Hva skal man gjøre når læreren ikke forstår?

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
pera
Posts: 2
Joined: Thu 24. Sep, 2015 8:21

Hva skal man gjøre når læreren ikke forstår?

Post by pera »

Hei,
vi har en datter som går i andre klasse. Det er vanskelig å få et innblikk i hva som faktisk skjer når hun er på skolen og hvor langt foran hun egentlig er. Men det vi vet er at leksene, som foreløpig kun er matte og norsk, er langt under hennes nivå, og vi vet at hun synes det er dørgende kjedelig å høre på læreren fordi hun har skjønt det hun skal si for lenge siden. I første klasse hadde hun en lærer som gav henne andreklassepensum i lekser, noe som var greit fordi hun lærte litt nytt men det kunne nok vært enda mer avansert. Læreren hennes i år har sagt (til henne) at hun kan få noen ekstraark i matte, men at hun må følge resten av klassen. Altså gjøre samme pensum som hun gjorde i lekser i fjor. Jeg har ikke orket å ta det opp med læreren enda da vi i fjor fikk beskjed om at vi ikke skulle være så opptatt av at dattera vår er smart/langt foran (de hadde to lærere, det var den andre som gav henne andreklassepensum). Det er foreldresamtaler i oktober og jeg lurer på hvordan jeg kan gå fram. Jeg har ikke lyst til å være en vanskelig forelder som tror alt for godt om eget barn (jantelov osv). Kan man ta kontakt med ledelsen? Hva kan vi gjøre? Regner med det er mye erfaring rundt akkurat dette her inne.

KariJohanne
Medlem
Posts: 15
Joined: Thu 12. Mar, 2015 7:39

Re: Hva skal man gjøre når læreren ikke forstår?

Post by KariJohanne »

Første steg er nok å ta kontakt med læraren. Be om ein samtale - gjerne før foreldresamtalen. Gi læraren beskjed om kva de vil ta opp. Er læraren frå i fjor slutta? Kva står i mappa hennar på skulen? Er noko loggført om at ho har fått bruke anna pensum? Gi læraren tillit til at ho/han ser den logiske bristen i forhold til å bruke eitt år til på det same om de sit ned og fortel at andreklassepensum var brukt i fjor. Om ikkje så har du i alle fall prøvd fint og forsiktig først.

User avatar
ieva
Medlem
Posts: 623
Joined: Tue 09. Oct, 2007 8:29
Location: Holmestrand

Re: Hva skal man gjøre når læreren ikke forstår?

Post by ieva »

Det du skriver, Pera, er veldig gjenkjennelig for mange i foreningen. Ikke minst utfordringene som forelder - redselen til å ikke tråkke i "salaten" til læreren, ønsket om å beholde den gode tonen med skolen, usikkerheten i forhold til hvor mye man skal kreve.

Læreren her inntar ikke barnets perspektiv, men blir styrt av redsel for elitisme. La oss ta barnets perspektiv og spørre oss om hvordan hun har det og hva som vil skje om noen år hvis kjedsomheten og misnøyen hos jenta di får lov til å utvikle seg og slå rot. Vi har nok av eksempler med skolevegring, konflikter med læreren, psykiske og fysiske plager. Noe av det vi pleier å si i møter med skolene er at et barn som går i småskolen er ikke så opptatt å vise seg frem. En første eller andre klassing ønsker å bli sett, anerkjent og støttet i hennes læringstørst. Å bremse og innsnevre denne læringstørsten kan ha store negative konsekvenser for barnets læring og selvbilde. De psykososiale konsekvensene av redusert selvbilde (fordi man blir oversett og neglisjert) kan bli at barnet trekker seg unna, mistrives sosialt, utvikler mistillit til de voksne.

Men det er ikke vanskelig å forstå at lærerne blir usikre i møtet med slike barn - det er tross alt kun 1 av 20 som inngår i denne kategorien. Dette handler om spesialkompetanse og det er det vi i foreningen kan bistå med. Når du snakker med læreren i oktober, er det viktig at du tar opp dine bekymringer. Dette handler om din datters fremtid og tiden går fortere enn vi ønsker å tro. Vi (foreldre) er barnets viktigste advokater. Uansett hvor god og snill læreren er (eller ikke er :-)), så har vedkommende kanskje 20 andre barn i klassen, og noen av dem kan være svært tidskrevende. Derfor vil læreren ikke klare å konsentrere seg helt om vårt barn før vi krever det og forplikter vedkommende til handling.

