Kan evnerike barn bli tause?

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
Admeliora
Medlem
Posts: 6
Joined: Wed 29. Apr, 2015 10:00

Kan evnerike barn bli tause?

Post by Admeliora »

Hei alle sammen.

Jeg er mor til en åtte år gammel gutt som holder på å utredes for diverse ting nå, blant annet asperger. Jeg har derimot begynt å helle mot at han kanskje "bare" er evnerik, og at dette er grunnen til at han er som han er. Han tok en evnetest hos bup, og denne viste at han klarte oppgaver beregnet på 16-åringer med glans. Så det er ingen tvil om at han har evner over normalen. Han har også utviklet en skolevegring de siste mnd, og han sier selv at det er fordi det er så kjedelig på skolen. Han har tatt en test for å sjekke om han har asperger, men denne ga ikke noen tydelige resultater på det. Men jeg har jo skjønt at det er en del tegn som kan være overlappende når det gjelder asperger og det å være evnerik. Men han har et problem med at han blir helt taus i, det jeg oppfatter som, stressende situasjoner for ham. På skolen sier han nesten ingenting, bortsett fra faglige spørsmål og noe prat med venner. Stort sett så prater han bare med nær familie og venner i trygge situasjoner. Når han blir taus så blir han også fryst i kroppen. Det har også vært spørsmål om han kan ha selektiv mutisme, men det er egentlig ikke noen typiske trekk han har for dette heller. Er dette noe som kan knyttes til det å være evnerik, eller er det naturlig å tro at det kan ligge en asperger å lure allikevel?

Sokrates
Medlem
Posts: 58
Joined: Sun 06. Jul, 2014 6:11

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Post by Sokrates »

Hei Admeliora. Ikke lett å finne ut hva som er hva. Håper dere får god hjelp. Hva sier lærere på skolen? Har det vært et samarbeidsmøte med skolen/BUPdere/PPT? Er PPT involvert, de har håpentligvis kunnskaper ift evnerike barn?
Jeg kan ikke nok faglig om tema, men jeg kom på hvordan jeg hadde det på skolen. Det var kjedelig, jeg følte meg annerledes og ikke forstått av mine medelever eller lærere. Hadde ikke lyst til å snakke mer med dem mer, og var nok veldig stille og ønsket å være for meg selv. I ettertid tror jeg at jeg ble nok litt deprimert i barneskolen/ungdomskolen pga dette. Det er nok ikke så uvanlig ift evnerike barn. Har sønnen din snakket noe om det hvordan han har det, er han trist eller lei seg, føler han seg forstått? Uansett, masse lykke til <3.

Yngve
Medlem
Posts: 143
Joined: Fri 14. Feb, 2014 9:18

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Post by Yngve »

Hei Admeliora,
dette er bare mine tanker; men en 8 åring- hvis kognitive evner er opp mot/over det en finner hos en 16 åring- må jo finne denne verden et merkelig sted å være. De andre jevngamle kan ikke- og, kanskje ikke voksne heller - følge de trådene man legger ut. De forstår ikke tegningen når man sier noe som har en distinkt betydning for en selv- da kan det være lettere å ty til taushet fremfor å kjempe seg gjennom en verden av unøyaktigheter.

Å ty til taushet kan like gjerne være en valgt strategi som et "syndrom". Hvordan skal du finne det ut, dersom gutten ikke velger å dele det med deg? Det er faktisk ikke sikkert at det er mulig. Hvis han er åpen for dialog på ting, så kan dere diskutere hva som faktisk er lurt å gjøre i de situasjonene han fryser, slik at han handler på en måte som fungerer mot omgivelsene. Men fokuser på at valget er hans, for det eneste du eller andre kan stille med er råd i forhold til egne opplevelser og erfaring. En 8 åring kan ha evnen til ekstremt abstrakt tenking, men erfaringen med hva som fungerer i verden kan ikke være den til en voksen.

Barn har et behov for å treffe likesinnede barn- barn de kan speile seg i (Faglitteraturen om evnerike er nokså entydig på det- det lille jeg har lest). For den med ekstreme evner kan det være vanskelig å finne likesinnede- eller altså barn med noenlunde samme kognitive evner. Dette er én av grunnene til at vi har foreningen Lykkelige barn- at man skal kunne ta med barna sine på treff der de kan treffe andre barn i samme gate. Stort sett fungerer det veldig bra, og for noen er det en redningsplanke. Det er noe med det å møte barn som snakker "samme språk" - det er tryggere. Så hvis du ikke allerede er på vei med det, vil jeg anbefale å undersøke muligheten for medlemskap.

Lykke til!
-Yngve

Admeliora
Medlem
Posts: 6
Joined: Wed 29. Apr, 2015 10:00

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Post by Admeliora »

Tusen takk for svar begge to!

