Utilpass på skolen

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
Henriette S.
Medlem
Posts: 7
Joined: Fri 24. Oct, 2008 10:50

Utilpass på skolen

Post by Henriette S. »

Hei.
Vi har en gutt som nettopp har begynt på skolen. Han er utrolig vitebegjerlig, og er speiselt interessert i tekniske og vitenskaplige ting. Vi regnet med at skolen ville gå greit, men han kjeder seg fort og begynner å tulle og krype rundt på gulvet. Når han får tilsnakk, øker det på med tulling. Det ender med at han må forlate klassen. I det siste har det blitt så ille at han nesten ikke får med seg noe av undervisningen. Læreren når ikke inn til han når han er i "tullemodus". Hun har prøvd ulike belønningsmetoder, men det har liten effekt. Vi har foreslått å koble inn PPT, men det tar visst lang tid å få på plass.
Når vi sitter med leksene, klarer han fint å følge med og synes det er gøy å lære.
Er det noen som har noen gode råd?

User avatar
ieva
Medlem
Posts: 623
Joined: Tue 09. Oct, 2007 8:29
Location: Holmestrand

Re: Utilpass på skolen

Post by ieva »

Det er viktig å følge med og ha tett dialog med skolen. Prøv å foreslå at læreren skal gi gutten ekstra utfordringer hvis han kjeder seg. Greit å få snakket med PPT etter hvert. De kan henvise til utredninger og tester hvis det blir aktuelt. Også: snakk med gutten hjemme og prøv å se om han kan sette ord på hva slags utfordringer han møter på skolen. Og hva han eventuelt savner. Det kan ofte ta lang tid å komme til problemets kjerne.

HANNE_S
Medlem
Posts: 117
Joined: Wed 28. May, 2008 8:10
Location: Asker

Re: Utilpass på skolen

Post by HANNE_S »

Hei

Vi opplevde mye av det samme. Det er viktig å ha god dialog med skolen og prøve å snakke med din sønn om hvordan han opplever sin hverdag. Vi opplevde at oppførsel kunne variere fra lærer til lærer. Noen trodde han var "dum" fordi han ikke kunne sitte rolig, andre så litt mer og klarte å få bedre kontakt med ham.

Prøv å få lærerne til å fortelle deg om konkrete episoder (helst samme dag) - da kan du snakke med din sønn om noe konkret han har opplevd. For oss hjalp dette fordi det da ble lettere å snakke/diskutere hjemme.

Tror også dere må fortsette å prøve forskjellige kombinasjoner av belønning (hjemme eller på skolen) og ekstra utfordinger.
Kanskje han kan skrive om ett tema han liker ekstra godt som lekse eller oppgave på skolen, lage adjektiv historie som de andre i klassen kan bruke, få lov å lese i en bok han liker ekstra godt hvis han gjør oppgavene .... eller hvis han ikke bråker, går rundt... osv
Sørg også for at lærerne vet at dette med å være urolig ikke er noe dere opplever hjemme i like stor grad. Det kan øke lærernes forståelse av hans situasjon.

Kan være OK å få inn PPT, de kan også komme med råd om hva som kan gjøres, men det viktigste er dere som foreldre.
Dere må skaffe mest mulig informasjon og kunnskap slik at dere kan gjøre det dere mener er best for deres sønn.

floken
Posts: 129
Joined: Thu 04. Oct, 2007 4:13

Re: Utilpass på skolen

Post by floken »

Henriette S. wrote:Hei.
Vi har en gutt som nettopp har begynt på skolen. Han er utrolig vitebegjerlig, og er speiselt interessert i tekniske og vitenskaplige ting. Vi regnet med at skolen ville gå greit, men han kjeder seg fort og begynner å tulle og krype rundt på gulvet. Når han får tilsnakk, øker det på med tulling. Det ender med at han må forlate klassen. I det siste har det blitt så ille at han nesten ikke får med seg noe av undervisningen. Læreren når ikke inn til han når han er i "tullemodus". Hun har prøvd ulike belønningsmetoder, men det har liten effekt. Vi har foreslått å koble inn PPT, men det tar visst lang tid å få på plass.
Når vi sitter med leksene, klarer han fint å følge med og synes det er gøy å lære.
Er det noen som har noen gode råd?
Be om tilrettelegging. Forklar læreren at dette er helt typisk adferd hos et oppegående barn som får for lite utfordringer/stimuli. Tror det beste er å få til en god dialog med læreren her. Sørg for å ta problemet ved roten, nemlig dette at barnet kjeder seg, og ikke fremstill dette som adferdsproblemer hos barnet - for det er ikke det det dreier seg om.

