Matematikk-oppfordring: be skoler implementere Smeaheia-oppl

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Matematikk-oppfordring: be skoler implementere Smeaheia-oppl

Post by Erik Syring »

Image

Med den russiske lærebokserien Smeaheia bruker dekkes fire Kunnskapsløftet-år (1.-4.) på to år - men også _teori_.

Epost-adresser:
gerd.inger.moe@sandnes.kommune.no
natalia.blank@uis.no

Dato: 19. jun. 2010 Side: 10 - 11
Kategori: Nyheter Produkt: Stavanger Aftenblad
Seksjon: A Byline: Marit Hæreid tekst Fredrik Refvem foto
Type: foto Emner: prosjekter, skoler, pedagogikk

Russisk matteopplegg i Smeaheia

Lærer matematiske faguttrykk fra første skoledag

Seksåringer har startet på pensum for 2. trinn.

Seksåringene på Smeaheia skole bruker den kommutative lov og snakker om spiss og stump vinkel i geometrien. Opplegget er hentet i Russland, og snart følger resten av Sandnes-skolene etter.


Marit Hæreid tekst
Fredrik Refvem foto

SANDNES:

-Begynneropplæringen i matematikk, slik det er lagt opp i Kunnskapsløftet, er ikke offensiv nok, mener Gerd Inger Moe, mangeårig lærer ved Smeaheia skole.

Sammen med Natasha Blank, førsteamanuensis i matematikk ved Universitetet i Stavanger, har hun startet et forsknings- og utviklingsarbeid for begynneropplæring i matematikk.

-Erfaringene så langt viser at barna er modne for matematikk på et langt høyere nivå enn det som er vanlig for dette trinnet. Seksåringene er allerede nå fortrolige med flere matematiske begrep og faguttrykk som dukker opp på høyere trinn og vi har begynt på 2. klassepensum, sier Gerd Inger Moe.

RUSSISKE LÆREBØKER:

Opplegget har Gerd Inger Moe og Natasha Blank hentet fra Russland, der matematikken blir lagt opp på et høyere nivå enn det vi er vant til her i Norge.

De har oversatt to russiske lærebøker i matematikk, laget årsplaner, ukeplaner og praktiske opplegg for undervisning tilpasset førsteklassingene.

-Elevene lærer seg å forklare, begrunne og komme med egen tenkning for hvordan de jobber og løser oppgaven. I matematikk er det flere innfallsvinkler med begrepene «større enn, mindre enn, er lik, pluss og minus», og det fins flere løsninger. Det lærer elevene.

-Det er ikke vanlig å gjøre dette med seks- og sjuåringer, men vi mener vi må utnytte den evnen de små har til logisk tenkning. De kan lære mye mer enn det vi tror, mener Gerd Inger Moe.

FRA FØRSTE KLASSE:

På første trinn er det hun og kollega Marit B. Johannesen som står for matematikkundervisningen.

-Det er viktig at elevene får grunnbegrepene inn så tidlig som mulig, sier Marit Johannesen. Derfor har de to lærerne fra første skoledag vært bevisste på å lære førsteklassingene matematiske begrep.

-Elever lenger opp i trinnene sliter ofte med begrep, og håpet er at denne praksisen skal bidra til å skape en tidlig matematisk forståelse og forebygge vansker på et senere tidspunkt, sier Gerd Inger Moe.

MATEMATISKE BEGREP:

Derfor snakker elever og lærere ikke bare om pluss og minus, men om addisjon og subtraksjon.

-I geometri bruker vi begrepene linjestykke, brukket linje, krum linje, rett vinkel, stump vinkel og spiss vinkel. Og seksåringene regner enkle ligninger med en ukjent x eller y, forklarer Gerd Inger Moe.

