Hjelp!! Nå orker ikke skolen mer...

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
Malandra
Medlem
Posts: 72
Joined: Sun 30. Nov, 2008 10:19

Hjelp!! Nå orker ikke skolen mer...

Post by Malandra »

Jeg har en sønn som går i 2. trinn og har nettopp vært i møte med skolen (kontaktlærer og spes.ped.koordinator).

- Nå vet ikke læreren hans lenger hva hun skal gjøre. Hun har brukt opp alle sine triks, og atferden hans blir ikke bedre. Vi hadde tett oppfølging i 1. trinn, helt fra skolestart, og det så ut til å begynne å gå bra rundt vinterferien. Rett før sommeren ble han "tulling" igjen, men ved skolestart i 2. trinn virket det som om det skulle gå bra. Men... det gjorde det ikke.

Skolen ønsker nå at vi går videre og får gutten utredet for ADHD og div. Han løper visstnok rundt og plager alle barna på trinnet (spesielt de svake i flg. læreren) - han slår, sparker og sier stygge ting til dem. Dette forundrer oss som foreldre siden gutten privat virker sosialt intelligent. Han er med andre ord to forskjellige personer på skolen og privat.

På første møte med kontaktlærer i 1. trinn, ga vi henne en ganske grundig beskrivelse av hvordan gutten fungerer - at han har lav frustrasjonsgrense og kan bli fysisk når han blir sint. Samtidig forklarte vi at dette er en gutt med kunnskaper langt over gjennomsnittet for sin alder. - At han ville komme til å trenge ekstra utfordringer og at vi var redd for at han ville bli utagerende dersom han kjedet seg.

Gutten vår har spurt og gravd og betraktet verden rundt seg fra veldig tildig alder. Han var veldig våken som spedbarn ("sang" sammen med mormor i en alder av 2. mnd, dvs. beveget munnen og laget lyder i sammspill med mormor - noe vi har på film...) Språklig ligger han kanskje 3-4 år foran sine jevnaldrende, og han leste da han var 4. Gledet seg veldig til å begynne på skolen, men det første halve året havnet han hos rektor 3 ganger. - Dette virket nesten planlagt da jeg snakket med han. - Som om han har hatt et slags prosjekt hvor han skulle finne ut av hvordan dette med å komme til rektor var. Rektor har hele tiden uttrykt forundring over at gutten ikke viser tegn til anger. - Dette forundrer også meg - siden han privat er en veldig empatisk gutt. Men jeg har tenkt at det kan han noe med maktforholdet å gjøre - at han har problemer med å vise seg "svak" ovenfor en autoritetsperson. - Men utageringen hans er ikke overraskende for meg. - Når jeg leser målene for uka som nå står foran oss på ukeplanen, inneholder de nesten uten unntak ting han behersket allerede før skolestart.

Jeg gjorde et forsøk i fjor på å komme inn på temaet "høyere begavning", men føler ikke at jeg nådde fram. - Dette er et vanskelig tema for meg, fordi jeg føler at jeg selv har vært en underyter gjennom hele skolegangen, samtidig som jeg ble ertet (mobbing er et sterkt begrep, men pr. def. kunne jeg ha sagt det) for å være "geni". - Jeg begynte ett år for tidlig på skolen, uten at dette hjalp noe særlig - siden det da ble tøfft for klassekammeratene at jeg skjønnte mer enn dem. - Dette var et problem helt ut videregående. Jeg var ei snill og "flink" jente, så det ble aldri noe problem for skolen at jeg hadde det slik. - Men det gjør det vanskelig for meg å sitte rak i ryggen og si til læreren at min sønn sannsyligvis er høyt begavet. - Min mann beveget seg forsiktig inn på temaet på det siste møtet vi hadde, men det ble sporenstreks avfeid. - Gutten er nødt til å lære seg å oppføre seg i skolesammenheng uansett.

