Page 1 of 1

Hvordan bytte psykolog til en med kunnskap om begavede barn? COLON

Posted: Sat 01. Aug, 2015 1:55
by Kristin Josephina
Vi har en gutt som har fått psykolog, men vi er ikke fornøyde med psykologen. Hvordan kan vi få byttet til en psykolog som kjenner til og er flink med ungdom som ham. Hvordan kan vi bytte psykolog innenfor et kommunalt tilbud?
Hilsen Kristin

Re: Hvordan bytte psykolog til en med kunnskap om begavede barn? COLON

Posted: Tue 04. Aug, 2015 6:22
by roffe
I utgangspunktet skal psykologer kunne håndtere slike barn også. Imidlertid lærer vi ingenting om særbegavelse i løpet av studiet.

Innen det kommunale apparatet er det å bytte psykolog normalt svært vanskelig. De fleste offentlige psykologer, også barnepsykologer, har lang ventetid.

Re: Hvordan bytte psykolog til en med kunnskap om begavede barn? COLON

Posted: Tue 04. Aug, 2015 7:32
by Anne Helene
Du kan kanskje få hjelp fra en av pasientrådgiverne her: http://www.frittsykehusvalg.no/start/

Re: Hvordan bytte psykolog til en med kunnskap om begavede barn? COLON

Posted: Wed 05. Aug, 2015 1:56
by Kristin Josephina
Takker for alle svar.
Er dette noe vi kan få hjelp til?
Kan nåværende psykolog henvise ham videre til en fagmann som vet og kan om disse barna? Synes det er vanskelig å bare si dette til nåværende uten et navn eller forum bak meg.

Re: Hvordan bytte psykolog til en med kunnskap om begavede barn? COLON

Posted: Wed 05. Aug, 2015 7:12
by Anne Helene
Hos fastlegen kan dere få en henvisning. Deretter er det pasientrådgiverne hos fritt sykehusvalg som kan hjelpe til med å finne en psykolog og gi deg telefonnummer/e-postadresse. Dere må selv kontakte psykologene,kort legge frem hva det gjelder og be om en time. Den gang det var aktuelt for meg sendte jeg en SMS til 4-5 psykologer som jeg hadde fått nummer til fra "fritt sykehusvalg" og fikk deretter time hos en. Hos fritt sykehusvalg fikk jeg nummeret til psykologer som hadde spesialisert seg på det som jeg ønsket hjelp i forhold til.

Re: Hvordan bytte psykolog til en med kunnskap om begavede barn? COLON

Posted: Fri 07. Aug, 2015 12:40
by Kristin Josephina
Tusen takk for informasjon.