Oppgående barn ??

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
Pianisten
Medlem
Posts: 16
Joined: Thu 12. Feb, 2009 9:24

Oppgående barn ??

Post by Pianisten »

Jeg er helt ny her på forumet. Har lest litt i div innlegg.

Jeg reagerer litt på at det er brukt benevnelsen "oppegående" barn om barn som er høyt begavet i dette foraet. Jeg går ut ifra at barn som er normalt utviklet er like "oppegående" som våre. Mulig jeg misforstår dere i betydningen av ordet, men jeg syns ordet er nedlatende overfor de ungene som er "etter rute" og i høyeste grad oppgående .

User avatar
Simen Gaure
Medlem
Posts: 10
Joined: Fri 23. Jan, 2009 8:33

Re: Oppgående barn ??

Post by Simen Gaure »

Det er nok fordi uttrykket "høyt begavet" er belastet. De fleste har jo møtt holdninger om at slikt snakker man ikke om, høyt begavede barn er bare et uttrykk for foreldrenes ønsker, eller noe annet pseudopsykologiske greier. Den merkeligste kommentaren jeg har fått, da jeg besværet meg over dårlig tilpasset undervisning til sånne små turboer, var "er du stolt av at han er høyt begavet?". Jeg ventet på spørsmålet "er du stolt av at han er 118cm høy?"

Men ellers er jeg enig, det er uheldig å bruke betegnelsen "oppegående barn". Noe viktig man kan gjøre er å forholde seg til gode evner på en dagligdags måte, uten å prøve å skjule det.
s

tove
Foreldrekontakt
Posts: 224
Joined: Thu 13. Sep, 2007 11:51

Re: Oppgående barn ??

Post by tove »

Simen Gaure wrote:Men ellers er jeg enig, det er uheldig å bruke betegnelsen "oppegående barn". Noe viktig man kan gjøre er å forholde seg til gode evner på en dagligdags måte, uten å prøve å skjule det.
Her er Simen Gaure (og Pianisten) inne på noe veldig viktig, synes jeg. Vi foreldre er gjerne blitt eksperter på å sjonglere ordbruken vår om angående barna i forhold det vi føler er forventninger fra omgivelsene. Som Simen skriver har de fleste gjort seg negative erfaringer med å bli stilt for hogg hvis en tar temaet opp, i tillegg til at de fleste av oss også har kulturelt baserte fordommer i ryggmargen. På den måten kan en si at vi foreldre er med på å videreføre stigmaet på vegne av våre barn, selv om dette gjøres for å beskytte dem. Vi er det første, store foreldrenettverket til høyt begavede barn, og må bare innse at ting tar tid og at det kan være hensiktsmessig å gå varsomt frem hvis vi vil komme i dialog og møte aksept. Samtidig kan vi jobbe for en avmystifisering, nettopp ved å drive med opplysningsvirksomhet ut til samfunnet.

Pianisten
Medlem
Posts: 16
Joined: Thu 12. Feb, 2009 9:24

Re: Oppgående barn ??

Post by Pianisten »

tove wrote:Her er Simen Gaure (og Pianisten) inne på noe veldig viktig, synes jeg. Vi foreldre er gjerne blitt eksperter på å sjonglere ordbruken vår om angående barna i forhold det vi føler er forventninger fra omgivelsene. Som Simen skriver har de fleste gjort seg negative erfaringer med å bli stilt for hogg hvis en tar temaet opp, i tillegg til at de fleste av oss også har kulturelt baserte fordommer i ryggmargen. På den måten kan en si at vi foreldre er med på å videreføre stigmaet på vegne av våre barn, selv om dette gjøres for å beskytte dem. Vi er det første, store foreldrenettverket til høyt begavede barn, og må bare innse at ting tar tid og at det kan være hensiktsmessig å gå varsomt frem hvis vi vil komme i dialog og møte aksept. Samtidig kan vi jobbe for en avmystifisering, nettopp ved å drive med opplysningsvirksomhet ut til samfunnet.
Derfor blir det ekstra viktig for oss å ikke nøre ild under slike fordommer selv ved å omtale våre unger som oppegående, for hva er det egentlig vi da sier om de andre..........

Opptina
Posts: 27
Joined: Thu 12. Feb, 2009 7:00

Re: Oppgående barn ??

Post by Opptina »

Oppegående vs. trenger ekstra undervidning og henger litt etter..?

Dette er kanskje temaer som bør få mer fokus.
Er det vi foreldre, som har "oppegående" barn, som har startet å bruke slike benevnelser?

Jeg tenker at dette ligger som en felles forståelse for folk flest. At dette er en benevnelse som er tynget av jantelovens lange "armer" er mer hva vi bør jobbe med.
Eller bør vi kanskje og jobbe med en forståelse for hvor mange som faktisk går under "oppegående" i samfunnet generelt. Når vi setter tall og ord på slikt og prater mye om det, blir det kanskje ikke så "farlig" og fjernt for de fleste.
Av og til tenker jeg at denne fremmedfrykten som lever i mange, i forhold til ulike faktorer, også kan være årsaken til at janteloven tynger "oppegående".

Om folk flest forstår hvor mange av hvert eneste årskull som i snitt er blant de 5% smarteste i forhold til evner, og i det IQ-skalaen, vil det kanskje "avmystifisere" en del.
Kan man her dra litt sammenstilling med frykten for nye rutiner på arbeidsplasser, nye landsmenn, nytt styresett, ny lærer, ny adresse... Uvitenhet/manglende kjennskap til hva det nye vil bringe med seg for seg selv og ens egen situasjon..ligger som et lite "spøkelse" i de aller fleste i en eller annen grad.