Henvis gjerne til tidligere samtaler med skolen/læreren og fortell at du har snakket med oss i foreningen. Si litt om at du er bekymret fordi du har begynt å observere manglende skole-iver. Kom med konkrete eksempler. Fortell litt om at dette kan være begynnende tegn på underprestasjon og mistrivsel, og skolevegring på sikt. Si at dette er mulig å avverge med enkle grep, og at det handler ikke om elitisme, men om å møte barnet der det er, slik opplæringsloven forplikter oss til (Opplæringsloven § 1-3). Si at du er ikke opptatt av at hun skal gå frem fort, men at hun skal FÅ LOV TIL å gå frem i sitt eget tempo. Si at du kan skaffe flere tips om hva man kan gjøre for å kartlegge og følge opp jenta di, og bruk gjerne oss som ressurspersoner. Send gjerne epost til formidling@lykkeligebarn.no hvis du trenger bistand (en som blir med på et møte eller en som skolen kan ringe til for å prate om ev. tiltak). Ofte lytter skolen mer oppmerksomt hvis det er noen andre enn foreldre som forteller om emnet. Be om et nytt møte om ikke så lenge hvor dere kan diskutere konkret fremgangsmåte og bli enige om fremdriftsplan. Si gjerne også noe om at du ønsker at jenta di skal bli en ressurs, ikke en utfordring i klassesituasjon, men at da er det viktig at hun får faglige utfordringer og blir tatt på alvor på det hun kan. Du kan gjerne også fortelle at erfaringsmessig går elevene "lei" i tredje - fjerde klasse, derfor må man sette i gang tiltak straks. Tips skolen om å sjekke ressurssiden på http://www.lykkeligebarn.no :-)

User avatar
Isabel
Medlem
Posts: 69
Joined: Wed 04. Jan, 2012 10:09

Re: Hva skal man gjøre når læreren ikke forstår?

Post by Isabel »

Hei,
Du må bare stå på. Min sønn lå langt foran, fikk ark det første året, så bøker for andre og tredje, han måtte jobbe fra perm til perm. Kom da til kladdebokskriving lenge før hans klassekamerater gjorde det, og da stoppet det opp. For hadde det ikke vært kjedelig å gjøre en haug med oppgaver han kunne, så måtte han skrive masse - noe han ikke liker. Så da stagnerer mattegleden, for" han har jo godt av å trene på skriving" . Enig, men ikke i matten.

Så jeg har tatt over ansvaret for opplegget, i samarbeid med ny lærer. Gjorde et stumt først med å ta ham ut av timene i matte i håp om å kunne kalle det hjemmeundervisning. Men nå er han i klassen og deltar på deler av undervisningen. Gjør ellers vårt eget opplegg. Og det har gitt resultater, også for fredagstest og engelsklekse.

Så om du så må via PPT, forlag at hun skal testes før kapittelet starter, gjerne muntlig, og for,ang at hun ikke skal sitte å gjøre mengder av oppgaver hun kan. Jeg er lærer, jeg vet hvordan det er med flinke unger. De sees ikke, og om de sees så fokuseres det ikke på hva de kan strålende, men hva de ikke mestrer.

Stå på.
Heldig e meg er mor til tre barn. To hjemmeboende ungdommer som har både potensiale og utfordringer.

pera
Posts: 2
Joined: Thu 24. Sep, 2015 8:21

Re: Hva skal man gjøre når læreren ikke forstår?

Post by pera »

Takk for råd og erfaringer, jeg tar de med meg. Det jeg synes er vanskeligst er å skjønne hvor langt foran dattera mi er. Eller om lista bare er lagt ekstremt lavt på skolen.

Må også si at jeg blir litt trist når jeg leser det dere skriver, jeg skjønner at det kjempes mange kamper der ute. Så synd at det er så lite kunnskap og forståelse, håper det blir mer fokus på dette i lærerutdanningen.

Mille
Posts: 3
Joined: Mon 07. Mar, 2016 10:03

Re: Hva skal man gjøre når læreren ikke forstår?

Post by Mille »

Håper dere har fått hjelp! Jeg har en jente i samme alder. Vi har samme problematikk. Det jeg gjorde i ren frustrasjon var å ta initiativ til et møte med rektor og lærer der vi krevde slutt på ark og at vi i stedet ville ha mattebok i trinnet over. Jenta vår fikk det, og trives med det. Vi må undervise henne, men enkelte emner i boka er også for lette! I norsk krever lærer at vi bruker bøkene som er for alle, men hun har fått ekstra leseark. Men lærer har aldri funnet tekster som utfordrer henne. Hun har aldri lest teksten mer enn en gang.
Vi låner bøker, men det varierer veldig om hun ønsker å lese eller ei. Om du eller andre har tips til opplegg blir jeg glad! Hun kan skrive fint, men stort sett gidder hun ikke det og vil bare videre. Lærer fokuserer mye på skriften, og jeg opplever det som en brems i leseopplæringen. Vi har nevnt for lærer at det ville være supert om lærer passet på at hun får en raskere akselerasjon, men da fikk jeg til svar at jeg var for opptatt av det faglige! Det er en del utfordringer å ha et barn som ikke følger gjennomsnittet i klassen! Men ønsker så gjerne at hun har det bra både faglig og sosialt!

Post Reply