WISC og IQ-konseptet til Mensa

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
Csol
Posts: 8
Joined: Wed 18. Jul, 2012 10:09

WISC og IQ-konseptet til Mensa

Post by Csol »

Jeg har skrevet her før om min 4. Klassing som fikk IQ på 110 på en mensatest for voksne. Han ble utredet for dysleksi, og har fått diagnosen. I den forbindelse tok han en WISC-test. Han skårte litt over gjennomsnitt på de fleste testene, men på testene forvisuell perspepsjon skårte han godt over gjennomsnitt. Han hadde signifikante avvik på de tre testene innenfor dette området. Han skårte over gjennomsnitt på de to andre testene som hører inn under der, men på matriser skårte han helt på topp, så høyt den går. Dette er jo den type test Mensa bruker for sitt medlemsskap. Hva ligger egentlig til grunn for dette? Basert på den testen alene ville han jo absolutt kunne bli medlem av Mensa. Men han er ikke eksepsjonell på andre områder. Hva er det som gjør at Mensa bare forholder seg til denne typen intelligens? Hva betyr denne diskrepansen for ham og hvordn kan vi bruke denne kunnskapen til å hjelpe ham videre? Er det noen som har erfaring med stor diskrepans mellom IQ-typer og hva vi kan gjøre for at denne store fordelen hans skal utvikles? Jeg vet at mange mener at stor diskrepans kan bli et problem fordi det er vanskelig å forholde seg til for den det gjelder. Takknemlig for svar.

User avatar
mortenoslash
Medlem
Posts: 512
Joined: Mon 24. Sep, 2007 5:17
Location: Oslo
Contact:

Re: WISC og IQ-konseptet til Mensa

Post by mortenoslash »

I oppveksten er store avvik i resultat mellom deltestar veldig vanleg. Det er ikkje alltid det berre er asynkron utvikling som er grunnen, sjølv om det er vanleg. (Ein asynkron utvikling vil dessutan normalt jamne seg ut med åra.) Det kan vere at barnet rett og slett kjedar seg under testinga, og difor ikkje gadd prestere meir på ein del av deltestane. Ein annan variant er ein liten prestasjonsangst som har gjort at barnet ikkje har teke sjansen på å svare på oppgåver som barnet ikkje er absolutt sikker på, sjølv om barnet ville ha svart rett.

Så over til Mensa. Mensa har ingen eigen definisjon på intelligens og IQ. Den jobben er det fagfolk, psykologar med spesialisering i psykometri, som har. Mensa brukar eksterne fagfolk for å foreta fagleg kontroll av IQ-testinga og godkjenning av testresultat som ligg til grunn for medlemskapen.

Grunnen til at fagfolk ofte brukar berre figurtestar for normal måling av intelligensnivå for vaksne, er at den typen test (og den typen deltest i større testbatteri som WISC og WAIS) er det som best oppsummerar fullskala-IQ på større testar, samtidig som det er vesentleg mindre tidkrevjande og mindre kostbart. For voksne individ blir difor WAIS (som er voksenversjonen av WISC) ofte meir brukt for å påvise hjerneskade eller utviklingshemming enn til vanleg IQ-testing. Det er fordi normale voksne individ har liten eller ingen signifikant variasjon mellom deltestane i testbatteriet, og, som sagt, fordi figurtest er det som normalt har best samsvar med totalscore på store testbatteri.
Morten Øen

Mine postingar er ut frå mine eigne meiningar, og ikkje på vegne av organisasjonar eg er eller har vore medlem av eller arbeidsgjevarar eg har eller har hatt.

