Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Erik Syring »

Global Education er helt paff over hvor få 1.-7.-trinn-elever i Norge det er som til nå har fått lagt inn et høyere matematikklærings-gir.

Av våre ca. 100 (11-årige) elever i Oslo-området, som alle er blant de beste <10% lokalt, synes det å være to - 2 - som fra før har arbeidet seg ihvertfall en semesterbok eller mer foran lokal standardprogresjon.

Dette til tross for at det som av den offentlig drevne norske skolen fremstilles som 7 års matematikkpensum (Multi/Grunntall/Abakus/Tusen Millioner) er mindre enn det alle elever i Øst-Europa og Øst-Asia arbeider seg gjennom på 4.5 år og mindre enn det som elever som er meget interessert kan arbeide seg gjennom på 2 år.

Vi er meget interessert i tilbakemeldinger fra gruppen spesifikt om evt. erfaringer med aksellerert matematikklæringsprogresjon (lærer/rektor-initiert? evt. lærers/rektors reaksjon når foreldre/elever på eget initiativ har lagt inn et høyere gir).

Vestlandsmamma
Posts: 1
Joined: Sun 11. Jan, 2009 8:27

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Vestlandsmamma »

Jeg har registrert meg som bruker på forumet her nylig. Vet ikke om jeg har et begavet barn, eller om han bare er oppvakt. Kjenner meg igjen i utrolig mye jeg har lest her inne, men er som sagt usikker på om vi har noe her å gjøre.

Ville uansett svare på dette med matematikklæring, for det er noe vi er opptatt av. Vår eldste går i 1. klasse og ligger i følge skolen veldig langt foran i dette faget. På lærerens initiativ har han fått en ekstrabok å jobbe i, i tillegg til vanlige oppgaver. For oss ser det ut til at denne er beregnet på 4. klasse, og den er for lett for han, men bedre enn ingenting. Så her opplever vi at skolen selv har tatt initiativ, uten av vi har mast om noe. Han trives veldig godt på skolen, så vi har ikke stresset noe foreløpig. På foreldremøte neste gang vil vi spørre mer om tilbudet som blir gitt, og hva de ser for seg videre. Vi vet ikke om dette med å ligge langt foran vil jevne seg mer ut (det er tross alt et utrolig enkelt pensum i 1. klasse) eller om han vil trenge videre utfordringer. Han elsker virkelig matte og tall, og koser seg veldig når han får noe å bryne seg på.

Er nysgjerrig på å høre hva som tibys andre undt omkring!

MaMarianne
Medlem
Posts: 112
Joined: Tue 11. Sep, 2007 5:43

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by MaMarianne »

Minstemann her hjemme ligger 4 - 5 årstrinn foran det "normale". Jeg tror mange, ikke bare de mest begavede, med fordel kunne aksellerert kraftig. Det er veldig, veldig mange gjentagelser i mattepensumet gjennom hele skoleløpet.

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Erik Syring »

"Minstemann her hjemme ligger 4 - 5 årstrinn foran det "normale"". Hei MaMarianne: Hvor gammel er minstemann? Presis hvordan har dette løpet artet seg?

User avatar
kameleon
Posts: 97
Joined: Fri 07. Dec, 2007 12:15
Location: Sandnes

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by kameleon »

Eldstemann går i 7. klasse. Han regnet + og - i dataspill fra han var to, og elsket logiske oppgaver og tall. Han fulgte klassens tempo i 1. og 2. klasse, i 3. nivådelte de og han var sammen med andre som likte matte. De gjorde ting i sitt felles tempo, noe som var en kraftig forbedring. Gutten vår ble det året ferdig med 3. og 4. klassebok. Dette opplegget varte kun det ene året.

Siden det har han byttet lærer 1-2 ganger pr. år, og alle må først vite hva han kan... Resultatet er at han i 4. klasse regnet ny 4.klassebok + 5. klassebok. I 5. regnet han ei ny 5. klassebok + 6, i 6. klasse bøker for 6. og 7. Nå i 7. har han fått gå videre til 8. klassebok. Men det er alt for seint. Han er møkk lei av å sitte i en krok og regne oppgaver i ei bok. Han får ingen undervisning i det hele tatt, får kun hjelp dersom ingen andre har handa oppe. Har han forstått et prinsipp må han likevel repetere utallige oppgaver av samme type.

Han hater matematikk og gjør det rett og slett dårlig på prøver i faget. Null motivasjon til å arbeide med det hjemme, boka ligger bare på skolen.

