarende problemstillinger?

Vil det kunne løse problemet å la han forsøke seg? Det er jo ikke sånn at det er en irreversibel handling å la ham forsøke seg, men det kan bli en veldig negativt opplevelse for ham.

Eirin M. O.
Posts: 111
Joined: Mon 01. Oct, 2012 10:49

Re: Hospitering i høyere klasser

Post by Eirin M. O. »

Jeg har ikke førstehåndskunnskap om dette, men kan jo oppsummere det jeg har lest meg til:

* Begavede barn er per definisjon asynkrone. Det vil se at de er mange aldre samtidig, eksempelvis 12 år matematisk-kognitivt, 4 år emosjonelt og 6 år sosialt. Dermed passer de aldri helt inn sammen med sine kronologisk jevnaldrende, ei heller med elever som er eldre eller yngre.

* Begavede barn har behov for raskere faglig progresjon, gjerne kalt "aksellerasjon", og det er ofte den anbefalte strategien når andre omstendigheter tilsier at barnet går i vanlig klasse. Det krever ekstraarbeid av læreren, og kan nok være såpass krevende at barnet trenger en mentor som følger opp.

* Begavede barn er vanligvis INTENSE, og har emosjonelle og sosiale behov som det er svært vanskelig å akseptere og tilrettelegge for i en standard skolehverdag. I tillegg til å tenke raskere og forstå lettere enn klassekameratene, tenker også begavede barn dypere og lengre, og ser dermed flere implikasjoner, flere mulige problemstillinger og en hel mengde flere spørsmål hele tiden. Dette er viktige deler av begavede personers identitet, men vil konsekvent bli forsøkt sosialisert bort av alle som ikke tenker på samme måten (dvs. 98 % av befolkningen). For å klare å beholde denne delen av seg selv og dra nytte av den, trenger begavede barn å speiles jevnlig. De må treffe andre barn og voksne som fungerer på samme måte, og se at DE takler det, til og med liker å være slik.

* Hverken aksellerasjon eller hospitering kan fullt ut møte et begavet barns emosjonelle og sosiale behov, og som regel kun en del av de kognitive behovene. Hvis valget står mellom kun de to alternativene, vil jeg likevel slå et slag for hospitering, rett og slett fordi det øker sjansen for å treffe en annen elev og/eller lærer som tenker annerledes.

Igland
Posts: 1
Joined: Wed 13. Nov, 2013 1:31

Re: Hospitering i høyere klasser

Post by Igland »

Min niese i femte klasse har nettopp begynt å hospitere i noen fag i syvende klasse og er strålende fornøyd. Hun er blitt godt mottatt i klassen og av lærer. Det kommer selvsagt an på både lærer, klasse og eleven selv hvorvidt et sånt opplegg blir vellykket. Trygghet er vel et nøkkelord. Kan sikkert formidle kontakt, om dere ønsker å høre med dem direkte.

bokorm
Medlem
Posts: 68
Joined: Sun 02. Mar, 2008 11:47

Re: Hospitering i høyere klasser

Post by bokorm »

Vår sønn hospiterte i matte og engelsk både sporadisk og mer systematisk opp gjennom skoleløpet. Det var ikke før han gikk i 8. klasse at vi klarte å få noen struktur på dette. Deretter fikk han følge høyere trinn gjennom hele året og ta de avsluttende prøver, slik at han kunne fortsette direkte neste skoleår.

I de lavere trinn virka det som om skolen ikke tok dette på alvor. Det var i utgangspunktet lite entusiasme for å tilrettelegge for hospitering og det ble lovet mer enn det ble gjennomført. Det var også veldig avhengig av den enkelte lærer hvordan det ble håndtert.

Mitt klare råd er å diskutere grundig med skolens ledelse for deretter å utarbeide en forpliktende plan for hvordan dette skal håndteres framover. Det er kanskje det verste av alt for motivasjonen å få et lite løft det ene året for så å måtte flytte tilbake til start det neste. Dette er jo ikke noe som "går seg til" - gapet til jevnaldrende fortsetter å være der.

Vi valgte å skaffe en privatlærer i matte som han gikk til av og til over en fireårsperiode. På den måten klarte han å holde interessen for faget oppe.

Lykke til!