Beklageligvis er akkurat det du beskriver nokså gjengs blant oppegående barn... Kjedsommelighet genererer over tid problemadferd hos barnet. Barn som aldri har hatt adferdproblemer tidligere, og ikke har noen grunn til å ha det, får det lett når de begynner på skolen...

Så, vær kravstor overfor lærer, og snakk gjerne med rektor eller andre på skolen, slik at dere FORTEST MULIG får tilrettelagt undervisningen bedre for barnet.

Dere må ikke nødvendigvis ha hjelp fra ppt for å få til dette. Forsøk selv, hjelper det ikke så få barnet testet hos ppt, og få den hjelpen dere trenger av dem.

Men, som sagt, ta tak i dette nå med en gang. Ring læreren på mandag for et inngående møte. Kom gjerne selv med forslag til hvordan tilretteleggingen kan gjøres - jo mer dere gjør av lærerens arbeide (dessverre) selv, jo enklere er det å få ting implementert.

Lykke til!

User avatar
kameleon
Posts: 97
Joined: Fri 07. Dec, 2007 12:15
Location: Sandnes

Re: Utilpass på skolen

Post by kameleon »

Det er veldig viktig å holde fokus på å finne løsninger, og at det er de voksnes ansvar (og da først og fremst lærerens). Når vi føler at vi kommer til kort har vi alt for lett for å skylde på barnet. Spørsmålet må være hvordan vi kan hjelpe eleven, ikke hvordan vi kan få han til å gjøre som vi vil. Kanskje Tankevekker-boka til Alf Skjelstad kan være til hjelp?
To gutter, 11 og 13 år

ellenanna
Medlem
Posts: 56
Joined: Tue 18. Nov, 2008 4:11

Re: Utilpass på skolen

Post by ellenanna »

Det er så mye snakk om å teste ungen her på disse sidene. Jeg tror at dersom læreren selv ikke skjønner at undervisningen er gammelt nytt og eleven kjeder seg,så kan man teste hvem man vil. Poenget er vel at skolen skal være stimulerende for alle, uansett IQ. Tenkte på å teste vårt barn men kom til at dette var noe jeg ville ha fordi jeg ville ha en bekreftelse selv. Skolen ville nok ikke endret sine arbeidsmetoder på bakgrunn av resultatet. Jeg tror at man bør få fokus bort fra testing og konsentrere seg om tilpasset opplæring. Læreren må selv skjønne at han skyter under mål, over eller midt i blinken.
Etter at vi byttet skole for eldstemann ble dette plutselig ikke noe tema lengre. Her får han den stimuli han trenger helt uavhengig av et testresultat. Vårt andre barn får det tilbudet vi står på hodet for å få til. Han går på en annen skole. Her ville heller ikke opplæringen bli endret på bakgrunn av en test.

Jeg tror at denne foreningen hadde tjent på at man tok en titt på skolestrukturen. Hvem har mulighet til å praktisere etter opplæringsloven og hvorfor gjelder den ikke for alle? Er sturkturen i skolen slik at det fremmer et godt læringsmiljø eller er den en metode for å få til en økonomisering?
I vår lokale skole kjører man hele aldersgruppen sammen i en grøt og kaller dette trinnet. 30-60 barn med en "fikiv" oppdeling i grupper som vi ikke skal ta hensyn til. Det er så praktisk for hvis en av lærerne er borte trenger de ikke vikar. Lærerne er trinnsansvarlig og det er også praktisk fordi de kan utfylle hverandre. Ja, men det avhenger av både lærerne og elevmassen.
Foreldremedvirkningen pulveriseres men barnas resultater avhenger av hvilke foreldre barna har. Skolen skjermer seg bak at foreldrene har et medansvar for barnas læring. Vi fikk sogar skriftlig beskjed om at vi hadde hovedansvaret for vårt barns opplæring. Da er det ikke rart at barn med resurssterke foreldre skårer bedre i test enn barn av ikke resurssterke foreldre.
Det jeg synes er aller værst er at det ikke finnes en fornuftig klageinstans. Det er bukken som passer havresekken hele veien. Jeg tror at barn som ikke finner seg tilrette i skolesystemet i Norge egentlig er ganske rettsløs.

SMG
Posts: 9
Joined: Sun 02. Nov, 2008 10:32

Re: Utilpass på skolen

Post by SMG »

Et annet problem med norsk skole er at det har vært så mange reformer/strukturendringer som gjør at den er helt annerledes enn når vi foreldre gikk på skolen. Det gjør at vi ikke vet hvordan skolen i dag organiseres. Det er min forståelse at det varierer veldig fra skole til skole hvor mye de har implementert endringene, og da blir det hele veldig uoversiktlig.

Finnes det noen sted på nettet som gir en oversiktlig beskrivelse av hvordan skolen organiseres i dag? Eller har vi kun rammeplanen som beskriver dette?

Post Reply