Aktive foreldre (forening)

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Aktive foreldre (forening)

Post by Erik Syring »

Vet noen noe om denne?

http://www.aktiveforeldre.no er ikke (lenger) aktiv, og ingen (?) nett-omtaler fra senere enn 2006 (?) - men foreningen er satt opp som høringsinstans for det meget viktige Departement-forslaget som gikk ut idag:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok ... ?id=621459

Mette
Medlem
Posts: 440
Joined: Mon 05. May, 2008 8:39

Re: Aktive foreldre (forening)

Post by Mette »

Hmm :? , håper du har varslet flere om dette!

sigrid
Posts: 41
Joined: Tue 27. May, 2008 10:01
Location: Sunnhordland

Re: Aktive foreldre (forening)

Post by sigrid »

Jeg har kikket igjennom forslaget i lenken, og finner at høringsfristen er 10.1.2011, altså ikke idag.

Videre kan jeg ikke se at lovforslaget er så viktig for oss i Lykkeligebarn, da det tar for seg opplæringskrav til undervisningspersonell og retningslinjer for når og hvordan kravene kan fravikes, og krav til politiatest. Det er altså ikke hele opplæringsloven som er ute på høring her.

Et annet viktigere moment for oss i foreningen, er hvorvidt vi bør arbeide for å bli høringsinstans i senere saker. Jeg tar det med meg til styret i LB.

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Aktive foreldre (forening)

Post by Erik Syring »

Jada - forslaget _gikk ut på høring_ igår.

Skjerpelser av krav for å få undervise i fag er av _største_ betydning for elever som ligger langt fremme. Men alle personer og institusjoner bør ha klart for seg at krav fastsatt slik, av myndigheter (ovenfra og ned), raskt er på vei ut. For heretter vil kompetansekrav - hvem som får undervise i hva - i stor grad bestemmes av elevers etterspørsel. På norsk se bl.a. Hustads http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1474.

Men vet noen noe om denne foreningen "Aktive foreldre"?

Mette
Medlem
Posts: 440
Joined: Mon 05. May, 2008 8:39

Re: Aktive foreldre (forening)

Post by Mette »

Jeg hadde et annet perspektiv enn Sigrid da jeg skrev mitt innlegg, nemlig det at en organisasjon som ikke ser ut til å ha vært aktiv på flere år skal være høringsinstans for Departementet. Innholdet i selve saken og Lykkelige barns posisjon/rolle er selvsagt også viktig.

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Aktive foreldre (forening)

Post by Erik Syring »

Enig / Jeg skal se hva jeg kan finne ut, og bidrar gjerne til at LB kommer på listen.

User avatar
mortenoslash
Medlem
Posts: 512
Joined: Mon 24. Sep, 2007 5:17
Location: Oslo
Contact:

Re: Aktive foreldre (forening)

Post by mortenoslash »

Erik Syring wrote:Enig / Jeg skal se hva jeg kan finne ut, og bidrar gjerne til at LB kommer på listen.
Eg synast styret i LB sjølv skal ta kontakt med departementet, dokumentere sitt formål og sin medlemsmasse, og be om å bli sett opp som høyringsinstans for saker som gjeldt barnehager og grunnskuleopplæring. Styret kan gjerne syne til konkrete saker frå tidlegare tider som det ville vore naturleg å bli høyrt på, slik at LB kjem på dei rette adresselistene.
Morten Øen

Mine postingar er ut frå mine eigne meiningar, og ikkje på vegne av organisasjonar eg er eller har vore medlem av eller arbeidsgjevarar eg har eller har hatt.

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Aktive foreldre (forening)

Post by Erik Syring »

... og gjerne videregående opplæring også.

Er dette blitt fulgt opp/Kunnskapsdepartementet kontaktet?

Merk at akkurat dette lovforslaget er foreslått å tre ikraft fra 2014/høst. Innen den tid - nesten fire år frem i tid og etter et regjeringsskifte - kommer kompetansenivåene innen en _globalisert_ lærerstand til å være mye bedre kjent i Norge enn de er idag, og forslaget, ihvertfall når det gjelder matematikk og naturfag, til å ha liten betydning.

Post Reply