5.klassing som "hater skolen"

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
gfl
Posts: 1
Joined: Tue 22. Aug, 2017 5:56

5.klassing som "hater skolen"

Post by gfl »

Hei,
Jeg har en gutt som nå startet i 5. klasse. Han passer inn i mange av kjennetegnene for evnerikt barn, men jeg vet ikke nødvendigvis at han er det. Da han skulle begynne i 1.kl gledet han seg, men allerede i løpet av 1.kl synes han skolen var kjedelig. Jeg har flere ganger kontaktet læreren og bedt om mer utfordrende oppgaver til han. Noen ganger fikk han det, men da i tillegg til de vanlige leksene, noe han bare opplevde som en straff. I 3.kl hadde de en ekstra lærer i to timer i uka der han og noen andre fikk være på et annet rom å jobbe med 4.kl matte. Det tror jeg han likte. Men der stoppet det. Han hevder selv alltid at skolen er kjedelig eller at han hater skolen. Noen han også har gitt uttrykk for på utviklingssamtaler uten at det har gitt noe resultat. Når jeg har snakket med læreren på tomannshånd forteller hun om en glad og fornøyd gutt som er flink på skolen og jobber pliktoppfyllende i timene (antagelig kjenner hun seg ikke igjen i vår opplevelse av han). Han har venner i klassen, men er ikke så mye sammen med dem på fritiden. De er stort sett opptatt med fritidsinteresser han ikke har.
Han har hatt samme lærer fra 1.-4., men nå i 5. har de fått ny kontaktlærer og i dag tårnet det seg tydeligvis opp (dag to i skoleåret altså). Han var så frustrert da jeg kom hjem at han holdt på å begynne å grine da jeg spurte om hvordan det var på skolen og fortsatte å grave litt mer da han sa det var forferdelig.
Han er veldig følsom, men umulig å få til å snakke om følelsene. Han blir stort sett sint, vil ikke ha kos og åpner seg ikke selv om jeg prøver å legge til rette for at han skal kunne si hva han vil. Han vil ikke spesifisere noe annet enn alt det er "kjedelig". Men jeg ser på kroppsspråket at han er sint, lei seg og frustrert og det føles tungt å ikke kunne hjelpe han med det han sliter med. I dag spurte jeg hva jeg kan gjøre for at han skal få det bedre, men han sa bare at det ikke var noe jeg kunne gjøre.
Er det noen som kjenner seg igjen i noe av dette? Noen råd?
G

Sokrates
Medlem
Posts: 58
Joined: Sun 06. Jul, 2014 6:11

Re: 5.klassing som "hater skolen"

Post by Sokrates »

Skolesituasjonen høres tøft ut for gutten din... Ta gjerne kontakt med Lykkelige Barns foreldrekontakt for en samtale og evt bli medlem. Det er mye diskusjoner og tips på medlemssidene på Facebook og det er godt å få snakke med noen som forstår (foreldrekontakt)!
Har gutten dun blitt kartlagt på skolen ift nivå på ulike fag? Har dere hatt kontakt med PPT?
Masse lykke til!

Yngve
Medlem
Posts: 143
Joined: Fri 14. Feb, 2014 9:18

Re: 5.klassing som "hater skolen"

Post by Yngve »

Enig med Sokrates,
kan legge til at for en som opplever det skolen bringer som kjedelig, så vil selvsagt mer av det samme oppfattes som straff.

Skal skolearbeidet fungere så må det være en tilstrekkelig mengde (kan ikke gi noe eksakt tall) tilpassede oppgaver som helst bør løses sammen med andre jevnbyrdige barn. Mange skoler har et forkvaklet syn på jevnbyrdige, og setter likhetstegn med jevngamle- det er slettes ikke sant.

For å finne det riktige nivået kreves gjerne et "leap of faith" (fins sikkert et godt norsk uttrykk) av betydning. F.eks kan man teste ut hospitering i en eldre klasse- gjerne i et fag poden har potensiale til å gjøre det bra. Skal det være et poeng med hospitering, så er det ofte lurt å gå to- tre trinn opp (ikke sikkert at ett trinn gjør nevneverdig forskjell). Hospitering krever at læreren som tar i mot er villig til å forsøke, ellers er det en svært billig metode å finne ut av hvor landet ligger, så lenge poden er innstilt på å prøve.

Nasjonale prøver ol. er gjerne ikke så egnet til å finne evnerike, da de først og fremst er laget for å avdekke svakheter sammenlignet med norm. De siste småfeilene som alle gjør, de skjer gjerne uavhengig av nivå.

PS: Det er ofte lurt å få fler enn bare kontaktlærer i tale. Én lærer kan bare gjøre så mye, og det er svært krevende å tilrettelegge individuelt. Tilrettelegging for evnerike er krever gjerne samarbeid på tvers av team, og da må skolens ledelse trå til, slik at man kan fasilitere hospitering og unngå at enkeltlærere brenner seg ut på å spa frem interessante oppgaver- som gjerne trengs i en takt de ikke er vant med.

Lykke til!

Post Reply