Page 1 of 1

Fremskutt skolestart

Posted: Thu 23. Mar, 2017 11:51
by Nettie86
Hei!

Vi har en datter født i 2012 som fikk avslag på fremskutt skolestart på bakgrunn av ujevne resultater på wppsi testen gjort av ppt. Dette er vi og barnehagen sterkt uenige i og mener det vil være negativ for henne og gå enda et år i bhg. Hun har allerede gått på gruppe med 2011 barn i ca 1 1/2år. Hvordan får vi anket eller påklaget avgjørelsen? Vi har ikke sett vedtaket så vet uke hva som står. Utifra det vi har lest finnes ingen nasjonale føringer og dermed ingen absolutte krav.

Håper noen kan hjelpe:)

Re: Fremskutt skolestart

Posted: Fri 31. Mar, 2017 8:43
by Morcheeba
Hei,
Jeg ville begynt med å få ut dokumentasjonen fra ppt. Det har dere krav på. Har barnehagen fått uttale seg?
Hva mente ppt med ujevn score? Du finner vel svært sjelden en helt jevn kurve hos disse barna - og sprik er vel nesten vanligere enn ingen sprik. Tror også det er forskjeller mellom ppt i de ulike kommunene både når det gjelder kompetanse og vurderinger av evnerike barn.
Lykke til!

Re: Fremskutt skolestart

Posted: Fri 31. Mar, 2017 9:51
by Nettie86
Morcheeba wrote:Hei,
Jeg ville begynt med å få ut dokumentasjonen fra ppt. Det har dere krav på. Har barnehagen fått uttale seg?
Hva mente ppt med ujevn score? Du finner vel svært sjelden en helt jevn kurve hos disse barna - og sprik er vel nesten vanligere enn ingen sprik. Tror også det er forskjeller mellom ppt i de ulike kommunene både når det gjelder kompetanse og vurderinger av evnerike barn.
Lykke til!
Tusen takk for svar! Barnehagen anbefaler sterkt at hun får begynne, men ppt har ikke lagt dette til vurderingen. Kun testen som teller. Ang avviket scoret hun lavere på den verbale delen, arbeidsminne er skyhøyt. Vi skal innhente en sakkyndig vurdering. Men usikker på hvor mye vi må "bevise".

Re: Fremskutt skolestart

Posted: Sat 01. Apr, 2017 8:01
by Morcheeba
Jeg kjenner ikke WPPSI så godt, men et høyt arbeidsminne er vel en av de viktigste faktorene når det gjelder å klare seg godt i skolen! Vil tro at en sakkyndig vurdering vil være en god del bredere enn kun selve testen. Og testene sier ikke alt om barna - i beste fall gir de et øyeblikksbilde. Det bør være summen av motivasjon, sosiale faktorer, evner og selvstendighet som styrer anbefalingen. Men vær obs på at hvis jenta er veldig skarp og fort kjeder seg, så forskyves gjerne bare problemet. Og man kan bli nødt til å gå inn med andre tiltak i tillegg senere...

Re: Fremskutt skolestart

Posted: Sat 01. Apr, 2017 8:35
by roffe
Det er barnehagen som bestemmer, ikke PPT.

Re: Fremskutt skolestart

Posted: Sat 01. Apr, 2017 9:08
by Nettie86
roffe wrote:Det er barnehagen som bestemmer, ikke PPT.
Tydeligvis ikke i kommunen her:/ står til og med i konklusjonen at den er kun basert på testen. Så det ped leder (forøvrig spes ped) har sagt har ikke blitt vektlagt.

Re: Fremskutt skolestart

Posted: Sun 02. Apr, 2017 7:46
by roffe
Kommunen kan naturligvis bestemme seg for å forholde seg til PPTs avgjørelse. Men kommunen behøver ikke bestemme det.

Å bare forholde seg til IQ-testresultat (nå forutsetter jeg at din fremstilling av saken gir et korrekt bilde) er veldig tvilsomt. Det er testfaglig uholdbart å begrunne en avgjørelse ved bare å vise til en test.