Intelligent+ eller?

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
eva
Posts: 3
Joined: Fri 30. Jan, 2009 10:33

Intelligent+ eller?

Post by eva »

Hei, jeg er ny her og håper virkelig å få tilbakemelding på problemstillingen min. Jeg er mor til en gutt i 2.kl, da jeg kom over informasjon om intelligente barn for et drøyt år siden falt mye på plass i forhold til barnet mitt. Svært mye stemmer i forhold til tegn og hvordan jeg opplever ham. Da han gikk i barnehagen fikk jeg også beskjed om at han var svært smart, uten at det hadde noe særlig fokus. Selv om både jeg og andre opplever at han er mer enn normalt oppvakt kunne han ikke lese før han begynte på skolen, han er i dag en av de flinke i klassen til å skrive, lese og regne, men klart innenfor normalen, problemet er alt det andre. Han har enorm hukommelse, ressonerer og har fantastiske almenn kunnskaper, når han er på besøk hos venner må de finne fram leksikon og nettet for å kunne gi svar, ja resten av lista er nærmest komplett desverre. Har andre erfaring med barn som er svært intelligente uten at dette kommer fram i lesing og skriving?
Selv lærte jeg å lese på egenhånd før skolestart, og vet jeg scorer høyt, det var vel det som gjorde at jeg fattet mistanke...
Håper noen vet noe om dette.

Heidi
Foreldrekontakt
Posts: 513
Joined: Mon 10. Sep, 2007 6:01
Location: sætre

Re: Intelligent+ eller?

Post by Heidi »

Vår sønn har heller ikke vært tidlig ute med lesing og skriving, men da han bestemte seg for å lære å lese, kom det i løpet av veldig kort tid. han leste flytende og skrev nesten feilfritt i løpet av et par uker. Mange ganger har jeg tenkt på om han virkelig er så smart, fordi han ikke interesserer seg for klassisk kunnskap. Men er det ting som interesserer han, lærer han det og husker det på en slik måte at vi andre er forbløffet. Vi er i den heldige situasjon at han er testet derfor vet vi nå, ikke bare tror og mistenker, at han er en uvanlig smart gutt :)
Heidi, mor til 2

floken
Posts: 129
Joined: Thu 04. Oct, 2007 4:13

Re: Intelligent+ eller?

Post by floken »

Hva går testen ut på?

Heidi
Foreldrekontakt
Posts: 513
Joined: Mon 10. Sep, 2007 6:01
Location: sætre

Re: Intelligent+ eller?

Post by Heidi »

For oss var dette en del av en utredning på BUP. Det er en wisc test, som blir utført av en psykolog e.l. Tar ca to timer. Man må enten henvises via lege eller andre med henvisningsrett, eller den kan tas privat. Da må man betale selv.
Heidi, mor til 2

floken
Posts: 129
Joined: Thu 04. Oct, 2007 4:13

Re: Intelligent+ eller?

Post by floken »

Hva testes med den testen?

User avatar
Simen Gaure
Medlem
Posts: 10
Joined: Fri 23. Jan, 2009 8:33

Re: Intelligent+ eller?

Post by Simen Gaure »

WISC - Wechsler Intelligence Scale for Children
tester intelligens. Eller evnenivå. Det gjøres ved en rekke "oppgaver" fordelt på en del evneområder. På hvert av disse evneområdene får man en score som angir hvor langt fra gjennomsnittet man er (dvs. hvor mange prosent av befolkningen som er over/under). Man kan også oppsummere scorene i en totalscore. Denne kalles iq.

Deltestene kan grupperes på forskjellige måter, men det er to hovedgrupper, verbale og non-verbale evner.
Du kan lese mer om WISC her: http://en.wikipedia.org/wiki/Wechsler_I ... r_Children
s

Thrane
Medlem
Posts: 105
Joined: Fri 16. May, 2008 8:03

Re: Intelligent+ eller?

Post by Thrane »

Hei

To av våre tre gutter skårer svært høyt på testene, en testet før skolealder og en etter (og den tredje har aldri blitt testet), men ingen av dem har kunne lese før de begynte på skolen. De har rett og slett ikke vært interessert. Dermed har ikke tegnene hos oss vært veldig tydelige bortsett at de begynte å snakke veldig tidlig. Man har mest erfaring med egne barn og tror de representerer normalen helt til omverden sier noe annet, og når avviket fra normalen er lett sære ting som ekstrem hukommelse om rare dyr kobler man det ikke umiddelbart med andre evner.

På skolen klarer de seg bra, passe høyt opp men ikke best, og det er lett å mistenke at de ligger der det er sosialt behagelig å ligge. Sosialt sett ses de nok som annerledes og det har vært vår største utfordring så langt, men de er kreative nok til å være spennende for de som kjenner dem. Dermed er de heldigvis ikke helt isolert sosialt.

Intelligens kan håndteres på mange måter, også av ungene. Grunnen til at den ene gutten vår ikke er testet er ganske enkelt at han fungerer så bra sosialt, men ut fra hans samspill med brødrene ser vi at han ikke står tilbake på noen måte. Han er bare mindre asynkron, dvs har mindre spenn mellom intellektuell og sosial modning, og forstår kanskje sin annerledeshet bedre enn de andre.

