Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum.

Forumet er åpent for alle.
Vil man ha skrivetilgang må man registrere seg.
Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan delta i diskusjonene. Husk at eventuelle svar fra foreningens medlemmer står for deres egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler foreningens meninger.

Vi håper forumet kan gi en gjensidig innsikt i hvordan det er å ha med barn med særlige forutsetninger (bmsf) å gjøre.

Det er nå utført en rekke endringer på sikkerheten på forumet.
- recaptcha er aktivert for godkjenning av registrering
- Det er aktivert Spambot med IP sjekk fra kjente adresser.
- Man må nå validere registrering av ny bruker med epost som blir sendt til oppgitt epost før tilgang blir gitt.

Moderators: Moderatorer, Foreldrekontakt

Post Reply
Marte
Medlem
Posts: 8
Joined: Wed 18. May, 2016 5:15

Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Post by Marte »

Vår datter på 9,5 år har på grunn av sosiale utfordringer i skolen, tvangslignende handlinger, følelser utenpå huden, sårbarhet og små, hyppige sammenbrudd blitt henvist til PPT. Hun har så hatt en evne test. Vår kontakt hos PPT forteller oss at hun er veldig intelligent og løste oppgaver på nivå med en 16 åring. Hun er skrekkelig dårlig på å utrykke seg, stotrer og gjentar seg selv. Men er faglig veldig sterk i skolen.

Jeg synes likevel det er vanskelig å forstå om hun "bare" er intelligent eller om det er mer enn det (dersom det høres logisk ut).

Det står i dokumentene at signifikant forskjell mellom indeksene og fullskala IQ og GAI er derfor ugyldige.

Verbal forståelsesindeks skårer hun samlet 98, hvor deltest likheter ga en skåre på 13 som var høyt (normalt), mens ordforståelse og resonnering begge to ga 8 som var lavt (normalt).

Perseptuell resonneringsindeks ga 133, som var høyt (?).

Arbeidsminneindeks 106.

Prosesseringsindeks 112.

Hun er henvist videre til BUP. Hun takler veldig dårlig dersom noen gjør det dårligere enn henne på skoletester og lignende.

User avatar
roffe
Medlem
Posts: 262
Joined: Wed 17. Oct, 2007 6:41
Location: Levanger
Contact:

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Post by roffe »

Hei,

uten selv å ha vurdert henne kan jeg ikke si noe spesifikt om dette testresultatet. Men mer generelt:

Høy IQ i seg selv kan ikke forklare mistrivsel på skolen. De fleste barn som skårer høyt klarer seg bra.

En så lav verbal-skår (98) sammenlignet med svært høy utførelses-skår (133) må skyldes noe. De to skårene skal normalt være omtrent like høye.

Enkelte evnerike barn er perfeksjonister og vil ikke svare hvis de ikke er helt sikre. Dette gir ofte utslag på verbal-skåren.
Enkelte evnerike barn takler ikke oppgaver som de tror er vanskelige, og svarer best på oppgaver som de ikke forstår er vanskelige. Det er nokså individuelt hvilke oppgaver barn selv tror er vanskelige.
Enkelte evnerike barn er svært selektive på hva de gidder å lære seg, slik at de kan ha stor ordforråd innenfor bestemte evner, men mangle dagligdagse ord.

Det kan være helt andre ting igjen.

Jeg kan dessverre ikke si noe mer bestemt enn at en henvisning til BUP høres ut som en god idé.
Rolf Lindgren
rolf.m.b.lindgren@gmail.com
Psykolog. Sertifisert på WISC.
Medarbeider i Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn.

Marte
Medlem
Posts: 8
Joined: Wed 18. May, 2016 5:15

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Post by Marte »

Takk for svar.

Hun trives relativt godt på skolen og har venner, så hun mistrives ikke i det store og hele. Hun har dog mistet noe motivasjon i perioder hvor hun ikke har fått lov til å følge syvende klasse i matte. Dette synes hun er spennende. Men hun har litt mye følelser og tanker som tidvis spinner negativt avgårde.

Jeg føler det er riktig at hun skal til BUP og vil tro vi etter hvert får en del svar på mye. Men vi vet at det kan være lang ventetid, nå kommer vi jo først ut i sommeren også.

Er det en mulighet for at testen kan være '"lest"/tolket feil når den har slike avvik? PPT skriver i dokumentet at fullskåre IQ og GAI er ugyldig, men at hun skårer 99 percentil (?).