Tjorven
Posts: 89
Joined: Sat 20. Jun, 2009 7:49

Re: Hospitering i høyere klasser

Post by Tjorven »

Han trenger ingen privatlærer. Vi står for matteopplæring hjemme på det nivået han er, og det fungerer fint. Både mannen min og jeg har mattekunnskaper nok til å gjøre dette i ganske mange år fremover. Eplet har ikke akkurat falt så langt fra stammen.

Problemet er at han er på skolen veldig mange timer hver dag, og pr i dag kjeder seg fryktelig der. Vi er svært takknemlige for at læreren ser dette og tar det på alvor. Hun hadde lett kunnet avskrive ham som "bare umoden".

Jeg har ikke funnet noen som har erfaring med å la 6-åringer hospitere i eldre klasser, men vi har bestemt oss for at det ikke får stoppe prosjektet. Vi har snakket med lærerene og vi gir det et forsøk. Hvis det mislykkes, så får vi finne på noe annet. For å gjøre overgangen hårfint enklere så skal han gå inn i klassen til storesøsteren. Der kjenner han mange av både gutta og jentene godt fra før. Storesøster er også flink i matte (dog ikke i samme skala som sin lillebror), så hun synes det er uproblematisk at han kommer.

User avatar
Kariel
Medlem
Posts: 679
Joined: Mon 16. Nov, 2009 9:19
Contact:

Re: Hospitering i høyere klasser

Post by Kariel »

Høres ut som om dere tenker i riktige baner :) Og HURRA for en lærer som ser, og som tar kontakt for å diskutere med dere!

Utfordringen for ham er jo at også matte-undervisningen på fjerde trinn kan være særdeles langsom for en sånn liten kropp med kjapt hode. Med andre ord vil ikke hospitering i seg selv være en magisk greie som gjør at alt er tilpasset. Også på trinn over må de være villige til å f.eks. la ham repetere mindre osv. enn det læreboka gjør. Gjør skolen oppmerksom på dette, pluss dette med asynkroniteten som også nevnes over her ("mange aldre på en gang").

Ønsker dere masse, masse lykke til!
Kariel
Lærer/master i TPO. Blogger om evnerike barn på http://www.krumelurebloggen.no

Tjorven
Posts: 89
Joined: Sat 20. Jun, 2009 7:49

Re: Hospitering i høyere klasser

Post by Tjorven »

Vel, vel ... hvor lenge var Adam i Paradis?

Det viser seg at skolen har en policy mot å la de minste elevene hospitere i høyere klasser. Og dette på tross av at både kontaktlærer og læreren i den klassen han skulle være sier at det er i orden. Kontaktlærer har på det innstendigste bedt meg om å selv ta kontakt med skoleledelsen. Både for å få en forklaring på hva de definerer som "de minste elevene" og hvorfor det finnes en slik policy.

Jeg syntes dette hørtes ut som en lite ressurskrevende måte å få en elev til å ha det litt bedre på skolen, men den veien er visst litt lenger enn vi hadde tenkt.

Er det noen som har gode forslag til tilpasset opplæring for "de minste elevene"?

Kontaktlærer har sagt at han inntil videre skal få fri tilgang på Salaby for høyere i mattetimene.

User avatar
Kariel
Medlem
Posts: 679
Joined: Mon 16. Nov, 2009 9:19
Contact:

Re: Hospitering i høyere klasser

Post by Kariel »

Det er nok en større utfordring å hospitere med små elever enn med store elever, men å ha en generell regel mot dette høres en tanke snodig ut. Hmm..

Jeg har skrevet litt om hva vi kan gjøre i klasserommet her:
http://krumelurebloggen.no/2013/06/11/h ... -i-skolen/

Generelt er nok mange lærere ukomfortable med å la en enkeltelev jobbe på et annet nivå enn de andre, men det handler om "mindset" hos oss som jobber i skolen, og det handler om å venne seg til tanken. SAMT å skape et godt læringsmiljø som gjør annerledeshet normalt, "sånn er han og sånn er du - og ferdig med det". Det er forunderlig hvor normalt vi kan gjøre det, bare vi går inn for saken :)

Så, hvis en elev er på et helt annet nivå enn de andre så KAN ikke skolen la ham f.eks. jobbe i matteboka de andre har. La ham få andre oppgaver, annen bok. La ham gjerne jobbe med samme tema som de andre, men med mer vanskelig stoff.
Vi tilpasser jo med enklere stoff for elever som sliter, så prinsippet er det samme.

