ppt og stempling

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
floken
Posts: 129
Joined: Thu 04. Oct, 2007 4:13

ppt og stempling

Post by floken »

Er det bare uvitenhet og fordommer hos meg, som gjør at jeg ikke føler for å ta kontakt med ppt? Vi har mange spørsmål angående vårt barn, problemstillinger i forhold til barnehage, skole osv., men kvier oss for å kontakte ppt - fordi vi er redde for at barnet vil bli stemplet som et 'PROBLEMBARN'. Han er jo langt i fra å være det. Han er bare oppegående, med de fordelene og ulempene det medfører. Helt ærlig er jeg redd for at så snart vi tar kontakt med ppt, er alt notert ned i notater og barnet stemplet i pannen som 'vanskelig', noen som vil følge med ham resten av skolegangen.

Bare jeg som føler det slik? Mulig jeg har helt feiloppfattet ppt - men jeg må innrømme denne kommunale tilknytningen, den nære kontakten med barnehager, skoler osv. gjør meg særdeles skeptisk. Jeg ville følt det langt mer komfortabelt om man istedet kunne benytte en uavhengig privat tjeneste. Neste spørsmål er da: finnes det? Jeg tenker da på psykologer/spesialpedagoger med spesialisering innen begavede barn.

Greit nok at man er oppegående selv, men når man har fått utlevert et enda mer begavet barn, så får man (i hvertfall jeg) rett og slett vanskeligheter med å forstå hvorfor barnet er som det er, hvorfor barnet reagerer som det gjør, osv. osv. Det er rett og slett vanskelig å være forelder, når man vet for lite om hva det innebærer for et barn å være spesielt begavet. Alle spørsmålene man kan ha, er jo ikke nødvendigvis noe man ønsker å drøfte innenfor kommunale tjenester som i hovedrekk dreier seg om å ta hånd om problembarn. Jeg er redd man (barnet) fort vil bli misforstått om kontaktpersonen faktisk ikke skulle være spesielt kompetent på begavede barn...

Andre med erfaringer her?

Jeg blir bare så skeptisk. Tar man for eksempel opp ting med pedagoger i barnehagen, er det jo som å snakke til døve ører... De later ikke akkurat til å ane noe som helst om behovene et mer begavet barn har. Tar man opp ting med barnehagekonsulenter i kommunen, kommer man akkurat like kort. Har de i det hele tatt vært borti temaet begavede barn i pensum? Tilsvarende blir det vel fort hos ppt også (er i hvertfall slik jeg tenker). Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker som så at folk ikke vet hva spesiell begavelse faktisk dreier seg om, med mindre de selv er spesielt begavet eller de selv har spesielt begavede barn. Først da snakker man samme språk. Så, det er altså den ene tingen, den andre tingen er 'stempelet' barnet fort kan få hos ppt.

Mette
Medlem
Posts: 440
Joined: Mon 05. May, 2008 8:39

Re: ppt og stempling

Post by Mette »

Jeg har svært varierende opplevelser med hjelpeapparatet (her hjemme kaller jeg det ofte mellom oss voksne for motstandsapparatet). MEN min erfaring er at for å bli hørt så er det nødvendig å stille med fagpersoner. Endelig får jeg gehør for det jeg har sagt i årevis.

Hvis du velger å kjøpe private tjenester så tror jeg du må forberede deg på å bruke ganske mye penger. Dessuten så må vel barnehage/skole inn i bildet uansett.

floken
Posts: 129
Joined: Thu 04. Oct, 2007 4:13

Re: ppt og stempling

Post by floken »

Tittet nettopp på henvendelsesskjemaet til ppt for førskolebarn. Ikke overraskende leser jeg:

"Henvisningsgrunn (gi en kortfattet beskrivelse av barnets vansker:"
"Foresattes vurdering av barnets vansker."


Føler jo ikke akkurat at det er instansen for oss.... Jeg stempler jo ungen min som vanskelig allerede ved første henvendelse... Jeg har overhodet ikke noe 'vanskelig' barn, jeg har bare et begavet barn... For meg er 'vanskelig' og 'begavet' overhodet ikke det samme. Og slik jeg ser det, påkrever de to utgangspunktene også helt forskjellige innfallsvinkler når det gjelder hjelp og støtte. I første tilfelle er det vel barnet som trenger hjelp til å tilpasse seg, mens i det andre tilfellet er det vel mer systemet rundt som skal tilpasse seg barnet.

Noen har begavede barn som dessverre har utviklet seg til å bli vanskelige - de føler kanskje det er greit å kontakte ppt, men mitt barn er ikke der...

Så lenge ppt opererer under slike betingelser føler jeg meg ikke fortrolig med å kontakte dem. Det er også derfor jeg ikke har gått til det skrittet å teste mitt barn...


Er det riktig at det skal være slik?
Burde ikke ppt være en tjeneste for 'alle'?
Kanskje en sak for Lykkelige Barn å be ppt omdefinere sine virksomhetsområder, for eksempel på disse skjemaene?

Mette
Medlem
Posts: 440
Joined: Mon 05. May, 2008 8:39

Re: ppt og stempling

Post by Mette »

Vi ba fastlegen om henvisning til BUP fordi barnet var ulykkelig på skolen. Ppt kom inn på et senere tidspunkt i vårt tilfelle. Jeg husker ikke teksten i henvisningsskjemaet til BUP. Jeg vil tro at det er vanskelig for de fleste å be om slik hjelp, men vi gjør det likevel fordi barna er det viktigste vi har.

User avatar
kameleon
Posts: 97
Joined: Fri 07. Dec, 2007 12:15
Location: Sandnes

Re: ppt og stempling

Post by kameleon »

Fagfolk skal kunne skille mellom vanskelige barn og barn som har det vanskelig. Det er de siste som trenger hjelp fra PPT og BUP, de andre trenger først og fremst gode lærere og omsorgspersoner. Så sånn sett burde dere være midt i målgruppen for PPT. Kulturen er likevel at de må ha problemer på skolen, helst faglig, for å få hjelp. Men stempling ville jeg ikke fryktet, det ville være å undervurdere PP-tjenesten som instans. (Noen av de som arbeider der fortjener riktignok å bli vurdert ganske lavt, men det er en annen historie.)
To gutter, 11 og 13 år

sigrid
Posts: 41
Joined: Tue 27. May, 2008 10:01
Location: Sunnhordland

Re: ppt og stempling

Post by sigrid »

Vi har aldri tenkt over at vår gutt er vanskelig, men vi merket at han ikke trivdes på skolen i 2.-3. klasse. Hans "vansker" var da at han ikke ville gå på skolen og at han hadde få eller ingen venner der. Dette er typisk for mange av de høyt begavede barna. Som foreldre var vi fortvilet på vår sønns vegne. Vi forsto ikke hvorfor han ikke trivdes. Derfor ønsket vi en tilvising til PPT. Etter noen måneder tok han WISC-testen. Psykologen som testet ham sa hun aldri før hadde testet et barn med så høy score. Testen viste også stort sprik mellom scoren på de ulike deltestene, også typisk for mange HB barn.

Jeg har ikke opplevd noe negativt med samarbeidet med ppt, og senere BUP. De har masse ressurser og kompetanse som kan brukes til beste for barna. Jeg vil ikke la mine fordommer, min stolthet, eller vansker med å be om eller ta imot hjelp, så i veien for for min sønn. Han strever nok som han gjør.

Post Reply