Minsten går i 5. og følger klassen. Han hadde alt rett på nasjonal prøve i høst og har i likhet med broren lett for matte. I 3. klasse hadde han noen få timer med ekstra lærer og hadde 5. klassebok. Han har altså ikke hatt progresjon i faget de siste to årene. Læreren har akseptert en ordning der han kan regne kapittelprøven først når de kommer til nytt kapittel. Dessverre virker det som om læreren har stor glede av å finne feil hos gutten, slik at dersom han gjør én feil regnes det for "ikke forstått" og han må regne hele kapittelen. Gutten har liten respekt for autoriteter og synes folk som tenker sånn er lite vits i å kaste bort tid på. For å slippe å bli utskjelt foran klassen gjør han det han må dersom jeg sitter ved siden av, men han fordrar det ikke.

Ganske stor grad av bortkastede ressurser, både for individet og for samfunnet.

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Erik Syring »

Hei kameleon:

Det du skriver reflekterer det at "matematikk"pensumet innen den norske offentlig drevne 1.-10.-skolen er >90% regning og <10% matematikk. Dette er den SUVERENT mest alvorlige mangelen ved "matematikk"-undervisningen i skolen idag (og ifølge oss ved unge elevers utdanning idag i det hele tatt); matematikken forsvant da realgymnaset, fra 1960-årene, ble utvannet og så nedlagt (kontrast: realgymnas-matematikkbøkene til Ralph Tambs Lyche, skrevet i 1940-årene).

At nye lærere og nye skoler ikke vet hvor de enkelte elevene står er jo også det vanlige.

Det at det ble lagt til rette for at "Eldstemann" kunne gå gjennom "to år" på ett år er i seg selv uvanlig - det er spesielt uvanlig/bra at han har fått 8. trinn-bøker på 7. trinn (eller er dette en 1.-10.-skole?).

Men ett år på "to år" med disse evindelige utregningene er ikke særlig raskt - 3-4 "år" pr. år er meget overkommelig. Så Eldstemann burde stå på med 8.-9.-10. trinn-bøkene slik at han snart får tatt grunnskoleavsluttende eksamen på privatistbasis (som Solhjell takket være mye lobbyvirksomhet ga grønnt lys for).

Hvis du tror at Eldstemann raskt kan bli stimulert til å bli interessert i FAKTISK matematikk så vil vi gjerne ha ham med hos oss (det er fint om han kan gjøre Benjamin-2008-oppgavene http://www.matematikksenteret.no/content.ap?thisId=311 og dere sende oss hans poengsum).


Minsten:
- Vi håper at hele klassen Minsten går i blir meldt på til årets Kengurukonkurranse.
- "...slik at dersom han gjør én feil regnes det for "ikke forstått" og han må regne hele kapittelet." Dette er helt uakseptabelt og et eksempel på den type praksis (oppførsel!) som vi bekjemper politisk.
- I forhold til det lokale opplegget bør Minsten følge anbefalingene for Eldstemann. Og: Vi kommer fremover til å arbeide for å få innført en 7. trinns-eksamen/prøve som yngre elever kan bruke til å bli "sjekket ut" av 1.-7-skolen i enkeltfag.

Dine sønners erfaring er systemisk viktig og vi vil gjerne hjelpe til og følge opp.

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Erik Syring »

Tilleggsbemerkning også lagt til andre "tråder": Elever som går på skole har pr. idag, ifølge Opplæringslovens kapitler 2-3, og 1-3 kombinert med 5 [GALT - SE UNDER - §1-3 TOLKES IKKE I SAMMENHENG MED §5], ingen rett til å få undervisning ifølge høyere trinn enn det biologisk alder tilsier [GALT - SE UNDER]. Rett til tilpasset undervisning "oppover" er begrenset, ifølge autoritative kommentarer til loven, til at "det kan reises spørsmål om 1-3 [GALT - GJALDT TIDLIGERE 1-2 FEMTE LEDD] innebærer rettigheter for [flinke] elever, slik at skolen ikke kan gå under et minstemål av tilpasning uten at dette bryter med individuelle rettigheter". Dette minstemålet vil klart dekket, ifølge hvordan flere punkter i Opplæringsloven er formulert, ved at det gis litt forskjellige oppgaver innen et trinns pensum (hvilket jo er helt utilstrekkelig for elever som faglig ligger ett eller flere trinn over). Situasjonen er blitt bekreftet av Minister Solhjell , Kunnskapsdepartement og Utdanningsdirektorat så sent som for noen uker siden (Solhjell har de siste ukene kraftig "innsnevret" løfter han ga i januar som ga håp om at paragrafer ville bli forandret). Men Global Education jobber nå beinhardt for å få utvidet 1-3 til å gjelde støtte til å nå mål utover de til trinnet som en elevs alder tilsier og til å nå mål utover de for 10. trinn [GALT - TRENGS IKKE - DET SOM TRENGS ER Å UTVIDE 2-3 SLIK AT GRUNNSKOLENE FÅR ANSVAR FOR UNDERVISNINGS-TILGANG OGSÅ FOR PENSUM FOR VIDEREGÅENDE SKOLE].

