Ny her og har noen spørsmål.

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
Bayone
Posts: 1
Joined: Tue 03. Nov, 2015 1:10

Ny her og har noen spørsmål.

Post by Bayone »

Jeg snublet over dette forumet når jeg googlet litt rundt smarte barn. Vi har en gutt på 11 år som alltid har vært litt annerledes enn andre unger. Fra tidlig i barnehagen sa de at han var langt foran de andre ungene, lekte med de som var større, lærte veldig raskt. Barnehagen ba oss vurdere å søke han inn på skolen ett år tidligere men han hadde så gode venner i gata som var like gamle så vi så det som viktig at han fikk gå sammen med dem. Det har vi ikke angret et sekund på for han går i en veldig fin klasse med en kjempefint miljø i motsetning til klassen over. Første foreldresamtale sa læreren at vi begge så nok at her var det en gutt som trengte utfordringer og det fikk han, i 1. klasse. Så fikk de ny lærer i 2. klasse. Etter det har vi kjempet med skolen. Først når han fikk ny mattelærer i fjor ble vi hørt, eller vi ble hørt og fikk lovnader men det skjedde ikke noe. Nå har han fått egen mattebok som han jobber i. Etter å ha testet han i litt forskjellige oppgaver endte de på en mattebok for 9. klasse, altså 3 år over der han går. Han får ikke undervisning i det han jobber med i den boka, men får hjelp om han lurer på noe. Vi er sånn relativt fornøyd med ordningen for vi har mulighet til å hjelpe han hjemme med opplæring om han trenger det. Matte er det store faget hans, det han elsker over alt annet. Men det er ikke bare matte, han har et veldig rikt språk og formulerer seg som han er mye eldre enn han er både i norsk og engelsk. Fantasien er helt utrolig og han skal bli forfatter, når han er ferdig som fotballproff så klart :lol: Han husker også alt han har hørt, om noe går inn går det ikke ut igjen. I 5. klasse og til nå i 6. klasse har han hatt maks fem feil på alle gloseprøvene til sammen (10 ord hver fredag). Nå skal man ikke legge så mye i nasjonale prøver, men i fjor hadde han en feil på matte (den feilen visste han om med en gang prøven var ferdig), to på norsk og to på engelsk. Da ble han skikkelig skuffet over seg selv at han hadde hatt feil, han greier ikke se at dette er prøver med oppgaver som skal utfordre de beste.

Han takler ikke folk som slurver unna hverken når det gjelder skole eller fritidsaktiviteter. Nå er han på nippet til å slutte på håndball for det er så mange som bare tuller og ikke tar det seriøst. Han fatter ikke hvorfor foreldrene orker å betale for unger som ikke gidder å gjøre en innsats. På fotball går det heldigvis bra, der er trenerne flinke til å plukke av uønsket adferd og nivådeler treningene med jevne mellomrom.

Urettferdighet er det verste han vet. Han godtar at på skolen så blir ikke alle behandlet likt da de har forskjellige forutsetninger. Fotballdommere får gjennomgå så det holder hjemme, aldri direkte til dem. Alt sinnet blir tatt ut hjemme, alt som er urettferdig. Vi prøver å forklare etter beste evne men det er ikke alltid like lett. At han blir stilt større krav til fordi han er flink er ihvertfall urettferdig. Han skal gjerne ha godene, men ikke kravene :roll:

Samtidig fungerer han godt sosialt, jeg leser at evnerike barn ofte ikke fungerer så bra sosialt. Han har mange og gode venner. Nå har jeg lest en del på nettet så kan det virke som han faller i kategorien evnerik.

Jeg leser også at en del tester ungene med en WISC-test. Hva skal til å få tatt denne testen hos PPT? Hvilket formål har testen, er det bare å få bekreftet at barna er evnerike eller har det et annet formål? Gør skolen noe når de får svaret på en sånn test? Får ungene deres noe tilpasset undervisning i andre fag enn mattematikk? Evt. hvordan?

Toril
Medlem
Posts: 102
Joined: Wed 07. Sep, 2011 5:54

Re: Ny her og har noen spørsmål.

