Lykkelige Barn

Hvem er vi?

Lykkelige barn er en forening for foreldre med evnerike barn. Siden oppstart i 2007 har foreningen vært aktive både i media, fagmiljø og inn mot styresmaktene for å fremme de evnerike barnas kår i norsk skole og barnehage. Lykkelige barn jobber aktivt for å spre kunnskap om temaet og samtidig kunne tilby støtte og et fellesskap til de familiene som trenger det.

Mer om oss

Kommende arrangementer

date_range 07.09.2018
access_time 09:00

Lykkelige barn Konferansen 2018

Velkommen til Lykkelige barn Konferansen 2018

"EVNERIK, HVA NÅ?"

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Tid: Fredag 7. september 2018

Skolelei, mistet motivasjonen, urokråke, deprimert og stille, underyter, skolevegrer. Få tenker over at dette kan beskrive barn med stort innlæringspotensiale og gode evner. De evnerike utgjør 2 - 5 prosent av elevmassen, og mange av dem står i fare for å utvikle sosioemosjonel­le vansker. Ofte er de vanskelige å oppdage. Både lærere og fagperso­ner etterlyser mer kunnskap for å kunne hjelpe denne elevgruppen.

Informasjon Påmelding