OPPDATERING I MAI: IKKE RIKTIG!!! EN SAMLET UTDANNINGSKOMITE HAR BEKREFTET AT NYE §1-3 (SOM KOM SISTE HALVÅR I 2008) ER MYE STERKERE ENN GAMLE §1-2 FEMTE LEDD (SOM BLE TOLKET I SAMMENHENG MED §5 OM SPESIALUNDERVISNING). I PRAKSIS VIL DETTE SI AT ELEVER SOM HAR DEKKET PENSUM FOR TRINN X I ET FAG HAR LOVMESSIG KRAV PÅ Å FÅ UNDERVISNING I DET FAGET SAMMEN MED TRINN X+1-ELEVER.
Last edited by Erik Syring on Thu 28. May, 2009 12:43, edited 1 time in total.

caspar
Medlem
Posts: 13
Joined: Mon 09. Jun, 2008 10:24

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by caspar »

Hei!
Vår gutt ,som går i fjerde klasse, har fra i år fått lov til å regne seg videre i sitt eget tempo. Nå er han godt i gang med boka for 6 klasse. Så det går unna bare de får mulighet!

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Erik Syring »

caspar: Det vil formodentlig ikke ta mer enn 6 uker før din sønn har "fylt ut" bøkene for ut 7. trinn (Abakus er nok minst dårlig av de norske bøkene; Grunntall er "drepen"). Send, når han har gjort det, gjerne en melding og fortell om hvordan skolen håndterer overgang til 8. trinns bøker. Og (viktig!!) får han tatt Kartleggingsprøver (M4, M5, M6, M7) underveis? Hilsen Erik

caspar
Medlem
Posts: 13
Joined: Mon 09. Jun, 2008 10:24

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by caspar »

Hei Erik!
Takk for svar!
Han får ta kartleggingsprøver underveis, ja.
Ang. hvor fort han jobber, syns jeg det går litt opp og ned. Noen ganger har han fått gjort mye, andre ganger tar ting mer tid.

Vil samtidig gi all ære til lærer og ppt. De har vist stor vilje til å finne akseptable løsninger, og han er nå fritatt fra læreplanene for fjerde klasse i alle fag.

De har imidlertid ingen erfaring med hvordan undervisningen skal legges opp når han er ferdig med sjuende trinns pensum. Så her mottas all erfaring og hjelp med takk!

Mvh Lene

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Erik Syring »

Kartleggingsprøvene: lokal skole bør få fatt i M8 og M9.
Hilsen Erik

User avatar
Simen Gaure
Medlem
Posts: 10
Joined: Fri 23. Jan, 2009 8:33

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Simen Gaure »

Erik Syring wrote: Vi er meget interessert i tilbakemeldinger fra gruppen spesifikt om evt. erfaringer med aksellerert matematikklæringsprogresjon (lærer/rektor-initiert? evt. lærers/rektors reaksjon når foreldre/elever på eget initiativ har lagt inn et høyere gir).
Beklager litt sent svar på dette. Vi har en 1. klassing (Sigurd) som kjører sin helt private progresjon ved å lese storebrors bøker for 7. klasse og å spørre meg (som har doktorgrad i matematikk) hvis det skulle dukke opp noe uventet. Skolen tilbyr lite undervisning på hans nivå, de har vært forståelsesfulle og lar ham regne oppgaver på matematikk.org på et hvilket som helst nivå, og blander seg lite opp i læringen, det gis lite undervisning/læringsstøtte utover oppgaveregning såvidt jeg har forstått. Det gjør vi hjemme. Storebroren la også opp til en noe raskere progresjon på de første trinnene, men det var læreren svært negativ til og fikk ham fra det, såvidt jeg har forstått i forståelse med rektor, men helt uten min forståelse. Læreren(e) til Sigurd er som en drøm i forhold.

