Page 1 of 1

Evnerik eller 'bare' over gjennomsnittet?

Posted: Fri 19. Aug, 2016 7:48
by Dorris
Min datter på 5 har de aller fleste typiske trekkene som står om evnerike barn. Trenger lite søvn, perfeksjonistisk, stiller nøye krav til seg selv, nysgjerrig, virker eldre enn sin alder, intens, ja alle punkter er til stede. Hun har forbløffet oss nesten daglig opp igjennom årene. Pr i dag kan hun lese, skrive (ikke feilfritt), regne, hun lærer veldig lett og elsker å lære nye ting! Hun har hukommelse av en annen verden, hun snakket plutselug japansk til meg her for det hadde hun lært på ipaden sin. Da jeg undersøkte så var det riktig det hun sa. (Bare som er eksempel)
Hun har nettop vært igjennom testing på bup der resultatet viser at hun ligger godt over gjennomsnittet på alle punktene. Iq ligger på 112. Men de brukte ikke ordet evnerik. Hvordan skiller man evnerike og 'smarte barn'?

Re: Evnerik eller 'bare' over gjennomsnittet?

Posted: Mon 22. Aug, 2016 4:59
by Yngve
Hei Dorris,
at én IQ test viser 112 betyr ikke at barnet ikke er evnerikt. Noen barn velger f.eks bare å svare det de vet sine jevnaldrende ville svare, de finner spørsmålene absurde, velger å ikke svare, etc.

Dersom evnene er langt over det som er gjengs for alderen vil hun nok antagelig score høyere på en IQ test skulle hun ta det ved en annen anledning.

Har du fått et testresultat som virker merkelig, ville jeg bedt om å få testresultatene utlevert, slik at du kan ta det med til en uavhengig 3. part /psykolog og få de vurdert på ny. Dessverre er det ikke alle steder det benyttes fagfolk til å tolke IQ tester.

Det er gjerne noen tegn som er sikrere enn andre ifht å avgjøre evnerikhet. F.eks barn som leser før fylte 4, o.l. (selv om det går godt an å være evnerik uten å gjøre det også). En IQ test er gjerne noe et barn har gjort en gang en dag, og med en 5 åring så kan det være stor forskjell på hva man presterer fra dag til dag, og med hvem man vil ta frem det man kan for.

En test er forøvrig mest interessant for hjelpeapparatet. Det viktigste for barnet er at omgivelsene gir stimulans og viser respekt for deres person...

-Yngve

Re: Evnerik eller 'bare' over gjennomsnittet?

Posted: Tue 23. Aug, 2016 4:13
by roffe
Dorris wrote: Iq ligger på 112. Men de brukte ikke ordet evnerik. Hvordan skiller man evnerike og 'smarte barn'?
IQ-skåren kan være meningsløs. Hva er verdien på delindeksene?