Masse lykke til!
Kariel
Lærer/master i TPO. Blogger om evnerike barn på http://www.krumelurebloggen.no

Budeia
Posts: 1
Joined: Mon 07. Apr, 2014 9:11

Re: Hospitering i høyere klasser

Post by Budeia »

Vår datter i 5. klasse har hospitert i norsk, engelsk, matte og kjemi i 7. klasse denne vinteren. Hospiteringa har gitt ho både positive erfaringar sosialt, gode faglege utfordringar, og store sosiale utfordringar. Ho er i dag plaga med uro, magesmerter og hovudverk, og vil ofte ikkje gå på skulen - noko som truleg blei utløyst av stress rundt hospitering i 7. klasse. Dette kunne vi ikkje vite på forhånd, og hospiteringa er no nede på eit minimum igjen.

Det kan vera mange årsaker til at hospiteringa blei for sosialt krevjande, og tap av tilhøyre i eigen klasse eit eit vesentleg momement - observert av både lærarar og foreldre.

Av dette har vi lært at hospitering kan bli sosialt utfordrande, og at tilpassa opplæring i klassen ho høyrer til kanskje kan fungere betre (særleg dersom det hadde vore mogleg for skulen å setja inn ekstra lærarressursar på trinnet).
- Far til 2003-modell

Tjorven
Posts: 89
Joined: Sat 20. Jun, 2009 7:49

Re: Hospitering i høyere klasser

Post by Tjorven »

Takk, Budeia.

Det er greit å få høre om at det ikke bare er enkelt med hospitering heller.

Jeg synes bare at det er vanskelig å vite hva man kan få til på en skole med begrensede ressurser.

-I-
Medlem
Posts: 152
Joined: Wed 23. Sep, 2009 9:14

Re: Hospitering i høyere klasser

Post by -I- »

Absolutt positivt å hospitere på høyere trinn!!! Det gir akademisk input på riktig nivå!! Her ivaretas også diskusjonsmulighet, spørsmål-og-svar, da eleven deltar i en klasse med andre på samme nivå, og læreren kan faktisk stoffet! Det er imidlertid en utfordring med timeplansammenkjøring når en elev skal tilhøre to skoler samtidig... Her ligger lite fleksibilitet i 'enhetsskolen'. Det kan by på logistikkutfordringer hvor en del lek i friminutt går tapt, og tap av en del undervisning i fag. Dette kan nok langt enklere løses innenfor privatskoler som kjører 1-10 trinn i samme skole. Jeg er derfor svært positiv til at privatskoleloven må åpnes for også andre privatskoletilbud, som kanskje kan være av mer interesse for evnerike barn.Jeg mener det er en nødvendighet for å optimalt møte de evnerike barna, og især de med behov for store tilrettelegginger som umulig lar seg gjøre innenfor eksisterende 'rammer'.

bokorm
Medlem
Posts: 68
Joined: Sun 02. Mar, 2008 11:47

Re: Hospitering i høyere klasser

Post by bokorm »

Noen evnerike barn finner seg godt til rette med hospitering, de tåler utfordringen med å gå ut av sin egen klasse og være den eneste utenfra i en annen klasse, kanskje på en annen skole. For noen evnerike barn kan det være tilstrekkelig å gå ett til to trinn opp, de kan oppleve at de får god utfordring på den måten.

For andre kan den psykiske og fysiske belastningen ved å hospitere bli stor, slik at barnet opplever mer stress og ubehag rundt dette enn de opplevde i sin egen klasse uten tilrettelegging. For mange evnerike barn er det heller ikke tilstrekkelig å hoppe et par trinn opp for å finne nok og motiverende utfordringer. Dette er fordi mange evnerike tenker så raskt og komplekst at de vil føle seg lite utfordret i de fleste klasseromsmiljøer, uansett nivå.