Et viktig poeng for oss har vært å få god kontakt med skolen, ikke nødvendigvis angående faglig utvikling men for å finne ut hvordan man skal få dem til å trives. Det kan imidlertid endres når de blir eldre.

eva
Posts: 3
Joined: Fri 30. Jan, 2009 10:33

Re: Intelligent+ eller?

Post by eva »

Takk for alle innspill :)
Det var godt å høre at det er fler enn meg som har barn som er slik. Jeg opplever det som en stor utfordring å snakke med andre om at en opplever at en har et barn som er smartere enn normalt. Enda verre blir det når linken er at en selv scorer høyt. Janteloven slår til med full kraft for du må ikke tro at barnet ditt er smartere enn andre barn. En fast gjenganger er at skolen sier han er urolig, og at han ikke følger med, men jeg vet jo at han følger med selv om det ikke ser slik ut. Jeg vet at barnehagen skulle videreformidle at de opplvede han som svært smart, men det er vanskelig å snakke med læreren om det, først og fremst fordi jeg opplever at hun har et helt annerledes perspektiv.
Jeg synes det er litt drastisk å teste han, men hva har gjort at dere andre har testet. Jeg ser jo hans annerledeshet, men prøver å ha fokus på de settingene han fungerer som alle andre.

PIA
Medlem
Posts: 214
Joined: Thu 13. Sep, 2007 6:38

Re: Intelligent+ eller?

Post by PIA »

Testing er kunn et verktøy du kan bruke videre i forhandlinger med "utdanningssektor". Vi alle vet jo at våre barn er anderledes, men det kan hjelpe hvis du få det bekreftet svart på hvit. Det er også både en lettelse og en byrde ;)

Thrane
Medlem
Posts: 105
Joined: Fri 16. May, 2008 8:03

Re: Intelligent+ eller?

Post by Thrane »

Klart det er litt morsomt å få testet dem, men som Pia sier er det vel vanligvis ikke så veldig nødvendig. De to av mine som ble testet ble det fordi hjelpeapparatet så det som nødvendig, hhv Bup og PPT, og for dem er det fremfor alt et verktøy for å forstå hva som plager barnet og hvordan de skal hjelpe det. Sånn sett skulle jeg gjerne ha sluppet hele problemstillingen og hatt smarte gutter som fungerer helt fint, slik 2. mannen min gjør.

Hvis barnet ditt er så urolig i klassen at det oppleves som et problem kan det hende PPT kan komme inn, og da er nok denne testen en del av det som skal til.

Ellers kjenner jeg meg igjen i det med å være urolig og følge med samtidig. Guttene mine er i stand til slike ting som å spille dataspill og høre på bok samtidig og på spørsmål vise at de har fått med seg alle detaljene i boken, eller å kikke ut av vinduet i timen og likevel sitere helt riktig det læreren sa. Noen barn er sånn at de kan gå på halv maskin med to oppgaver samtidig hvis ingen av dem krever hele hodet på en gang. Man lærer bare ikke å konsentrere seg på den måten 8-)

User avatar
ieva
Medlem
Posts: 623
Joined: Tue 09. Oct, 2007 8:29
Location: Holmestrand

Re: Intelligent+ eller?

Post by ieva »

Vi lever i et samfunn som snakker tall-språk, så det er viktig oversette ting til det språke, hvis man vil oppnå endringer.

Men det må jo også sies at testen er ikke "farlig" eller "skremmende" for barna. De fleste opplever den som morsom og underholdenede. Så - hvis det ser ut til å være nødvendig - er det ingen ting å grue seg til...

Mette
Medlem
Posts: 440
Joined: Mon 05. May, 2008 8:39

Re: Intelligent+ eller?

Post by Mette »

Enig i at testen i seg selv ikke er noe å frykte. Det man etter min mening bør passe på er å få en oversikt over hva som skal skje. Testen tas ofte som et ledd i en utredning. Pass på at familien har forventninger som er i samsvar med det som den som utreder kan tilby. Hvis det er en lengre utredning spør om de "dere tømmer sjela for" har planer om å skifte jobb før utredningen er ferdig. Hvis det viser seg at barnet faktisk er mer intelligent enn de fleste, men også har noen andre utfordringer som avdekkes under utredningen så bør man på forhånd ha en oppfatning av hvordan dette skal håndteres videre.

Thrane
Medlem
Posts: 105
Joined: Fri 16. May, 2008 8:03

Re: Intelligent+ eller?

Post by Thrane »

Enig med Mette. Utredningene og oppfølgingen tar tid og det er synd når man mister en som omsider har begynt å forstå problemene. Dessuten er det veldig forskjellig hvor mye saksbehandlerne vet om denne typen unger. Vi har hatt en saksbehandleren som skjønte at barnet ville slite "med en slik evneprofil", en som skjønte hva hun hadde funnet og var engasjert, og en som innrømmet at hun ikke visste noe om slike barn.

Men selve testene er morsomme både for barnet, for de voksne som får være med (førskolebarn) og når man får vite resultatene. 8-)

Post Reply