Post by Toril »

Hei Bayone.
Det går an å skrive svært mye om spørsmålene du stiller. Jeg kan si litt. WISC-testen brukes blant annet til å kartlegge IQ og lærevansker. Den består av flere deler, og resultatet kan fortelle om hvordan evnene er sammensatt. Det finnes deltester som brukes til å klarlegge flere deler av kognitive evner. Hva som skal til for å få testen gjort hos PPT, kan bare PPT svare på, men PPT er et organ som forholder seg til problemer hos barn, og kan gi skolen veiledning i hvordan den skal forholde seg til dem. Du kan be skolen henvise gutten din til utredning, eller du kan selv kontakte PPT direkte. PPT har ikke nødvendigvis erfaring med å teste høyt begavede barn.

Hilsen Toril

User avatar
ieva
Medlem
Posts: 623
Joined: Tue 09. Oct, 2007 8:29
Location: Holmestrand

Re: Ny her og har noen spørsmål.

Post by ieva »

Jeg har lyst å svare på det du skriver om sosial fungering: "Samtidig fungerer han godt sosialt, jeg leser at evnerike barn ofte ikke fungerer så bra sosialt. Han har mange og gode venner. Nå har jeg lest en del på nettet så kan det virke som han faller i kategorien evnerik."


Det om barnet fungerer godt sosialt eller ikke, har ikke med evnene til barnet å gjøre. Det handler om mange flere faktorer enn det. Det kan hende at det samme barnet fungerer utmerket sosialt på noen arenaer (eks. fritidsaktiviteter, familie), men sliter på andre (eks. skolen). Det er så vidt jeg kjenner ikke påvist noe ubestridd sammenheng mellom dårlige sosiale ferdigheter og evner. Det man derimot ofte hører, f. eks. her på forumet, er at barn som har fått utfordringer på skolen også ofte fungerer dårlig sosialt. Her vil jeg heller si at det ene drar det andre med seg, slik at det blir en slags ond sirkel. I tillegg opplever man noen ganger at de evnerike barna modnes annerledes enn klassekamerater eller har andre interesser. Det kan skape misforståelser og noen ganger - konflikter. Eks. når alle vil sparke ball, mens det ene barnet vil heller drive med konstruksjon eller naturfagseksperimenter.

User avatar
mortenoslash
Medlem
Posts: 512
Joined: Mon 24. Sep, 2007 5:17
Location: Oslo
Contact:

Re: Ny her og har noen spørsmål.

Post by mortenoslash »

Faktisk viser forskning at dei fleste høgt intelligente fungerar betre sosialt enn normalt intelligente, men det betyr ikkje at det dei trivast alltid, berre at dei er gode til å knekke sosiale koder så dei er gode til å handtere den sosiale interaksjonen på ein positiv måte.

Mange av desse høgt intelligente er òg flinke til å ikkje vise alt for tydelege teikn på høg intelligens, sidan det i mange sosiale samanhengar vil leggje ein dempar på det sosiale spelet, sidan dei lett kan framstå som arrogante.

Dei relativt få høgt intelligente som derimot ikkje har klart å knekke dei sosiale kodene, eller ikkje orkar å bruke energi på tilpasse seg spelet, vil derimot klare ufrivillig å bruke sin intelligens til å lyse ut som eit fyrtårn av manglande sosiale ferdigheiter.

Ofte brukar barn lang tid på å finne ut av dei sosiale kodene dersom dei manglar likesinna å spegle seg i. I ein normal skuleklasse er det statistisk sett sjeldan meir enn éin eller toppen to høgt begava, og like ofte ingen. Dermed vil dei som individ lett mangle dei sosiale ferdigheitene i store delar av oppveksten, eller andre problem med skulen dreg for mykje energi frå dei til at dei orkar å oppretthalde sosiale fasadar, dersom dei likevel har meistra det heilt eller delvis.

Med andre ord vil mange høgt begava barn ha sosiale tilpassingsvanskar, sjølv om ikkje alle har det. I tillegg er det ei gråsonegruppe som meir eller mindre tilpassar seg, men som brukar ein del energi på det, og dermed er avhengige av elles ha det bra for å klare det.
Morten Øen

Mine postingar er ut frå mine eigne meiningar, og ikkje på vegne av organisasjonar eg er eller har vore medlem av eller arbeidsgjevarar eg har eller har hatt.

Post Reply