PPT la også veldig stor vekt på i tilbakemeldingssamtalen at hun var uvanlig intelligent, det var ytterst sjelden de opplevde slike testresultater. Men hvordan kan de si det nå Verbal skåre er 98? Ut fra hva jeg leser er det kun utførelsestesten som er ganske høy.

Kan vi ut i fra dette vite om hun er mer enn normalt intelligent og trenger ekstra utfordringer i skolen? Også i andre fag, blant annet engelsk som er lekende lett for henne? Hvor vi burde være pådrivere. Jeg bekymrer meg litt for om vi ikke kommer inn til BUP før halve femteklasse er gått, og at hun skal miste ytterligere motivasjon. Vil BUP automatisk motta resultatet av testen? Vil det eventuelt være noe poeng å ta en ny test? Det skal nevnes at hun ikke var klar over at hun ble testet.

Dette ble litt langt og mange spørsmål.

Yngve
Medlem
Posts: 143
Joined: Fri 14. Feb, 2014 9:18

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Post by Yngve »

Hei Marte

Det blir vanskelig å svare deg fullstendig skriftlig. Ut i fra det du skriver, så har hun absolutt evner utenfor normalen. Men hva som skal til for å forklare alt det andre- kan være så mangt, men først og fremst er jeg enig med deg at du ikke bør vente til 5. med å få til tiltak.

Selv om man har gode venner i klassen er det ikke nødvendigvis slik at de danner et stimulerende miljø. Barn reagerer ulikt på det, og sjeldent med å sette fingeren på hva som bør gjøres noe med. Jeg tror mange vil ha lettere for å dele erfaringer rundt slikt i det lukkede forumet som medlemmene har tilgang på- jeg vil anbefale deg å prøve å ta kontakt med en foreldrekontakt i LB hvis du ikke alt har gjort det!

Lykke til!

User avatar
roffe
Medlem
Posts: 262
Joined: Wed 17. Oct, 2007 6:41
Location: Levanger
Contact:

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Post by roffe »

Marte wrote: Kan vi ut i fra dette vite om hun er mer enn normalt intelligent og trenger ekstra utfordringer i skolen?
Ja.
Marte wrote: Også i andre fag, blant annet engelsk som er lekende lett for henne?
Ja.
Marte wrote: Vil BUP automatisk motta resultatet av testen?
Vet ikke. Og uansett hva som er regelen/sedvanen, kan du ikke stole på det. Du må følge opp alt sjøl.
Marte wrote: Vil det eventuelt være noe poeng å ta en ny test?
En ny test vil neppe fortelle noe nytt.
Marte wrote: Dette ble litt langt og mange spørsmål.
Neida.
Rolf Lindgren
rolf.m.b.lindgren@gmail.com
Psykolog. Sertifisert på WISC.
Medarbeider i Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn.

User avatar
mortenoslash
Medlem
Posts: 512
Joined: Mon 24. Sep, 2007 5:17
Location: Oslo
Contact:

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Post by mortenoslash »

Marte wrote:Er det en mulighet for at testen kan være '"lest"/tolket feil når den har slike avvik? PPT skriver i dokumentet at fullskåre IQ og GAI er ugyldig, men at hun skårer 99 percentil (?).
Veldig forenkla sagt meiner PPT at ho er uvanleg intelligent, men fordi det er så store sprik mellom ulike delscore kan det ikkje reknast ut ein formelt gyldig totalscore på testen.

For eigen del kan eg leggje til at 99 percentil betyr 1 % topp av befolkningen (altså at 99 % vil score dårlegare på testar), altså med andre ord i øvre halvpart av dei som kvalifiserar til medlemskap i Mensa. (Men som sagt har ikkje testen gyldig totalscore, så eg tvilar veldig sterkt på om den vil kunne godkjennast av psykologen som skal vurdere testresultat som ligg til grunn for søknadar om medlemskap i Mensa. På andre sida er medlemskap der kanskje ikkje så interessant for jenta før ho blir nærare vaksen alder.)
Morten Øen

Mine postingar er ut frå mine eigne meiningar, og ikkje på vegne av organisasjonar eg er eller har vore medlem av eller arbeidsgjevarar eg har eller har hatt.

Marte
Medlem
Posts: 8
Joined: Wed 18. May, 2016 5:15

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Post by Marte »

Takk for gode svar!

Medlemskap i Mensa er ikke viktig for oss, før det eventuelt blir det for henne. Det er viktigere at hun får hjelp for det øvrige, og det vil hun jo få hos BUP.

Men da vet vi skal følge opp i forhold til at BUP får resultatene, samt at hun er stimulert og motivert i skolen (og fritiden). Blant annet sørge for at hun fortsatt får følge 7 klasse i matte osv.

