Spennende NRK-sak

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
User avatar
ieva
Medlem
Posts: 623
Joined: Tue 09. Oct, 2007 8:29
Location: Holmestrand

Spennende NRK-sak

Post by ieva »


Thrane
Medlem
Posts: 105
Joined: Fri 16. May, 2008 8:03

Re: Spennende NRK-sak

Post by Thrane »

Det ser ut som om NRK er i farta:
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7362396

Bra innsats fra foreningen!

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Spennende NRK-sak

Post by Erik Syring »

Det viktigste i denne saken er ikke et statlig økonomisk sær-engasjement men at det slås fast at fylkene får det økonomiske ansvaret for all videregående opplæring, _også den som tas tidlig i enkeltfag_, slik fylkene har det akademiske ansvaret (Oppl. §3-1) (Stortingsmeldingen "Utdanningslinja" lar bevisst betaling være gjenstand for forhandlinger mellom kommune og fylke - et uholdbart opplegg). Det jobbes (partiledere, KUF-leder) med denne ansvarstilskrivelsen.

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Spennende NRK-sak

Post by Erik Syring »

"§ 1-14. Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet
Elevane i grunnskolen skal følgje opplæringa i alle fag slik det er fastsett i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. § 1-1. Dette gjeld likevel ikkje fullt ut i faga matematikk, engelsk, framandspråk, naturfag og samfunnsfag for elevar på ungdomstrinnet som har tilstrekkeleg kompetanse til å følgje opplæringa i eitt eller fleire av desse faga på vidaregåande nivå i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og som får slik opplæring. Desse elevane skal i dei aktuelle faga ha vurdering [parallelt] både [for grunnskolen og vgs]"


Hei igjen David,

Den mest interessante situasjonen her (tidlig vgs-opplæring generelt) er nok noe bedre enn det som kommer frem, og den kommer snart til å bli svært mye bedre.

Gitt erfaringen at endel sentrale politikere/skoledirektører/juridisk avdeling-ledere ikke har fått med seg Oppl. §2-1 4. ledd-mekanismen (2009/januar) så er det grunn til å tro at endel ikke har fått med seg Forskrift 1-14 godt nok og at 1-14-volumet derfor er ihvertfall noe underrapportert.

Og det er kanskje bare de, som beskrevet i 1-14, som ikke tar 10. trinn-eksamen før de begynner å følge vgs-undervisning (de får altså vurdering på 10. og 11. trinn parallelt) som blir innrapportert gjennom de feltene du refererer til. Antallet som tar 10. trinn-eksamen tidlig (og formodentlig derfor ikke dekkes av 1-14-tallene) og så følger vgs-undervisning er foreløpig meget lite men vil vokse kraftig i årene som kommer. F.eks. vil Sandnes-Stavanger-Bergen-regionen antageligvis snart komme opp i 150 elever for dette skoleåret, elever som vil ta 10. trinn-matematikkeksamen i 2012/mai (for dem ved slutten av 7. skoleår) og begynne med vgs-matematikk 2013/høst, tre år "før tiden". Sml. at Sandnes+Stavanger+Bergen for 2009-2010 tilsammen står oppført med 10 - ti - Forskrift 1-14-elever.

Og så er det noen få elever som dekker enkeltfag-pensum ut 10. trinn ikke senere enn ved utgangen av 6. trinn og som således begynner på vgs i enkeltfag mens de fortsatt er på _barneskolen_ (Forskrift 1-14 gjelder bare ungdomsskolen); dette gjelder f.eks. Norges p.t. mest omtalte (2* TV2, 3* VG, etc.) unge vgs-elev, Bjørn Brodtkorb i Bærum (går på VG2 på Stabekk vgs i matematikk og på 8. trinn på Bekkestua ellers), som var et referansetilfelle for FrPs Representantforslag 75 (2008-2009) http://www.stortinget.no/nn/Saker-og-pu ... 00809-075/.

Det at 1-14 legger opp til at elevene ikke gjør seg helt ferdig med 10. trinns pensum før de går videre med vgs-pensum er forøvrig klart faglig uheldig. Og som Hanekamhaug indikerer anser mange invidde at Forskrift 1-14 er overflødig - elevenes rett til opplæring på sitt nivå er sikret generelt gjennom Oppl §1-3 og Barnekonvensjonens Artikkel 29.

Om Staten går inn med midler i forbindelse med tidlig vgs-opplæring så er det fint, men det viktigste er at det blir slått fast at Fylkene har det fulle økonomiske ansvaret for slik opplæring, slik de har det fulle akademiske ansvaret (§3-1, kombinert med retten til tilpasset opplæring). Den nåværende Regjeringen har latt (Stortingsmeldingen Utdanningslinja og tidligere dokumenter) betaling være gjenstand for forhandlinger mellom kommune og fylke i hvert enkelt tilfelle - et meget tungrodd (innebærer noen ganger 6 mnd. med forhandlinger)/dyrt opplegg og meget uheldig for elevene det gjelder.

Ut over det: fremtiden for tidlig vgs-opplæring er glitrende; tilpasset undervisning-situasjonen på 1.-5. trinn, f.eks. 2. trinn-elever som bør følge faktisk 4. trinn-undervisning og motsatt (i enkeltfag), som er helt avhengig av lokale opplegg, er det betydelig vanskeligere (administrativt) å forbedre.

Hilsen Erik
2010/11/2 David Krekling <david.krekling@nrk.no>

...Jeg har gått manuelt inn i hver eneste kommune i Grunnskolens informasjonssystem og ført over opplysningene i et excel-ark. Men det ligger der ute.
http://www.wis.no/stat09/application/ma ... nguageId=1
Jeg brukte følgende lenke, gikk inn på fylke og videre på kommune. Der gikk jeg inn i kategori A ”Elever” og tok ut antall ungdomsskoleelever. Så gikk jeg inn på fane I ”Diverse” og tok ut pkt 7 (Hvor mange elever på ungdomstrinnet tar fag fra videregående opplæring jmf FtO 1-14 og skriv fra Utdanningsdirektivet datert 27.05.08”.

Post Reply