Intervju i Utdanning sent i neste uke (NR. 13 - 2009/06/19)

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Kia
Posts: 25
Joined: Mon 09. Mar, 2009 10:29

Re: Intervju i Utdanning sent i neste uke (NR. 13 - 2009/06/19)

Post by Kia »

Erik Syring wrote:Takk for klipp og lim! ;-)
Den største sier: Advarer sterkt mot global nettskole (Med underoverskrifter: Oppfølging uteble...
Annen mediedekning i sommer vil få dette til å høres merkelig ut. Og som jeg skrev til dem og her så ville dekning i august ha mye mer for seg akademisk...
Den andre sier: Støtter ikke Erik Syring, intervju av en dame ved matematikksenteret
Bra - til en system/fag-debatt med Matematikksenteret er vi alltid klare! Var det sjef Ingvill (hun skifter etternavn med et par-tre års mellomrom) som uttalte seg, eller var det Svorkmo (evt. en annen)?
Den tredje overskriften er fra ditt intervju: -Driver slik undervisning hver dag
Ok... men altså uten at jeg ble tilsendt noe til gjennomsyn...

Det er fundamentale forandringer på gang i sektoren... man må regne med turbulens (Global Education takler den på strak arm, for vi er faglig i aller øverste divisjon).
Ja det var en Ingvill som var fra matematikksenteret.

Det er vinklet som et personangrep på deg som lite troverdig person..
Håper du får fatt i et eksemplar.. Greit å vite hva som er skrevet om seg selv

Ingenting om paragrafer. Dette handler kun om deg (og Global Education)

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Intervju i Utdanning sent i neste uke (NR. 13 - 2009/06/19)

Post by Erik Syring »

Ja det var en Ingvill som var fra matematikksenteret.
Ingvill Merete (eks Holden - Helge Holden, professor NTNU, "smarteste elev på Eikeli vgs etter krigen", en av Norges fremste matematikere) Stedøy-Johansen er antagelig ikke bekvem med at det nå er to matematikksentre i Norge. Og så liker ikke Matematikksenteret at Global Education har brukt Kengurukonkurranse-resultatlister (på web) til å ta kontakt med landets fremste 6.-7. trinn-matematikkelever. Vi kontaktet Matematikksenteret før fjorårets Kenguru-runde med tanke på et organisert samarbeid innen hvilket de som gjorde det best automatisk ville få gratis undervisning gjennom oss (idag får de et diplom pluss kanskje et sjakksett, og så ingen oppfølging), men sjef Ingvill svarte at de syntes at da ville elevene ha for mye press på seg til å gjøre det bra. De ba oss så ikke ta kontakt med toppscorerne overhodet, noe vi ikke gikk med på - vårt perspektiv er at det er mye viktigere at disse elevene får den undervisningen de trenger enn det er å ikke tråkke noen på tærne. Vårt mål er å forbedre matematikkutdanningssystemet fundamentalt (hvilket er mulig, i løpet av et rimelig antall år, kun med utenlandsk hjelp).

Jeg sendte forøvrig Utdanning åtte sider med svar på deres spørsmål, så det blir "interessant" å se hva Utdanningen plukket ut...

Erik

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Intervju i Utdanning sent i neste uke (NR. 13 - 2009/06/19)

Post by Erik Syring »

Akkurat mottatt, etter purring... lite i forhold til åtte sider, men greit nok...
2009/6/18 Ingunn B. Christiansen <ingunn@blauenfeldt.no>

"-Akkurat nå begynner noen få hundre elever ved ca halvparten så mange skoler (altså to elever pr skole) å følge vår sommerundervisning i matematikk, som leder frem til at de tar lokale årsprøver i midten av august."

"-I det elektroniske klasserom"
På sikt regner Syring med at ca 5000 elever for hvert av trinnene 6.-13. vil følge slik undervisning.

"- Global Education staretr nå et stort initiativ der vi underviser mange tusen slutten- av- 6- trinns- elever gratis ut sommeren 2010."

"-De må mene at internasjonal undervisning ikke lar seg gjennomføre? Det er en snodig påstand, siden vi driver slik undervisning hver dag. Og slik undervinsing er altså, ifølge vår analyse den eneste måten å få til en kraftig nivåheving gjennom hele systemet på mindre enn 20 år på. De får følge pressen gjennom sommeren."

"- Global Educations mandat har ligget fast i flere år , og skolen vil stå på til nivåhevingen/sektorstruktureringen er gjennomført."

Ifølge Syring eies Global Education av av alle lærerne samt de lands- og delstatsansvarlige.

"- Våre lærere er våre helter."
Eierskap (hun lurte svært på det): Jeg burde nevnt at vi tildeler aksjer til alle lærerne selv om mange av dem ennå ikke har erfaring med aksjer og derfor ikke kjenner instrumentets rolle.

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Intervju i Utdanning/Drammen

Post by Erik Syring »

Beskrivelsen av forløpet i Drammen er spesielt underlig... det som skjedde der var at vi var klare til å begynne å undervise en eller to grupper 8. trinns-elever (i eldste laget/eldre enn 6. trinn-begynnernivået vi fra nå av alltid vil bruke)... så kjørte vi en diagnostisk en-times-test på alle 8. trinns-elevene på den aktuelle skolen (ca. 110 elever)... resultatene var meget dårlige - de viste at ca. 88 av elevene !! lå et par år etter Kunnskapsløftets skjema (prestasjonene lå grovt sett ett år etter de i Bærum)... vi beskrev skriftlig, for rektor og lærere, resultatene i detalj, og understreket at vi mente at det for trinnet som helhet ikke var faglig forsvarlig å fortsette med 8. trinns pensum (nedre 85% burde desidert gå gjennom 6.-7. trinns pensum på nytt (og ungdomsskolen burde ha mye tettere kontakt med 1.-7.-skolene og dytte 6.-7. trinn-pensum-ansvaret ned dit det hører hjemme - jfr. Unge Høyres forslag (vedtatt på Høyres landsmøte) om en 7. trinns-test som elever må bestå for å gå videre), topp 15% kunne fortsette med oss/vi ser jo det samme på VG1 - å bare fortsette med VG1-pensumet, som vgs'ene typisk gjør, er ikke forsvarlig når elevene har store huller fra ~8. trinn)... denne beskrivelsen/anbefalingen falt, er vår oppfatning av det som så skjedde, rektor så tungt for brystet at hun deretter ikke ville ha noe med oss å gjøre.

Men vi er og vil alltid være, uansett hva rektorene gjør, på jakt etter glupe 11-12-åringer i Drammen!

User avatar
kameleon
Posts: 97
Joined: Fri 07. Dec, 2007 12:15
Location: Sandnes

Re: Intervju i Utdanning sent i neste uke (NR. 13 - 2009/06/19)

Post by kameleon »

Samme hva de skriver i Utdanning. Jeg har en gutt her i huset som for første gang på flere år
- liker matematikk
- virker tilfreds og er trivelig mot lillebror
- sier at livet er bra, og verdt å leve.

etter snart 4 uker med Global matematikk.

Så vet dere det ;)
To gutter, 11 og 13 år

PIA
Medlem
Posts: 214
Joined: Thu 13. Sep, 2007 6:38

Re: Intervju i Utdanning sent i neste uke (NR. 13 - 2009/06/19)

Post by PIA »

har også en gutt her hjemme som trives med ge matte. han virker også litt mer balansert etter hverdagens time.

Post Reply