Det som er sterkt beklagelig er at samtlige (såvidt jeg har sett) læreverk i matematikk for barneskolen er makkverk (i særdeleshet Abakus, som brukes her). I den forstand at de i all hovedsak inneholder oppgaver, og slett ingen forklaringer eller gjennomarbeidete eksempler. Oppgavene i en del av bøkene er gode, men bøkene er ikke egnet til å lære matematiske begreper eller fremgangsmåter fra. F.eks. finnes det mange oppgaver i prosentregning, men ingen forklaring på hva prosent er for noe, eller hva man gjør. Det forutsettes vel kjent, jeg vet ikke helt. For noen år siden ble det til og med brukt som reklame fra et forlag at matematikkverket deres inneholdt minst mulig tekst. Jeg har ikke begitt meg inn på å forstå hva som har blitt tenkt da, om noe. Jeg har isteden kjøpt inn en 8. klassebok som er svært mye bedre (Mega tror jeg den heter) i den forstand at ting forklares både teoretisk og ved gjennomarbeidete eksempler og oppgaver. Det er jo ikke så veldig mye mer avansert pensum.

Dagens sitat fra denne vesle fyren: "Joda pappa, det er ligninger i 4.klasseboken, men de har tatt bort x'en så det står bare en tom plass isteden. Men det er ligninger allikevel"
s

Mette
Medlem
Posts: 440
Joined: Mon 05. May, 2008 8:39

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Mette »

Jeg er veldig enig i siste innlegg. Jeg må innrømme at jeg har glemt en del matematiske begreper og fremgangsmåter. Når jeg prøver å sette meg inn i hva ungene driver med så finner jeg det ikke ut ved å lese matematikkbøkene. Jeg skal snarest sjekke ut Mega. Tar gjerne i mot flere tips som går på akkurat dette.

User avatar
kameleon
Posts: 97
Joined: Fri 07. Dec, 2007 12:15
Location: Sandnes

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by kameleon »

Simen Gaure wrote:For noen år siden ble det til og med brukt som reklame fra et forlag at matematikkverket deres inneholdt minst mulig tekst. Jeg har ikke begitt meg inn på å forstå hva som har blitt tenkt da, om noe.
Det vet jeg. Noen undersøkelser viste at elever med norsk som 2. språk hadde lavere snitt i matte enn elever med norsk som morsmål. Derfor ble det veldig "pedagogisk" å ikke ha tekst i L-97-bøkene. Problemeliminasjon på beste pedagogiske vis. :roll:
To gutter, 11 og 13 år

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Erik Syring »

http://www.lykkeligebarn.no/phpBB3/view ... ?f=3&t=517

Arbeid for en Opplæringslov som gir elever rett til undervisning i pensum for høyere trinn enn de elevene "tilhører" generelt... dagens Lov gir elevene overhodet ingen slik rett.

OPPDATERING: IKKE RIKTIG!!! EN SAMLET UTDANNINGSKOMITE HAR BEKREFTET AT NYE §1-3 (SOM KOM SISTE HALVÅR I 2008) ER MYE STERKERE ENN GAMLE §1-2 FEMTE LEDD. I PRAKSIS VIL DETTE SI AT ELEVER SOM HAR DEKKET PENSUM FOR TRINN X I ET FAG HAR LOVMESSIG KRAV PÅ Å FÅ UNDERVISNING I DET FAGET SAMMEN MED TRINN X+1-ELEVER.
Last edited by Erik Syring on Thu 28. May, 2009 12:38, edited 1 time in total.

Kia
Posts: 25
Joined: Mon 09. Mar, 2009 10:29

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Kia »

TTT..
Vår 1. klassing har endelig fått lov å begynne med gangetabellen. :)

SÅ det går an! Men det er nok kun fordi han er utredet og har egen IOP..

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Erik Syring »

Vestlandsmamma: Så hvis bok for 4. trinn er for lett for eldstemann så skal han ifølge §1-3 fra høsten delta i 6. trinns matematikktimer (etter å ha tatt Kartleggingsprøve M5 og typisk oppnådd en score innen stanine 8 eller bedre). Hilsen Erik

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Erik Syring »

Kia: Igjen pr. §1-3: fra høsten skal da deres på 1. trinn følge matematikkundervisningen for 4. (antar jeg) trinn, etter å ha avlagt M3.

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Matematikklæring - aksellerert progresjon ikke-eksisterende

Post by Erik Syring »

Generelt gjelder det jo å legge et landsdekkende press på skolene når det gjelder å "strømlinjere" timeplanene - at timer i samme fag (på forskjellige trinn) legges til samme tid slik at elever kan få _faktisk undervisning_ på høyere trinn enn det de "hører til" generelt.

Post Reply