Page 1 of 1

Enurese. Og Kan man skåre dårligere på evnetest dersom man er svært presset i testsituasjonen?

Posted: Fri 17. Feb, 2017 9:09
by Lilje
Hei. Jeg har en gutt på snart 12 år som er under utredning. Han har enurese og enkoprese, som tærer veldig på ham. Han har tatt evnetest med ppt. Men ikke hele testen. I følge Bup gjorde han det veldig bra. Vi stusser litt, for Bup sa til min sønn at man kan ikke jukse seg smartere enn man er. Så sa Bup senere til meg at det var veldig merkelig at han kunne prestere så høyt, fungere så høyt, hvis han har det så vanskelig som vi påstår. Det virker som han betviler at gutten min har en altfor tøff hverdag, samtidig sa han nokså direkte at han mente gutten min nok er mer intelligent enn det han fikk vist på testen. Jeg er usikker på om han kan komme inn under begrepet evnerik. Men mye falt på plass for meg da jeg visste om resultatet på evnetester og leste om kriteriene og evnerike generelt en gang til. Skåret hans er ikke fullverdig(?), tror jeg. Gif(?) 126, tror jeg det stod. Hva tenker dere om det? Og er det noen andre som har barn med enurese?

Re: Enurese. Og Kan man skåre dårligere på evnetest dersom man er svært presset i testsituasjonen?

Posted: Sat 18. Feb, 2017 8:29
by Yngve
Hei Lilje,
Det er fullt mulig å ha en dårlig dag og få en score deretter.
Hvis du ikke har en "fullverdig" score, så er det vel fordi avviket mellom de forskjellige testene er store. Det går godt an å være evnerik uten å skåre høyt på alle testene. F.eks de som er dobbelteksepsjonelle (f.eks ADHD og evnerik) vil gjerne komme ut med en skjevfordeling; men det kan sikkert være andre årsaker. En psykolog burde kunne si mer om hva de forskjellige delskårene av testen betyr (jeg regner med det var en WISC-test).

Re: Enurese. Og Kan man skåre dårligere på evnetest dersom man er svært presset i testsituasjonen?

Posted: Thu 09. Mar, 2017 12:44
by roffe
Merkelig kommentar fra BUP.

Klart man kan være så presset at man skårer bra i stedet for veldig bra.