Konferansen om Begavede barn og skolehverdagen

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
User avatar
ieva
Medlem
Posts: 623
Joined: Tue 09. Oct, 2007 8:29
Location: Holmestrand

Konferansen om Begavede barn og skolehverdagen

Post by ieva »

Høsten 2009 planlegger vi en konferanse med tema: begavede barn og skolehverdagen.

Informasjon om dette har gått ut til alle landets kommuner (se teksten under i kursiv ). Du kan også bidra til å spre informasjon om konferansen til dine kontakter. Om et par uker kommer også PDF av brosjyren med utfyllende informasjon om konferansen og foredragsholdere. denne kan du printe ut og formidle videre. Allerede ved skolestart er det viktig at vi som foreldre benytter anledningen til å invitere de som har kontakt med våre barn på konferansen. Blir det ikke nok deltagere, må vi avlyse pga av økonomien.

Det er forresten helt lov også for foreldre å delta :) . Innholdet i konferansen vil gi dere nyttige tips, som dere kan bruke videre i hverdagen deres. Prisen på 850,- dekker bare utgifter til konferansen. Vi ønsket å senke prisen, men har dessverre ikke lykkes å få tak i noen sponsorer, derfor måtte det ble slikt, hvis vi skulle få det til i det hele tatt.

Spre budskapet om Lykkelige barns konferanse ”Begavede barn og skolehverdagen”

I fjor sendte vi dere en brosjyre om begavede barns utfordringer i skolehverdagen (ligger vedlagt). Det at noen av dere har spredd informasjonen videre, har kommet til gode for flere vi har kontakt med. Forståelse for problematikken har økt i løpet av det siste året, og det er vi glade og takknemlige for.

Nå ønsker vi å bidra enda mer til å øke kunnskap om emnet, og vi vil derfor invitere til en dagskonferanse på Holmestrand Fjordhotell 5. november. Hotellet ligger to minutters gange fra Holmestrand jernbanestasjon med direkte forbindelse til Torp (tre kvarter) og Gardermoen (halvannen time). Både norske og utenlandsk ekspertise holder foredrag, og vi legger opp til en paneldebatt på slutten av dagen.

Introduksjon til konferansen:
”Temaet om begavede elevers møte med skolen har vært lite belyst i lærerutdanningen eller i skoledebatten. De siste årene har trenden snudd noe – det er blitt mer legitimt å snakke om utfordringene også til de høyt begavede elevene, men mangel på kunnskap er fremdeles stor. Siden temaet har vært tabubelagt i så mange år (i hvert fall fra ca 1960), vet verken foreldre, helsetjenesten eller lærere tilstrekkelig om hvordan identifisere et høyt begavet barn, hvordan forstå han/ henne eller hvordan hjelpe ham/ henne til å trives i skolehverdagen og utvikle sin potensiale på lik linje med alle andre barn.”

Konferansen er ment som et verktøy som kan hjelpe til å forstå begavede elevers skolehverdag og bidra med noen tips om hvordan man kan hjelpe disse elevene til bedre trivsel og læring. Ofte kan disse barna være et uromoment i en skoleklasse. Forståelse og tilpasning kan gi både lærere, eleven selv og resten av klassen en bedre hverdag.

Målgruppen for konferansen er alle som deler sin hverdag med begavede barn – fra foreldre, til lærere og til helsepersonell.

Nærmere informasjon og brosjyre om konferansen kommer så snart det er ferdig, og vi håper at dere hjelper oss å spre den videre til dem som jobber med barn i deres kommune.


sigrid
Posts: 41
Joined: Tue 27. May, 2008 10:01
Location: Sunnhordland

Re: Konferansen om Begavede barn og skolehverdagen

Post by sigrid »

Hei!
Nå har jeg snakket med kontaktlæreren til sønnen vår. Hun har lyst til å være med på konferansen. Hun lurer på når og hvor?
Er det fastsatt?
mvh Sigrid

User avatar
ieva
Medlem
Posts: 623
Joined: Tue 09. Oct, 2007 8:29
Location: Holmestrand

Re: Konferansen om Begavede barn og skolehverdagen

Post by ieva »

Brosjyren og plakaten ligger vedlagt. Det er bare å kopiere og dele ut. (De blir også lagt ut på forsiden etter hvert). I tillegg jobber vi med et brev som sendes til alle medlemmene i løpet av noen dager med et brosjyre lagt ved.

Den er foreløpig opp ned - det har skjedd noe under sendeprosessen, men det er bare å skrive det ut, så kommer den riktig. Ny versjon - riktig vei - kommer så fort vi får det til. (Hvis vi får det til :( )
plakat lykkelige barn konferansen.pdf
(68.35 KiB) Downloaded 182 times
lykkelige barn konferanse.pdf
(94.26 KiB) Downloaded 182 times

User avatar
ieva
Medlem
Posts: 623
Joined: Tue 09. Oct, 2007 8:29
Location: Holmestrand

Re: Konferansen om Begavede barn og skolehverdagen

Post by ieva »

Informasjonen (folder og plakat) er nå sendt til alle kommuner.

sigrid
Posts: 41
Joined: Tue 27. May, 2008 10:01
Location: Sunnhordland

Re: Konferansen om Begavede barn og skolehverdagen

Post by sigrid »

Takk Ieva!
Vi har levert brosjyren til kontaktlæreren vår. Hun har lyst til å reise :D

User avatar
ieva
Medlem
Posts: 623
Joined: Tue 09. Oct, 2007 8:29
Location: Holmestrand

Re: Konferansen om Begavede barn og skolehverdagen

Post by ieva »

Så bra! Det nærmer det seg 20 påmeldte.

Post Reply