Page 1 of 1

Hvem er kompetente til å utføre WISC-testing?

Posted: Mon 22. Jun, 2015 10:27
by roffe
Det har vært noen diskusjoner her og der om hva som kvalifiserer til WISC-testing. Av og til forteller folk om resultater de ikke kjenner igjen eller i det minste virker merkelige. Det kan ha sammenheng med at det er mange som bruker WISC der ute som ikke egentlig kan det.

Her har jeg skrevet litt om dette: Hvem kan tolke og administrere WISC?