Page 1 of 1

mobbing på skole

Posted: Sun 14. Sep, 2008 9:39
by Sylla1
hei.

jeg ønsker hjelp, vi flyttete til norge for to år siden fra Tyskland til nord-Trøndelag og datter vores hadde endelig ppt. Hun skulle har ppt også i tyskland men vi flyttete før. Hun skal har mer utfordering på skolen men først skal vi har samtale med lærer og ppt men dette var ikke enno. Nå har barner på skolen begynt med mobbing. de slår hun når di går forbi og sir til hun "hallo dumme". vi ønsker oss at hun skal bytte skole men da må vi flytte fra landsbyen fordi vi har skolen på Verrastranda. Men for dette trenger vi litt mer tid, derfor spør vi om det finnes muligheter at hun kan bytte tidliger.
Har noen informationer, hvilken muligheit har vi i verran-kommunen, eller bor noen i nærheten fra oss? Vi ønsker oss so fort so mulig hjelp.
Hilsen sylla1

Re: mobbing på skole

Posted: Tue 16. Sep, 2008 7:42
by Heidi
Hei Sylla.
Så leit å høre at din datter blir mobbet. Jeg bor desverre ikke i nærheten slik at jeg kan gi noe råd om skoler. På et generelt grunnlag vil jeg si at man skal tenke seg godt om før man bytter skole, fordi man har ingen garanti for hvordan det går på neste skole. Når det er sagt, så skal man selvsagt ikke godta at barnet blir mobbet. Du sier lite om hva dere har gjort i forhold til skolen til nå. Vet skole/PPT om problemet? Er skolen uvillig til å ta tak i det? Ha et møte med skole og PPT, be om å få en plan med tiltak skolen skal gjøre, både faglig og mot mobbingen. Vår erfaring er at må være veldig tydelig i forhold til skolen om hva man forventer og aksepterer.
Håper dere får svar av noen som bor i nærheten som kan gi dere råd om andre skoler. Forøvrig er det helt opp til dere om og når hun bytter skole, skolen eller PPT har ikke noe med det, lykke til.

Re: mobbing på skole

Posted: Tue 16. Sep, 2008 10:09
by Mette
Hei Sylla!
Jeg kjenner heller ikke skolene i området, men jeg har et lite tips. Et tiltak som kan foreslås for skolen og som ikke krever så mange ressurser er en observasjon. Hvis en eller flere voksne (uten at barna vet om det) får i oppdrag å observere alle friminutt over noen dager så kan de danne seg et bedre bilde av det som foregår på skolen. De kan ha fokus på det barnet som ikke har det bra eller de barna som mistenkes for å stå for plagingen. De får selvsagt et begrenset bilde, f.eks får de ikke med seg det som skjer på skoleveien, men det kan gi et bedre utgangspunkt for å se det som virkelig foregår. Selv om skolen har de beste intensjoner om at alle barn skal bli sett så er det nok vanskeligere i praksis. Som forelder er det vanskelig å vurdere omfanget og alvorlighetsgraden av det som skjer. Dette kan være en måte å finne ut av det på.

Lykke til!

Re: mobbing på skole

Posted: Tue 16. Sep, 2008 5:14
by Sylla1
tusen takk for tipsen, vi skal ha møte i morgen på skolen so håper vi at det blir bedre etterpå. :D
sylla