Page 1 of 1

Forakter samfunnet intelligente barn?

Posted: Thu 13. Dec, 2007 4:14
by roffe
Kronikk på webben til utdanningsforbundet:

http://www.utdanning.ws/templates/udf____15682.aspx

Re: Forakter samfunnet intelligente barn?

Posted: Thu 13. Dec, 2007 7:47
by PIA
takk roffe for innlegg. interesant artikel. hadde lyst til å si min menig der, men siden den først blir lest av redaksjonen tenker jeg at det nytter ikke å tilføre noe til det (det viktigste er jo skrevet).
hyggelig med rikfolk som finansere skoler for høyt begavete barn. jeg takker allrede på forhand.
pia