Det som bekymrer meg nå er at dette med utredning sannsynligvis vil ta lang tid. I mens skal han gå på skolen, kjede seg, klovne seg og plage medelever.. Jeg føler egentlig at vi er nødt til å ta tak i dette nå - og prøve å få skolen til å forstå at atferden kanskje kan være knyttet til manglende utfordringer (slik vi spådde i begynnelsen av 1. trinn). Læreren mener hun har gitt gutten utfordringer - hun har alltid noen "superspørsmål" i ermet som er ment for han. Men nå er hun fornøyd, for til og med han har begynt å svare feil, noe hun mener han har godt av å lære seg. - Han har også hatt valgmuligheten når det gjelder vanskeligerer oppgaveark i matte, men dette velger han jo ikke. (Jeg mener at han ikke kan få muligheten til å velge dette selv. Han skal ha undervisning på sitt nivå - ikke nødvendigvis en hel haug med papirer som skal skrives på, men OPPLÆRING)

Det er tydelig at verken skolen eller læreren vet hvordan de skal tilpasse undervisningen til hans nivå - organisatorisk eller pedagogisk. Jeg har heller ingen lure ideer å dra opp av ermet, så jeg lurer på: ER DET NOEN HER SOM HAR NOEN GODE EKSEMPLER PÅ HVORDAN DETTE KAN GJØRES I EN HELT VANLIG SKOLE?

Jeg håper det... Så kanskje vi kan bruke tiden konstruktivt fram til en eventuell diganose ligger på bordet. (-Gutten har ikke ADHD, vettu... - Man klarer ikke sitte rolig og leke med starwarsfigurer på rommet sitt i timesvis mens man synger og nynner da.... :lol: )

Thrane
Medlem
Posts: 105
Joined: Fri 16. May, 2008 8:03

Re: Hjelp!! Nå orker ikke skolen mer...

Post by Thrane »

Ut fra din beskrivelse er det ikke helt ulikt oppførselen til minstemannen min i barnehagen, også det med tilsynelatende mangel på empati, og en henvisning til PPT for testing ville jeg kastet meg over med en gang. De (hos oss) tester jo ikke bare for ADHD, men også andre ting og det var på den måten en dypt fascinert saksbehandler fant ut hva hun hadde med å gjøre. Vi kom tidligere inn fordi barnehagen ga ham opp, fikk møte med skolen før start og PPT instruerte den blivende læreren om hvordan denne typen barn skulle behandles.

Hos oss har det hittil vært stor suksess, og læreren skjønner ikke helt at han skulle ha vært så vanskelig. Det skulle ikke så mye til, bare å gi ham litt tid av og til, forklare ting rolig i stedet for straff, og respektere hans behov for å være alene noen ganger og pusle med sitt. Ikke så mye mer faglige utfordringer på det nivået altså (men han er født veldig sent på året så han er sammen med eldre barn allerede), bare tid til å kjøle ned når inntrykkene blir for mange.

Hos oss var hovedkonklusjonen at barnet var meget intelligent og ellers helt fint, at det var bra han sa fra slik han gjorde, og at barnehagen fikk kritikk for sin måte å behandle barn på.

tove
Foreldrekontakt
Posts: 224
Joined: Thu 13. Sep, 2007 11:51

Re: Hjelp!! Nå orker ikke skolen mer...

Post by tove »

Det du beskriver er kjent for mange. Det du kan gjøre er å prøve å få lærerne til å forstå at det kan være en sammenheng mellom manglede utfordringer og forståelse for sin person, og hans protesterende atferd. Dette kan du gjøre ved å prøve å øke lærernes kompetanse på feltet, ved å gi dem artikler om begavede barns atferd og låne ut bøker til dem. Forslag til bøker; "En tankevekker", Alf Skjelstad, "Begavede barn, en veiledning for foreldre og pedagoger", Franz Mönks og Irene Ypenberg og "De intelligente børn", Ole Kyed. På denne måten kan skolen oppdage hvilke utfordringer begavede barn ofte står overfor, og forstå at dette ikke er bare noe som enkelte foreldre tror.