Sokrates: Det har pågått et samarbeid med skolen, bup, habu og barnevern en stund nå. Og ppt har akkurat kommet på banen. Bortsett fra bup, så føler jeg at det er samme holdning til evnerike barn som den gang jeg gikk på skolen (jeg er nok et stykke over normalen selv). Lærer som sier at det er en del av livet å kjede seg litt som svar på at gutten ikke vil på skolen fordi det er kjedelig og repeterende, og en stor enighet om at gutten må sosialiseres. Dessverre så klarer han ikke å sette så mange ord på følelsene sine selv, og de rundt ham blir bare sittende å gjette. Jeg er redd for at jeg skylder for mye på det at han er evnerik.

Yngve: Det er tanker som det sikkert er mye sant i. Nå vet ikke jeg hvor begavet han egentlig er. Har lest at den nye Wisc IV testen viser en lavere score enn de forrige, og at grensen for å være veldig begavet ikke er så høy som før. Han kom uansett ut med en score på ca 140 (de deltestene hvor språk er nødvendig har han ikke fått gjort helt ferdig, men den ene han klarte viste et resultat i det området). Det med at han har blitt stille sammen med fremmede har han for så vidt gjort siden han var veldig liten, men det kan jo være at han allerede da ikke følte seg forstått?

Jeg sitter uansett og lurer veldig på om hjemmeundervisning hadde vært det beste for ham, selv om han "mister" det sosiale skolen har å tilby. Noen som har noen tanker rundt det?

Og jeg holder på å søke om medlemskap, og håper vi kan treffe noen likesinnede etterhvert. Hadde vært spennende å se hvordan han hadde samspilt med dem.

Sokrates
Medlem
Posts: 58
Joined: Sun 06. Jul, 2014 6:11

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Post by Sokrates »

Trist å høre at læreren på skolen deres mener det er riktig å kjede seg på skolen :(. Har dere mulighet til å bytte skole, evt. ha dialog med noen andre skoler om hvordan de stiller seg til evnerike elever? Masse lykke til!

Admeliora
Medlem
Posts: 6
Joined: Wed 29. Apr, 2015 10:00

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Post by Admeliora »

Ja, det er jo en mulighet å bytte skole. Det jeg ser på som utfordring i forhold til det er at han ikke prater noe særlig på skolen. De han går i klasse med nå har kjent ham siden barnehagen, og vet at sånn er han bare. Men hvordan han hadde blitt tatt imot i en ny klasse vet jeg ikke.

Yngve
Medlem
Posts: 143
Joined: Fri 14. Feb, 2014 9:18

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Post by Yngve »

Admeliora wrote:Tusen takk for svar begge to!
Bare hyggelig :-)
Lærer som sier at det er en del av livet å kjede seg litt som svar på at gutten ikke vil på skolen fordi det er kjedelig og repeterende, og en stor enighet om at gutten må sosialiseres.

Alle må tåle å kjede seg -litt, men ikke mesteparten av tiden- det er en ganske stor forskjell, og det virker helt mot sin hensikt å bruke slike argument mot evnerike barn. Det minner faktisk mer om en slags hersketeknikk for å få folk til å holde kjeft enn noe annet. Et betimelig spørsmål er hvorfor? Hvorfor skal poden kjede seg når han er sammen med andre barn, når de ikke gjør det? Dette med sosialisering er tricky. Barn som ikke opplever nytte av samvær med omgivelsene sine vokser heller ikke (nødvendigvis) sosialt. (Dessverre) nok en fin anledning til å holde barna igjen der de burde være hjulpet frem.
Dessverre så klarer han ikke å sette så mange ord på følelsene sine selv, og de rundt ham blir bare sittende å gjette. Jeg er redd for at jeg skylder for mye på det at han er evnerik.
Det er selvsagt vanskelig å vite sikkert. Det kan være flere, sammensatte årsaker, men du kan aldri ta evnerik ut av ligningen når det først er der.
Nå vet ikke jeg hvor begavet han egentlig er...
Hvor høyt begavet spiller egentlig ikke noen rolle. Poenget er vel mest hvordan du får støtten du trenger til å hjelpe ham der han er nå. Antagelig er det mer hjelp i fora og litteratur om evnerike barn enn andre steder med de resultatene du kjenner.
Det med at han har blitt stille sammen med fremmede har han for så vidt gjort siden han var veldig liten, men det kan jo være at han allerede da ikke følte seg forstått?
Jeg tror du er inne på noe her. Men hva som må til for at det skal åpne seg opp er vanskeligere. Antagelig så må han erfare at det betaler seg over tid, og det kan være krevende å få til.
Jeg sitter uansett og lurer veldig på om hjemmeundervisning hadde vært det beste for ham, selv om han "mister" det sosiale skolen har å tilby. Noen som har noen tanker rundt det?
Flere i foreningen har erfaring med hjemmeskole, jeg er nok ikke en av dem, selv om vi også har hatt det i tankene en periode.
Og jeg holder på å søke om medlemskap, og håper vi kan treffe noen likesinnede etterhvert. Hadde vært spennende å se hvordan han hadde samspilt med dem.
Det tror jeg er lurt. Prøv å få med deg sommerleiren om mulig. Jeg regner med vi snakkes i medlemsforumet senere. :-) Det er litt tryggere å dele egne erfaringer på "innsiden", og jeg tror du kan få mer hjelp og støtte der med spørsmålene dine.

