Lærere som nekter elever fremgang hva er mekanismene bakom

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
Tiril
Posts: 1
Joined: Mon 31. Mar, 2014 1:22

Lærere som nekter elever fremgang hva er mekanismene bakom

Post by Tiril »

Lurer veldig på hva som er mekanismene bak hvorfor lærere ganske ofte beter seg på det viset at de nekter elever fremgang eller bøker på deres nivå?


Hører det igjen og igjen. Og det var slik på min egen skole også.
Her tenker jeg på i de tilfeller hvor eleven eksempelvis får velge «valgfri»bok, at alle elvene flere ganger i løpet av året skal velge hver sin «valgfrie bok» på biblioteket som en skal lese hjemme..
Biblioteket er stort og det er virkelig mer enn nok av bøker og velge i. Men en får ikke velge den boken en helst vil lese likevel! Nei når læreren ser boken sier læreren at den er for vanskelig og at eleven en må velge bok på 2 klasse nivå på barneskolen.. -slik som resten av klassen. Ikke snakk om at eleven får velge en mer avansert barnebok som har lengre setninger eller en bok om Pippi av Astrid Lindgren med mer tekst..
Hvorfor nekter læreren dette?

Jeg forstår ikke det i hele tatt og jeg ville blitt veldig glad på tilbakemeldinger og svar fra dere.
Det ville jo kanskje vert lettere og håndtere en lærer som nekter elever fremgang om en viste litt av mekanismene bak?

Jeg synes det er dumt at det ofte blir lærere som styrer debatten i slike tilfeller. Også begynner de gjerne og snakke om at «krever ekstra ressurser» og «har ikke tid» til «tilrettelegging» for «har ikke råd» til det undervisningsmateriellet. Altså de skylder på pengemangel eller sier det krever ekstra kompetanse eller tid.
Men i mange tilfeller er det faktisk ikke sånn. Jeg har rikelig med eksempel på at lærere stiller seg i veien for fremgang. Det er ikke bøker som mangler. I tilfellet i eksempelet mitt ville jo det letteste vert og bare la eleven velge den boken eleven vil lese! Det var den andre løsningen og nekte eleven og foreldrene dette som var tungvint.
Likevel på tross av store problemer for læreren, valgte her læreren og bruke masse tid og krefter på å nekte eleven og velge og lese andre bøker selv, og læren passet godt på at eleven ikke fikk valgt andre bøker verken på skolen eller på nabo biblioteket..!!! Altså det vekket til og med et så sterkt engasjement hos læreren at læreren brukte noe av fritiden sin på dette..! Hvorfor i alle dager???? Og det er langt ifra den eneste læreren som bruker mye tid og krefter på å holde elver tilbake og nekter elever og foreldre å velge selv..

Takk for at du leste mitt innlegg. Jeg håper på en kommentar fra nettopp deg:)

betre
Medlem
Posts: 146
Joined: Wed 13. Jun, 2012 12:53

Re: Lærere som nekter elever fremgang hva er mekanismene bak

Post by betre »

Svaret er trolig forbausende enkelt; man bruker de maktmiddler man har. Om det er unger som viser seg å være svært kunnskapsrike, så blir det vanskelig for læreren å møte all den kunnskapen. Det blir vanskelig, svært vanskelig. Og da går man i vranglås. Slike folk finner du overalt, det er små mennesker, de som ikke kan se på at noen er bedre enn dem selv og som er utrygge på seg selv som person/fagperson. Og en måte å fremstå som kompetent på, er å gjøre omgivelsene mindre.
Nylig var det på tv2 om Are på 8 år som fikk leksen sin visket ut av en lærer fordi gutten hadde gjort for mye matte. Nasjonen har rast fordi det er urettferdig for gutten. Jeg har enda tilgode å høre en eneste si at denne læreren som gjorde dette både faktisk er uoppdragen og frekk.
Det ligger langt utenfor det som er akseptabel pedagogikk, du vil ikke finne en slik metode presentert ett eneste sted. Da har denne læreren rett og slett tatt seg godt tilrette, langt utenfor den han har dekkning for.
Når man får velge fritt hvilken bok man vil lese, så betyr det at man velger helt fritt, uten noen restriksjoner. (M.m det er sagt at vi velger frittt fra hylla med 2 trinns bøker - men de ser jo ikke ut til å være tilfellet her)

Alle vil snakke om "problemene", og det fører ofte ikke fram. Kanskje en real utskjelling i full offentlighet hadde vært tingen? Det er uvant, og virker kanskje avskrekkende? Men kan også virke hevn motiverende.

bokorm
Medlem
Posts: 68
Joined: Sun 02. Mar, 2008 11:47

Re: Lærere som nekter elever fremgang hva er mekanismene bak

Post by bokorm »

Lærere flest er velvillige og flittige. De gjør så godt de kan innenfor de rammene de blir gitt. Når de ikke imøtekommer evnerike barn kommer det av litt ulike årsaker.

