Noen som har vurdert å undervise barnet selv?

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
floken
Posts: 129
Joined: Thu 04. Oct, 2007 4:13

Noen som har vurdert å undervise barnet selv?

Post by floken »

Noen som har vurdert eller faktisk undervist egne barn - altså hjemmeundervisning? Hva er deres erfaringer? Hva med den sosiale biten? osv.

Er veldig usikker på i hvilken grad barnet vil bli ivaretatt i skolen - herunder inngår spørsmålet om barnet skal begynne i 1 eller rett inn i 2 klasse... Mange bekymringer og leser stadig om skrekk-eksepler der barna mister motivasjonen og iveren... Underviser man barnet selv, vil man jo kunne tilrettelegge 100%...

Forøvrig direkte urettferdig at oppegående barn ikke skal kunne ha rett til ekstraressurser og spesialundervisning, slik svakere elever har... Greit nok med nivåinndelinger i klassen osv. , men hva om barnet likevel bare hever seg langt over? Jeg antar det fort bare blir til at barnet får 'vanskeligere' oppgaver å jobbe med, uten tilrettelagt UNDERVISNING. Altså time på time i løpet av uken med undervisning på et lavere (kjedelig) nivå, og bare tilpassning i forhold til vanskelighetsgraden på oppgavene... Det er jo ikke NOK!!!!

Heidi
Foreldrekontakt
Posts: 513
Joined: Mon 10. Sep, 2007 6:01
Location: sætre

Re: Noen som har vurdert å undervise barnet selv?

Post by Heidi »

Ta kontakt med mamarianne her på forumet. Hun har mye kompetanse på hjemmeskole.
Heidi, mor til 2

MaM
Posts: 47
Joined: Thu 12. Feb, 2009 12:29
Location: bergen

Re: Noen som har vurdert å undervise barnet selv?

Post by MaM »

haha.. det hadde ikke gått her nei.. :lol:

MaMarianne
Medlem
Posts: 112
Joined: Tue 11. Sep, 2007 5:43

Re: Noen som har vurdert å undervise barnet selv?

Post by MaMarianne »

For oss var det den eneste mulige løsningen, siden norsk skole ikke verken tillater eller har ressurser/kompetanse mht. ekstremt aksellerert og utvidet pensum.

Mette
Medlem
Posts: 440
Joined: Mon 05. May, 2008 8:39

Re: Noen som har vurdert å undervise barnet selv?

Post by Mette »

Mamarianne, du må ha en evne og vilje til å ha struktur på ting som går langt utover det vanlige! Kan du fortelle litt om hvordan dere begynte med dette? Har du/dere lærerbakgrunn? Får dere skolebøker, planer m.m. fra skoleetaten?

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Noen som har vurdert å undervise barnet selv?

Post by Erik Syring »

Elever som går på skole har pr. idag, ifølge Opplæringslovens kapitler 2-3, og 1-3 kombinert med 5, ingen rett til å få undervisning ifølge høyere trinn enn det biologisk alder tilsier. Rett til tilpasset undervisning "oppover" er begrenset, ifølge autoritative kommentarer til loven, til at "det kan reises spørsmål om 1-3 innebærer rettigheter for [flinke] elever, slik at skolen ikke kan gå under et minstemål av tilpasning uten at dette bryter med individuelle rettigheter". Dette minstemålet vil klart dekket, ifølge hvordan flere punkter i Opplæringsloven er formulert, ved at det gis litt forskjellige oppgaver innen et trinns pensum (hvilket jo er helt utilstrekkelig for elever som faglig ligger ett eller flere trinn over). Situasjonen er blitt bekreftet av Minister Solhjell , Kunnskapsdepartement og Utdanningsdirektorat så sent som for noen uker siden. Men Global Education jobber nå beinhardt for å få utvidet 1-3 til å gjelde støtte til å nå mål utover de til trinnet som en elevs alder tilsier og til å nå mål utover de for 10. trinn.

OPPDATERING: GALT - §1-3 SES PÅ, AV EN SAMLET UTDANNINGSKOMITE, SOM UAVHENGIG AV §5. §1-3 GIR RETT TIL FULL UNDERVISNING PÅ HØYERE TRINN - MEN BARE UT 10. TRINNS PENSUM. FOR Å FÅ RETT TIL VIDEREGÅENDE PENSUM-UNDERVISNING FØR TIDEN MÅ §2-3 ("GRUNNSKOLENS INNHALD") UTVIDES - OG TIL DET MÅ DET ET REGJERINGSSKIFTE TIL.
Last edited by Erik Syring on Sun 14. Jun, 2009 4:16, edited 3 times in total.

floken
Posts: 129
Joined: Thu 04. Oct, 2007 4:13

Re: Noen som har vurdert å undervise barnet selv?

Post by floken »

Mener å ha hørt at ethvert trinn skal kunne tilby undervisning flere hakk både opp og ned - men det stemmer kanskje ikke helt...

Post Reply