Kitwe
Medlem
Posts: 126
Joined: Wed 11. Apr, 2012 11:01

Re: WISC og IQ-konseptet til Mensa

Post by Kitwe »

Ser du har fått et flott svar. Avvik er ikke uvanlig og en kan godt være begavet på noen områder og ikke andre. Etter å ha lest innlegget ditt lurer jeg om du kjenner til begrepet dobbelteksjepsjonelle barn? Utfra innlegget ditt er det en mulighet at sønnen din kan være det. Dette er barn som viser begavelse på et eller flere områder, men har en eller form for hemning, f.eks. lærevansker ( som dysleksi) . Ofte blir ikke lærevanskene avdekket fordi barnets gode evner skjuler dette . Sender deg noen linker.


http://gifted.tki.org.nz/For-schools-an ... E-students

http://www.psychologytoday.com/blog/gif ... g-problems

http://krumelurebloggen.no/2014/02/18/b ... le-elever/

Jeg har selv en sønn med store avvik mellom deltestene. Han skårer normalt på VCI og høyt på PRI. Han utredes for mulige språkvansker. Anbefaler deg å ta kontakt med foreldrekontaktene i Lykkeligebarn for å få medlemskap. Lykke til. :)

User avatar
roffe
Medlem
Posts: 262
Joined: Wed 17. Oct, 2007 6:41
Location: Levanger
Contact:

Re: WISC og IQ-konseptet til Mensa

Post by roffe »

Greit svar fra Morten, men med noe upresis begrepsbruk.

Fullskala-IQ på Wechsler-testene WAIS/WISC/WPPSI er den IQ som Mensa stort sett forholder seg til vektet mot noe Wechsler kaller executive functions (utøvende funksjoner). Så de testene Morten snakker om gir ikke det Wechsler ville kalt fullskala-IQ.

Matrisetesten på WISC er rett og slett ikke godt nok kalibrert til å kunne skille IQ på høyt nivå. Den måler i prinsippet flytende g, sammen med de andre perseptielle testene.
Rolf Lindgren
rolf.m.b.lindgren@gmail.com
Psykolog. Sertifisert på WISC.
Medarbeider i Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn.

Csol
Posts: 8
Joined: Wed 18. Jul, 2012 10:09

Re: WISC og IQ-konseptet til Mensa

Post by Csol »

Ok, men hva mener du at dette betyr for min sønn? Han har ikke veldig god selvtillit på skolearbeid, unntatt i matte, der han er veldig god. En del har å gjøre med dysleksien hans. Men han er også en gutt som har en del prestasjonsangst. Han tok en forberedende mensatest på mensa sine sider da han var litt under 8 1/2 år. Jeg fant den bare frem fordi han hadde fått et par lignende oppgaver på skolen og spurte om flere. Jeg lette etter noen på nettet, uten å finne noen for barn. Så tenkte jeg at han kanskje klarte noen av de første oppgavene. Så hadde han plutselig svart på alle og fått frem 110 i IQ, på alder 18-35 eller noe sånt. Han er ikke spesielt gjennomtenkt, en gutt med mye følelser, mye fantasi og veldig sta og uvillig til å høre på råd/veiledning. Jeg prøver å få ham til å forstå at han har noen veldig sterke sider som han kan bruke. Jeg vet jo også at han kompenserer mye i de andre fagene med god hukommelse og forståelse. Men det er vanskelig for ham selv å se sine gode evner, unntatt i matte.

User avatar
roffe
Medlem
Posts: 262
Joined: Wed 17. Oct, 2007 6:41
Location: Levanger
Contact:

Re: WISC og IQ-konseptet til Mensa

Post by roffe »

Jeg er usikker på om jeg skjønner spørsmålet. Skårer han 110 på Mensa sin hjemmetest, er det grunn til å tro at han vil skåre høyere på en test som er normert for sin egen aldersgruppe.

IQ-tester forutsetter at den som tar testen, ikke avviker fra normeringsgruppa på måter som har betydning for mulighet til å få rett resultat. Derfor vil «diagnosebarn» f.eks. typisk kunne få overraskende resultater.

Hvis han underyter, finnes det måter å bygge opp selvtillit. Psykologer lærer jo sånt, så kanskje det ville vært et poeng å snakke med en barnepsykolog.
Rolf Lindgren
rolf.m.b.lindgren@gmail.com
Psykolog. Sertifisert på WISC.
Medarbeider i Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn.

Post Reply