Gjennom sin utdannelse har de fleste av dem ikke lest ett eneste ord om hva det innebærer for et barn å være evnerikt, de har ikke fått faglige knagger å forstå sine erfaringer på dette feltet ut fra. Når dette ikke har blitt fokusert på gjennom lærerutdannelsen, er det naturlig at lærerne bruker sin egen forståelse i møtet med disse barna og gjør slik de mener er riktig. I samfunnet florerer det med ulike fordommer i forhold til høy begavelse, det påvirker også lærere. Om man tror at disse barna er produkter av sine foreldres behov for å tilfredsstille egne ambisjoner, vil man for eksempel kunne møte dem annerledes enn om man har fått en forståelse for at evnerike barn er en sårbar gruppe. Evnerike barn er kanskje mer ulike innenfor sin gruppe enn andre barn og de er også ofte asynkrone i sin utvikling, derfor kan det være vanskelig for læreren å tolke de signalene barnet gir.

Det er mye å vinne på å gi tilpasset opplæring. Det blir mer ro rundt den evnerike eleven om den blir sysselsatt med noe den finner meningsfylt. Det blir også et mer interessant og utviklende læringsmiljø for alle barna, dersom læreren sørger for å utvide mulighetene for læring i klassen.

Jeg synes det er trist og frustrerende at evnerike barn ikke møter forståelse på skolen - det burde jo vært en selvfølge. Likevel tror jeg den eneste veien å gå er å drive opplysningsarbeid. Det ligger mange fagartikler, masteroppgaver, avisartikler og annet lesestoff om evnerike barn i ressursboksen på lykkeligebarn.no. Les og del med lærerne. Jeg tenker at vi har alt å vinne ved å spille på lag med lærerne og vil anbefale å fremføre sine argumenter på en tydelig måte, men i en respektfull tone.

User avatar
mortenoslash
Medlem
Posts: 512
Joined: Mon 24. Sep, 2007 5:17
Location: Oslo
Contact:

Re: Lærere som nekter elever fremgang hva er mekanismene bak

Post by mortenoslash »

Det er lett å hisse seg opp over slikt, men det er ein meir normal reaksjon enn me likar å tenkje på. Ein kvar person vurderer sine medmenneske ut frå sin eigen forståing av seg sjølv og av kva dei har lært om omverda. Har ein lært at barn blir født med like evner, og sjølv ikkje har erfaring med å vere så ulik andre, handterer ein barn som om alle skilnader kan handterast ved å gi like rammer.

Reagerer ein overfor slike med sinne, vil ein framstå som den urimelege parten, og det er heller ikkje vanskeleg for den læraren som har blitt møtt med slikt sinne å få forståing hjå andre for sin oppfatning. Einaste som hjelper er informasjon.

Derimot kan ein møte på lærarar som ikkje er mottakeleg for sakleg informasjon. Då er det på tide å ty til nivå over eller miljøet rundt, eventuelt stå på sine rettar i regelverket. Då er det læraren som gjer feilen som framstår som urimeleg.

Sjølv om eg har full forståing for indignasjonen og sinnet som Betre ovanfor her uttrykkjer, vil eg på det sterkaste fråråde dei konfrontasjonsmetodane Betre tilråder. Eg trur dei er til dels sjølvdestruktive, og ofte direkte skadeleg for korleis barnet kan få på skulen sin.
Last edited by mortenoslash on Tue 01. Apr, 2014 11:10, edited 1 time in total.
Reason: Skirveleif.
Morten Øen

Mine postingar er ut frå mine eigne meiningar, og ikkje på vegne av organisasjonar eg er eller har vore medlem av eller arbeidsgjevarar eg har eller har hatt.

Post Reply