Bør ikke vi stå oppreist og prate om dette på et generelt nivå, delta i debatter/samtaler, få satt ord på forholdene, gjøre slikt kjent ?

Vi vet sånn passelig hvor vi blir plassert i dagens samfunn, vi som er selv oppegående eller har barn med denne "belastningen (?)". Men er ikke vi litt delaktige i den frykten for hva fremtiden/det ukjente vil bringe med seg, dersom vi ikke bruker benevnelser som er av felles (dersom de er det?) forståelser.

Dette ble litt rotete, men kanskje er det noen som kan tenke like rotete med meg. ;) .? Og sikkert enda fler som kan strukturere og delta :)

Opptina

Pianisten
Medlem
Posts: 16
Joined: Thu 12. Feb, 2009 9:24

Re: Oppgående barn ??

Post by Pianisten »

Hvorfor ikke kalle en spade for en spade og omtale våre unger som begavede eller høyt begavede. Jeg mener fortsatt å kalle begavede unger for oppegående er "nedlatende" overfor helt normale unger. De aller fleste unger er da vel oppgående , men det er langt de fleste som er høyt begavet.

Skal man få riktig fokus på dette, så må vi bruke de riktige ordene på dette og ikke lage erstatninger som vi i tilleg kan stå ifare med å støte noen med.

Opptina
Posts: 27
Joined: Thu 12. Feb, 2009 7:00

Re: Oppgående barn ??

Post by Opptina »

:D Godt poeng "pianisten"!

Kalle en spade for spade er bra. Hvilken spade du liker, er ikke nødvendigvis den samme som jeg eller noen andre. Men helt enig i at vi må kunne benevne våre barns sum av evner som høyt begavet.

Håper for manges skyld at det går an å få en konstruktiv og fin debatt om ulike benevnelser. Og jeg håper at kunnskapen om blant annet høy begavelse blir mye bedre blant de aller fleste. Det bør etter min menig, være en allmenn oppfattelse av at man ikke nødvendigvis skryter og er bare selvsentrert når man omtaler sin arving som høyt begavet, eller noe annet om man ønsker det. Det er med dette ikke sagt at man ikke skal skryte av sine håpefulle og det vi som foresatte har klart å gjennomføre for dem. Jeg tror noen skjønner hva jeg mener, uten videre utbrodering her..Alltids noe eller noen man glemmer..

Så jeg ønsker at dette kan debatteres av mange.

Opptina

floken
Posts: 129
Joined: Thu 04. Oct, 2007 4:13

Re: Oppgående barn ??

Post by floken »

Interessant debatt...

Selv sliter jeg med å omtale mitt barn som *høyt begavet*... Det ligger jo også alltid en usikkerhet der, om barnet virkelig er det! Barnet har jo aldri vært testet, og hvor subjektive er vi som foreldre i vår egen oppfatning. Kanskje tør man ikke omtale sitt eget barn som noe mer enn 'oppegående' i redsel for å overvurdere eget barn?

For dere som har testet barna deres, er jo dette litt enklere... dere vet jo med sikkerhet at dere har et høyt begavet barn, og kan således kalle en spade for en spade.

Og, janteloven har selvsagt mye å si her...

En annen ting er hvilke forventninger som vil bli stilt til barnet så snart barnet er definert som høyt begavet overfor omverdenen... Kanskje begynner omverdenen å stille urealistiske forventninger... Det er ihvertfall noe jeg selv er redd for... Også det at barnet da fort får rettet et søkelys mot seg, som kan være uheldig...

Pianisten
Medlem
Posts: 16
Joined: Thu 12. Feb, 2009 9:24

Re: Oppgående barn ??

Post by Pianisten »

floken wrote:Interessant debatt...

Selv sliter jeg med å omtale mitt barn som *høyt begavet*... Det ligger jo også alltid en usikkerhet der, om barnet virkelig er det! Barnet har jo aldri vært testet, og hvor subjektive er vi som foreldre i vår egen oppfatning. Kanskje tør man ikke omtale sitt eget barn som noe mer enn 'oppegående' i redsel for å overvurdere eget barn?

For dere som har testet barna deres, er jo dette litt enklere... dere vet jo med sikkerhet at dere har et høyt begavet barn, og kan således kalle en spade for en spade.

Og, janteloven har selvsagt mye å si her...

En annen ting er hvilke forventninger som vil bli stilt til barnet så snart barnet er definert som høyt begavet overfor omverdenen... Kanskje begynner omverdenen å stille urealistiske forventninger... Det er ihvertfall noe jeg selv er redd for... Også det at barnet da fort får rettet et søkelys mot seg, som kan være uheldig...
Forstår at det kan være vanskelig å vite.. men hva er begavelse...... Min datter har nesten bare 6' ere på skolen , hun er høyt begavet på piano, men hun er ikke på høyden sosialt i klassen. Hun lever i sin klassiske verden som for andre kan oppkleves som at hun er "fjern" i den ordinære sosiale sammenhengen. Men med musikere på hennes eget nivå er hun absolutt på høyden og mer til sosialt. Er hun da begavet eller ikke....

Mette
Medlem
Posts: 440
Joined: Mon 05. May, 2008 8:39

Re: Oppgående barn ??

Post by Mette »

Hei Pianisten!
Jeg oppfatter din datter som høyt begavet! Å fungere sosialt med jevnaldrende med andre interesser er ikke alltid så enkelt for begavede barn. Barna er rett og slett for forskjellige.
Dine innlegg hvor du snakker om det å få musikkundervisning på riktig nivå har dessuten åpnet øynene mine. Jeg har trodd at hvis det var musikk som var den store interessen så var mulighetene mange. Nå ser jeg at det ikke er slik. Jeg håper din datter finner gode lærere og noen å dele interessen med!
Hilsen Mette

Post Reply