Fagartikler

Nyttige, interessante og viktige artikler på nett, for de som ønsker å holde seg oppdatert på temaet elever med stort læringspotensial (evnerike barn)

Språkløyper

Brukes tilpasset opplæring for å ivareta de elevene som har stort læringspotensial og trenger mer i undervisningen?

Målet med denne pakken er å utvikle kunnskap om hvordan elever med stort læringspotensial og ekstraordinært læringspotensial lærer, hvordan de oppfører seg, og hvordan de skiller seg fra andre elever.

Til ressursenkeyboard_arrow_right

NLA Høgskolen

Evnerike og unike

Flinke, talentfulle, smarte, evnerike, intelligente. Barn med stort læringspotensial kan bli beskrevet på mange måter. Men de er like ulike som andre barn, og har like stor rett på tilpasset opplæring. På NLA Høgskolen er det en egen forskergruppe viet denne gruppen.

Til ressursenkeyboard_arrow_right

Lesesenteret - Universitetet i Stavanger

Svært kompetente lesere

Ikke alle elever med spesielle talenter føler at de får nok stimulans og støtte fra læreren, og det kan være vanskelig å vite hvordan en kan legge undervisningen til rette for at elever med særlige evner og talenter innenfor lesing skal få dette.

Til ressursenkeyboard_arrow_right

Forsering og akselerasjon for evnerike elever

Forsering og akselerasjon for evnerike elever - Jørgen Smedsrud

Det dårligste av de beste alternativene

Til ressursenkeyboard_arrow_right