I tillegg kan du be om at skolen foretar ferdighetstester i f.eks matte, lesing og språkforståelse av ham. På denne måten får de avdekket hans faglige nivå, og kan forhåpentligvis lettere forstå at de må ta fatt i dette. Barna liker ofte å ta disse testene, da får de en voksen for seg selv og kanskje noen utfordrende oppgaver. Ofte ser en at det først er når skolen får forståelse og "eierforhold" til utfordringen at de blir motivert til å sette i gang med tiltak.

Forslag til tiltak kan være at han får spesialundervisning (med egen lærere) en-to timer for uken i et fag han behersker veldig godt, og som han vanligvis kjeder seg veldig i. Hvis han får speede av gårde i sitt tempo og på sitt nivå, kommer gjerne motivasjonen og lærelysten tilbake og kanskje smitter over på andre fag også. Det handler mest om å bli sett, forstått og respektert.
Andre forslag er å hospitere i et fag i en høyere klasse. Da kan han oppleve at skolen kan være både krevende og interessant, og kanskje oppleve at han blir undervist i noe han ikke kan fra før. Det å få jobbe med litt mer avanserte prosjekter som er spesielt lagt opp for han, kan også være noe han kanskje vil like. Uansett er det viktig, som du skriver, at han ikke blir satt til å undervise seg selv. Da føler han at han ikke blir tatt på alvor, og velger i tillegg ofte letteste utvei.

Foreldre har rett til å omdisponere inntil 25% av undervisningen for elevens beste, i samarbeid med skolen. Inviter gjerne til et møte med skolen der dere tar opp alt dette. Vil absolutt anbefale at flere ann kontaktlærer er til stede (ta gjerne med dem som sitter på pengesekken mht ressursfordeling og en spesped som kan forstå problematikken)

Når en går i gang med en utredningsprosess, er det etter min mening viktig å hele tiden balansere en evt mistanke om ADHD opp mot det å være utelukkende høyt begavet. Enda er det dessverre ganske få i hjelpeapparatet som kjenner til atferd og kjennetegn for disse barna, men har god kompetanse på diagnoser og syndromer. Derfor er det viktig at vi som foreldre tar regien og hele tiden stiller spørsmål som evt kan hindre en feildiagnose. Noen barn har forøvrig begge deler (dobbelteksepsjonelle/twice exceptual), uansett er det viktig at en får hjelp på de områder en trenger det.

Du må gjerne kontakte oss som er foreldrekontakt hvis du ønsker dialog med en av oss :)
Lykke til!

Linda72
Medlem
Posts: 5
Joined: Fri 29. Feb, 2008 4:27

Re: Hjelp!! Nå orker ikke skolen mer...

Post by Linda72 »

Hei!
Jeg kjenner så godt igjen din historie i vår gutt. Vi valgte å la PPT utrede ham for ADHD. Han scoret i grenseland og ble derfor videre utredet hos BUPP. De krevde at han skulle gjennom en wisc-test, og der fikk vi svaret på hvorfor han oppførte seg så annerledes. Han hadde ikke ADHD, men var rett og slett et HB-barn. Utredningen tok ikke lang tid, og utfallet har vært til det positive.
Lykke til; enten dere går med på en utredning eller ei!
Hilsen Linda

Malandra
Medlem
Posts: 72
Joined: Sun 30. Nov, 2008 10:19

Re: Hjelp!! Nå orker ikke skolen mer...

Post by Malandra »

...og et halvt år tok det fra både vi som foreldre og skolen sendte henvendelse til ppt, før vi fikk et møte.

Nå er vi spent på hva som kommer ut av det. Skal i møte på onsdag.