Kitwe
Medlem
Posts: 126
Joined: Wed 11. Apr, 2012 11:01

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Post by Kitwe »

Hei.
Vår sønn på 10 år hadde nesten tilsvarende score. Hans verbale score var rett over gjennomsnittet og han hadde han hadde et gap på 31 poeng mellom vci og pri. Han hadde imidlertid ingen score under gjennomsnittet.

Han har også problemer med å utrykke seg og komme til poenget. Han kan også ha problemer med å vise hvordan han har tenkt/ kommet frem til et svar. Han er også svært sårbar og overreagerer ofte. Han er også faglig sterk. Spesielt i matematikk og engelsk.

Sønnen vår har vært utredet gjennom BUP, uten at det har gitt oss så mange svar. De har ikke kunne gi oss noen forklaring på hva slags betydning resultatet har for vår sønn. Vi har selv tenkt han er dobbelteksepsjonell, dvs.at han er evnerik på noen områder og utfordringer på andre, som lærevansker, ADHD, asberger med flere. Barnets sterke evner kan kamuflere for eventuelle lærevansker/utfordringer eller motsatt. BUP har nå landet på at han har en ADHD diagnose. Når det er sagt så har sønnen vår problemer med oppmerksomhet, han får ikke med seg beskjeder som gis i felleskap, glemmer ting, som bøker, gymbaggen osv. Han må også følges opp hele veien, med lekser, gjøre seg klar til skolen, legging osv. Han skifter fort aktivitet og kan ha problemer med å sitte rolig på stolen i noen situasjoner. Han er imidlertid rolig i læringsituasjoner og jobber som oftest godt og konsentrert. Jeg har ingen forutsetning for å si om deres datter kan være dobbelteksepsjonell, men vil gjøre dere oppmerksomme på muligheten. Vårt lokale BUP har ingen kjennskap til dette og hadde ikke engang hørt om begrepet.

Når det gjelder faglige utfordringer så burde hun helt klart få dette, utover det hun får i dag. Vi har selv kjempet en kamp for at vår sønn skal få dette. Han har nå i siste halvdel av fjerde, fått matematikk for 5. klasse. Det er fremdeles for lite og han har "tapt" nesten 4 år med tilrettelegging. Ut over matematikken får han ingen ting.

Lykke til :)

Marte
Medlem
Posts: 8
Joined: Wed 18. May, 2016 5:15

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Post by Marte »

Hei Kitwe,

Beskrivelsen av din sønn er helt identisk med hvordan jeg ville beskrevet vår datter!

Hun stotrer, kommer aldri til poenget og er generelt dårlig på å utrykke seg. Men vi har sammen med en god lærer funnet et par teknikker hvor vi kan hjelpe henne med et "signal" hvor hun klarer å roe/samle seg og lettere utrykke det hun vil si.

Vi har helt siden hun var veldig liten sagt at hun har følelsene sine "utenpå huden", da hun reagerer sterkt på alt. Og for mange fremstår hun som veldig dramatisk, mye lyd, tårer og fakter. Men også voldsom glede. Hun er på mange måter utrolig morsom, jeg synes selv hun er det mest "ekte" barnet jeg kjenner. Men hun har selv begynt å si at hun er annerledes enn de andre barna, da de ikke reagerer på samme måten. Og har spurt om jeg kan hjelpe henne, med blant annet"..så jeg ikke gråter så mye, for de andre gjør det jo ikke". Slikt er vanskelig å gi et klart og godt nok svar på.

Hun tar ikke beskjeder godt, fremstår som vimsete og må ha klare enkeltbeskjeder. Hun har ingen kontroll på fellesbeskjeder, hvor vi må sjekke opp det meste i ettertid. Da hun som regel har fått med seg halve beskjeden og gjerne utelatt ord som "ikke", "ta med", hvor det resulterer i helt feil melding. Hun glemmer det hun skal samtidig som hun utfører det.

Når hun først jobber er hun veldig konsentrert og snur seg ofte bort fra verden. Med ryggen til andre elever. For å være helt sikker på at alt blir riktig og hun er først ferdig. På den måten jobber hun som regel så langt forbi i bøkene hun får lov til.

Jeg har ingen kjennskap til det å være dobbelteksepsjonell, hva det innebærer. Henvisningen til BUP er sendt nå nylig, og vi regner med noe ventetid. Vi tenker at vi får sørge for å være best mulig forberedt innen vi kommer inn (dersom de tar oss inn). Så får vi møte med en åpen innstilling og se hva BUP mener.


