Stort sprik på WPPSI-IV test

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
carend
Posts: 3
Joined: Thu 27. Jul, 2017 4:45

Stort sprik på WPPSI-IV test

Post by carend »

Redigert
Last edited by carend on Wed 20. Feb, 2019 8:48, edited 1 time in total.

Toril
Medlem
Posts: 102
Joined: Wed 07. Sep, 2011 5:54

Re: Stort sprik på WPPSI-IV test

Post by Toril »

Det ser ut for meg som om dere har fått nokså begrenset veiledning fra PPT om hva testresutatet vil bety for gutten når han begynner på skolen, og hvilke råd de vil gi til læreren og dere når det gjelder skolearbeidet. Hva vil være hans sterke sider, hvordan kan skolen og dere bygge på dem? Har dere mulighet til å spørre PPT nærmere om dette? I møte med skolen vil det være en fordel å vite hvordan guttens sterke sider kan brukes, skolen har ellers en tendens til å være opphengt i de svakeste sidene hos elevene. Mestring gir bedre motivasjon for læring, og da må man bygge på elevens sterke sider.
Dette er kanskje ikke svar på det du spør om, jeg har ikke kjennskap til WPPSI. VI er midt i ferietida, antakelig vil du om ei stund få forklaringer på testen fra andre som kan forklare testresultatene bedre. I alle tilfelle ønsker jeg deg lykke til :D

Post Reply