På foreldresamtalen i vår vektla kontaktlærer at det stort sett har gått fint det siste halve året. Men innimellom går gutten helt i vranglås og vil ikke gjøre noen ting. - Han har en utrolig varierende arbeidsinnsats og kontaktlærer klarer ikke å se noen sammenhenger/forklaringer på dette. Han sliter jo også fortsatt sosialt, ifølge læreren, noe vi ikke ser noe som helst tegn til når han er på fotballtrening/kamper med mange av de samme gutta som han leker med på skolen... Hun la også forsiktig fram resultatene på kartleggingsprøvene (2. trinn) hvor han hadde 115/117 poeng på norsken og 72/74 poeng på matematikken. (Dette var det eneste som fanget guttens interesse under samtalen - han kunne ikke få sett på de to feilene han hadde gjort på hver prøve fort nok! - og var totalt uinteressert i å se på det han hadde fått til. - Under samtalen ellers satt han vanvittig urolig på stolen og bare lurte på når vi kunne gå. Slik oppfører han seg aldri i andre sammenhenger enn når han får kjeft for noe eller blir snakket alvorlig til av en voksen...) - På trinnet hans hadde det visstnok vært et gjennomgående problem for elevene at de ikke hadde rukket å bli ferdig med oppgavene i kartlegginsprøven på den tiden som var satt av til hver oppgave (1-2 min), noe som ikke var tilfelle for min sønn. - Dette tolker jeg som at konsentrasjonsvansker av nevrologisk art høyst sannsynligvis er utelukket for hans vedkommende. - Men det blir jo spennende å se i hvilken grad ppt gidder å utrede han, og hva som kommer ut av det!

- Jeg er nå mest opptatt av at skolen skal vite hva som "feiler" han slik at de kan skaffe seg kompetanse på det området de trenger, så de klarer å legge opp en skolehverdag for gutten de neste årene som sikrer at han ikke mister all motivasjon for skolearbeid før han er så stor at det er litt mer faglig substans i det som foregår på skolen. - Jeg tror ikke han er av de mest ekstreme hb-barna - og han har et veldig bredt spekter av interesser. - Om han i det hele tatt er hb, så er han nok av de barna som har et generlt stort intellektuelt potensial (en av de typene som Ole Kyed beskriver i "En tankevekker" av Alf A. Skjelstad.) Jeg håper at jeg kan få noe svart på hvitt som viser skolen dette - for jeg føler veldig på at det er sosialt uakseptert å sitte og hevde at sitt eget barn er smartere enn andre og sliter vanvittig med akkurat dette. - Jeg håper de vil forstå at all repetisjonen - alle de uendelige gjentakelsene (prøve i diftonger og vokaler på hver eneste ukesjekk hele høsten bl.a...) ikke er nødvendig å lide seg igjennom for en gutt som tok poenget første gang det ble presentert for han. - Jeg tror dette er noe av årsaken til den varierende arbeidsinnsatsen hans - at han detter ut på de tingene han egentlig ikke hadde trengt å være med på. - Men kontaktlærer ser ikke denne sammenhengen. Jeg må få dem til å forstå at faglig utvikling og sosial utvikling kan ha en sammenheng - og at dersom de lar han få reelle faglige utfordringer så kan det hende at atferdsproblemene og de sosiale problemene som de sliter sånn med på skolen forsvinner av seg selv. - Det er nå min hypotese...

..Dette ble mest min egen gjennomgang av tanker før møtet vi skal i på onsdag, ser jeg..

Malandra
Medlem
Posts: 72
Joined: Sun 30. Nov, 2008 10:19

Re: Hjelp!! Nå orker ikke skolen mer...

Post by Malandra »

Ah.. ser at jeg glemte en sak:

Gjennomsnittet for 2.trinn på skolen til gutten min var i år på norskprøva 96 (av 117) poeng og på matematikken 60 (av 74) poeng. - Resultatene sier liksom ikke så mye uten den opplysningen... - Det er et temmelig høyt snitt tror jeg, men det forundrer meg overhodet ikke, siden norsk og matte har overskygget alle andre fag på timeplanen hele året... - og med alle de repetisjonene de har hatt og det fokuset på øving på prøvesituasjonen som de har hatt, ville det vært rart om snittet ikke ble høyt.

Post Reply