User avatar
Isabel
Medlem
Posts: 69
Joined: Wed 04. Jan, 2012 10:09

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Post by Isabel »

Kitwe wrote:Hei.
Vår sønn på 10 år hadde nesten tilsvarende score. Hans verbale score var rett over gjennomsnittet og han hadde han hadde et gap på 31 poeng mellom vci og pri. Han hadde imidlertid ingen score under gjennomsnittet.

Han har også problemer med å utrykke seg og komme til poenget. Han kan også ha problemer med å vise hvordan han har tenkt/ kommet frem til et svar. Han er også svært sårbar og overreagerer ofte. Han er også faglig sterk. Spesielt i matematikk og engelsk.

Sønnen vår har vært utredet gjennom BUP, uten at det har gitt oss så mange svar. De har ikke kunne gi oss noen forklaring på hva slags betydning resultatet har for vår sønn. Vi har selv tenkt han er dobbelteksepsjonell, dvs.at han er evnerik på noen områder og utfordringer på andre, som lærevansker, ADHD, asberger med flere. Barnets sterke evner kan kamuflere for eventuelle lærevansker/utfordringer eller motsatt. BUP har nå landet på at han har en ADHD diagnose. Når det er sagt så har sønnen vår problemer med oppmerksomhet, han får ikke med seg beskjeder som gis i felleskap, glemmer ting, som bøker, gymbaggen osv. Han må også følges opp hele veien, med lekser, gjøre seg klar til skolen, legging osv. Han skifter fort aktivitet og kan ha problemer med å sitte rolig på stolen i noen situasjoner. Han er imidlertid rolig i læringsituasjoner og jobber som oftest godt og konsentrert. Jeg har ingen forutsetning for å si om deres datter kan være dobbelteksepsjonell, men vil gjøre dere oppmerksomme på muligheten. Vårt lokale BUP har ingen kjennskap til dette og hadde ikke engang hørt om begrepet.

Når det gjelder faglige utfordringer så burde hun helt klart få dette, utover det hun får i dag. Vi har selv kjempet en kamp for at vår sønn skal få dette. Han har nå i siste halvdel av fjerde, fått matematikk for 5. klasse. Det er fremdeles for lite og han har "tapt" nesten 4 år med tilrettelegging. Ut over matematikken får han ingen ting.

Lykke til :)
Skulle tro dette var min sønn. Testet hos nevropsykologen.no. Veldig gode tilbakemeldingssamteler. Ble regnet blandet landets smarteste tiåringe gutter. Men husker ikke alle månedene i året!
Heldig e meg er mor til tre barn. To hjemmeboende ungdommer som har både potensiale og utfordringer.

User avatar
Isabel
Medlem
Posts: 69
Joined: Wed 04. Jan, 2012 10:09

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Post by Isabel »

Vår gutt er veldig lik jenta di. Han er dobbelt eksepsjonell. Man må passe på alt...som en adhd'er. Men kan ha gode samtaler om demokratiet og valgsystemet. Og så har jeg ei jente som er litt eldre som har følelsene helt utenpå. Hun er flink jente, men dårlig til å takle følelser og gjenkjenne de hos seg og andre.vi krasjer en del, men har fått testet henne og fått god veiledning. Jeg prøver å ikke la meg rive med i hennes følelser. De sa hun prøver å forstå alt med intelligensen, uten å leve i det. Hun blir som en skestenårimg som har følelser som en femåring, men er tretten. Det stemmer liksom ikke.
Heldig e meg er mor til tre barn. To hjemmeboende ungdommer som har både potensiale og utfordringer.

karolinf
Medlem
Posts: 2
Joined: Mon 02. Jun, 2014 9:17

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Post by karolinf »

Personlig har jeg hatt stor glede av boken "Raising your spirited child" av Mary Kurcinka. Den tar ikke spesielt for seg evnerike barn, men barn som er langt ute på alle normalaksene, men ikke har en diagnose. Hun snakker om hva disse barna trenger hjelp til å forstå om seg selv. Det er ikke så mange å speile seg i når du er annerledes, og mange trekker konklusjonen at noe er galt med dem. Så lenge de er nede i det hullet, kanskje uten å vite det selv, er det nærmest umulig å nå frem for å hjelpe, men hvis du kan forstå dem bedre, kan du også hjelpe dem å forstå seg selv bedre og finne ut at det er greit å være den de er. Det kan ta noen år, men bedringen kan begynne forholdsvis raskt. Kan du få hjelp av noen gode fagfolk på veien, er det ikke å forakte.

Hilsen Karoline

Post Reply