Evnerike barn er en sammensatt gruppe. Noen passer inn i skolens form, er interessert i de fagområdene skolen tilbyr og presterer nærmest uansett hvordan fagene blir presentert. Kanskje finner disse nok utfordringer i andre aktiviteter utenfor skolen, slik at de klarer å holde seg motiverte. Andre slutter å prestere på et tidspunkt i utdanningsløpet, ofte skjer dette i tiden rundt starten i 2. klasse. Disse vil i liten grad kunne fanges opp i det rådende skolesystemet, slik at de blir tilbudt tilrettelegging/hospitering. En del evnerike barn passer svært dårlig inn i skolen. De interesserer seg ikke for fagområdene, de er i opposisjon til autoriteter, de finner ingen motivasjon i å reprodusere kunnskap, de er sensitive, de har sin begavelse på det kunstneriske området eller kanskje de har en lærevanske i tillegg til sin høye begavelse. Noen evnerike blir ikke definert som det før langt opp i skoleløpet, eller kanskje mye senere i livet.

Å sette alle disse ulike barna inn i samme privatskole vil ikke automatisk bedre deres situasjon. De er ikke nødvendigvis så like hverandre at det er lettere for dem å finne venner og samarbeidpartnere innen gruppen evnerike. Om de går i en privatskole kun for evnerike, vil det også kunne føre til liten forankring i nærmiljøet og liten kontakt med et variert utvalg av mennesker, og kanskje også understreke følelsen av å være annerledes. Geografien i Norge er også en praktisk utfordring for å kunne iverksette et slikt tilbud som kunne gjelde alle evnerike. Når man ser til Danmark, har de funnet noen måter å organisere skoletilbud som er rettet mot evnerike barn, så kanskje finnes det noen idéer å hente der. Det er mye som tyder på at tilrettelegging innenfor fellesskolen er en god løsning for de fleste. Når læringsmiljøet berikes med flere tilbud og muligheter for de evnerike, vil det gavne alle barna som er i gruppen. Problemet i den norske skolen er, slik jeg ser det, at rommet er for lite for mange barn, uavhengig av intellektuelt nivå. Jeg synes også at det virker som mye av kunnskapen som presenteres er for overfladisk og grunn til å kunne skape det helt store engasjementet for de fleste barn. Om kunnskapen om hvor store variasjoner det finnes mellom barn på samme årstrinn hadde vært til stede blant lærere og skoleledere i større grad, kunne mange av de utfordringene evnerike barn møter vært håndtert på en god måte. Så lenge dette ikke er et tema i de pedagogiske utdannelsene i Norge, vil problemet vedvare. Slik det er nå, er man avhengig av å møte en lærer eller rektor som har "skjønt det" for å få noen form for tilrettelegging. Det skaper mye frustrasjon og bekymring for mange evnerike barn og deres familier.

Tjorven
Posts: 89
Joined: Sat 20. Jun, 2009 7:49

Re: Hospitering i høyere klasser

Post by Tjorven »

Nå har det gått noen måneder siden jeg startet hovedinnlegget. Minstemann har ikke hospitert, men verken skolen eller vi er fremmed for at det gjøres når han blir litt større. Blant annet har skolen i matte et tilbud som heter "matte på tvers" hvor hele trinnet (på over 100 elever) blandes i forhold til nivå, og det vil være enklere for ham å hospitere i de timene siden det er en situasjon hvor ingen er i den egentlige klassen sin.

Fremdeles må jeg skryte av læreren til minstemann. Hun tok i utgangspunktet kontakt fordi han var så ukonsentrert og satt en del under pulten sin. De siste månedene har han jobbet seg mer systematisk gjennom bøkene for 2 trinn over (han går i førsteklasse og har hatt tredjeklassebøker - både i norsk og matte). Vi har "undervist" hjemme, og så har han jobbet i bøkene på skolen. I løpet av 2 måneder har vi vært gjennom hele boka som de har på tredjetrinn i matte. :) I norsk går det litt saktere. Læreren sier at han jobber godt og konsentrert på skolen nå, enten i bøker eller på pc. Han tør å spørre hvis det er noe som er uklart med oppgaven. I dag avlegger han kartleggingsprøve for 3. klasse i matte for å se om det er noen hull i pensum, og han er dermed trolig klar for 4. klasse etterpå. Det er godt mulig at vi lar det vente til etter sommeren og at han nå kan få jobbe med engelsk eller noe frem til det. (Han kan ikke engelsk, men lærer fort der også.)

Han sier også at han kjeder seg mindre. Så skolesamarbeidet er en skikkelig solskinnshistorie.

Dog har han begynt å gi uttrykk for at de andre i klassen er så barnslige og lite interessert i det han er opptatt av. Det kommer ikke som noen bombe, men vi har litt å jobbe med.

Post Reply