-Med dette prosjektet vil vi at alle elever skal strekke seg lengst mulig, og det er ikke et prosjekt bare for de flinkeste. Jeg har tro på at alle elever kan jobbe med vanskelige matematikkoppgaver ut fra sitt nivå, og jo tidligere vi begynner jo bedre er det, mener hun.

LOVEN:

Den kommutative lov sier i matematikken at hvis du endrer rekkefølgen ved addisjon og multiplikasjon, endres ikke resultatet. Det vil si at a+b = b+a og a ganger b = b ganger a.

Bildetekst:

matte på russisk: Dette er de russiske mattebøkene som er utgangspunktet for matteprosjektet.

Bildetekst:

GEOMETRI: Hvor mange trekanter kan du finne her? Og hvor mange firkanter? Lærer Gerd Inger Moe spør, og Amanda Gjerlaugsen kan svarene.

------------

Slik jobber de:

I KLASSEROMMET:

Lærer Gerd Inger Moe skriver ligningen

X+4=10

på tavla.

-Hva tenker dere om dette?

-Jeg tenker 10-4=6.

Da blir svaret 6, og jeg har tenkt subtraksjon, sier Jonas Brune Aune.

-Bra! Kan vi tenke annerledes?

-Jeg tenker på alt som kan bli 10. Slik som 1+9, 2+8, 3+7 og 4+6. Og når firetallet står der fra før, så blir svaret 6. Da tenker jeg addisjon og subtraksjon, resonnerer Nora Haugen.

-Bra! Det er også rett, sier Gerd Inger Moe.

Hun skriver 6+4=10

på tavla.

-Men hva hvis vi bruker den kommutative lov. Hva blir det da?

-Det blir 4+6=10. For da bytter 1. og 2. ledd plass. Men svaret blir det samme, svarer Ingeborg Stigen Drangsholt.

-Rett igjen, skryter læreren.

TANKEN BAK:

Det er dette Gerd Inger Moe og Marit Johannessen driller elevene på i første klasse. Seks og sjuåringer skal tenke, forklare og begrunne og komme med egen tenkning for hvordan de jobber og kan løse oppgaven. -Vi må utnytte den evnen de små har til logisk tenkning. De kan lære mye mer enn det vi tror, sier Moe.

Bjørn
Medlem
Posts: 76
Joined: Tue 09. Oct, 2007 6:12

Re: Matematikk-oppfordring: be skoler implementere Smeaheia-oppl

Post by Bjørn »

Helt utrolig, og jenta mi , som går i 2. klasse driver forrtsatt og teller epler på skolen, mens hjemme drev hun og lagde likninger med mammas trådsneller da hun var fire.... :shock:

Hvor kan jeg få tak i disse bøkene???

User avatar
Erik Syring
Posts: 194
Joined: Sun 04. May, 2008 10:55
Location: Palo Alto, CA, USA
Contact:

Re: Matematikk-oppfordring: be skoler implementere Smeaheia-oppl

Post by Erik Syring »

Hei Bjørn - materialet for første og annet trinn (http://www.labirint.ru/authors/22089/) er oversatt, det arbeides med 3. trinn-materialet. Vi står nå på i forhold til byer og Utdanningsdirektoratet for å få fortgang i både utbredelse og oversettelse/tilretteleggelse (første Oslo-skoler har nå tatt kontakt med Smeaheia, med tanke på implementering for alle 1. trinn-elever). Og av Smeaheia-opplegget blir det mer mediedekning i Uke 42.

1.-4. trinn-bøkene (http://www.autogallery.org.ru/ira/) til han som er 1.-4. trinn-hovedpersonen i vår krets vil meget snart være tilgjengelige på engelsk (jeg skriver inn lenke så snart de er det).

Merk at Singapore-matematikkbøkene (http://www.singaporemath.com/Primary_Ma ... d_s/39.htm (US Edition, basert på Singapore-standarden fra slutten av 1990-årene, er best)), som er utgitt på engelsk, er et fint alternativ til de russiske bøkene.

Post Reply