User avatar
mortenoslash
Medlem
Posts: 511
Joined: Mon 24. Sep, 2007 5:17
Location: Oslo
Contact:

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Post by mortenoslash »

Berre eit apropos til det med å kjede seg.

Det er eit frykteleg farleg uttrykk å bruke i dialog med skule og lærarar. Det kan bli oppfatta som eit luksusproblem, rett og slett fordi alle kjeder seg litt. Nokre kjeder seg til og med fordi skulen er for vanskeleg.

Det er mange andre ord å bruke. Ein måte er å hevde at barne viser symptom på å vere grovt understimulert på grunn av for få faglege utfordringar for sitt nivå. (Repeterande oppgåver på lågt nivå er ikkje ein fagleg utfordring, det er understimulering.) Det liknar meir språket som lærarane er vante til frå sine fagbøker då dei gjekk på lærarutdanning.

Det er sikkert mange her som kan komme med andre og lettare måtar å uttrykke det, og det finnast mange ulike samanhengar som det passar å uttrykke det på andre måtar. Det viktige er å unngå å kalle det å kjede seg, sjølv om det i praksis er det det er.
Morten Øen

Mine postingar er ut frå mine eigne meiningar, og ikkje på vegne av organisasjonar eg er eller har vore medlem av eller arbeidsgjevarar eg har eller har hatt.

Thorolf
Medlem
Posts: 134
Joined: Sun 11. Dec, 2011 7:31

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Post by Thorolf »

Et annet sted på forumet finnes et alternativ til begrepet «å kjede seg»:
Sønnen vår opplever lite mestringsglede i skolen. Det gjør at han ofte faller ut av undervisningen og ser ikke hensikten med å gjøre de oppgaver skolen gir ham.
Og hvis læreren svarer med å legge for mye vekt på «mestring»-delen av ordet (fordi eleven får til oppgaven), må man gjenta, og legge vekt på «liten glede»-delen, for å forklare hvordan mestring ikke er nok i seg selv for den som aldri blir utfordret faglig.

I praksis blir det snakk om et maraton i — ikke å «kjede seg» —, men å tåle meningsløshet. En ganske mye mer belastende sak.

Admeliora
Medlem
Posts: 6
Joined: Wed 29. Apr, 2015 10:00

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Post by Admeliora »

Prøv å få med deg sommerleiren om mulig.
Når og hvor er sommerleiren? Og er det for sent å evt bli med nå? Jeg har fortsatt ikke hørt noe ang medlemskap, men hadde vært interessert i å høre mer om denne leiren da jeg tror det kunne vært bra for de to guttene mine å treffe likesinnede (kanskje t.o.m. for mor også) :)

Yngve
Medlem
Posts: 143
Joined: Fri 14. Feb, 2014 9:18

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Post by Yngve »

Admeliora wrote:
Prøv å få med deg sommerleiren om mulig.
Når og hvor er sommerleiren? Og er det for sent å evt bli med nå? Jeg har fortsatt ikke hørt noe ang medlemskap, men hadde vært interessert i å høre mer om denne leiren da jeg tror det kunne vært bra for de to guttene mine å treffe likesinnede (kanskje t.o.m. for mor også) :)
Heisan
Tid og sted for sommerleiren er nok en sak for internforumet. I mange kretser er det tabu å fremheve seg selv eller barna som begavede eller evnerike, og ikke alle i foreningen ønsker å bli eksponert som medlemmer, så det er ikke en ting vi poster på åpent forum.
Hvis du ikke har hørt noe fra foreldrekontaktene så kan det være du bør prøve å ta kontakt igjen. Mange har travle dager så det kan hende det må til.

-Yngve

User avatar
mortenoslash
Medlem
Posts: 511
Joined: Mon 24. Sep, 2007 5:17
Location: Oslo
Contact:

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Post by mortenoslash »

Og dersom du er medlem men ikkje har fått korrekt medlemstilgang til den lukka delen av forumet, så ta kontakt med ein av moderatorane. (F.eks. meg.)
Morten Øen

Mine postingar er ut frå mine eigne meiningar, og ikkje på vegne av organisasjonar eg er eller har vore medlem av eller arbeidsgjevarar eg har eller har hatt.

Post Reply